Hoe kan ik met behulp van DocViewer aantekeningen als feedback toevoegen aan opdrachten van cursisten in SpeedGrader?

Canvas DocViewer is een tool voor het maken van aantekeningen bij online opdrachtinleveringen in Canvas. Je kunt DocViewer gebruiken om bestanden en opdrachten te bekijken in SpeedGrader. Je kunt dan zien wanneer cursisten feedback met aantekeningen bekijken in de sectie opdrachtdetails van de zijbalk.

De sessielimiet voor DocViewer is 10 uur die begint wanneer je een inlevering opent. Als je een aantekening maakt maar deze niet instuurt voordat de sessie verloopt, wordt de aantekening niet opgeslagen. Ingestuurde aantekeningen worden opgeslagen en worden niet beïnvloed door de sessielimiet. Canvas geeft na 9 uur en 50 minuten een waarschuwing dat de sessie gaat verlopen, gevolgd door een waarschuwing na 5 minuten en vervolgens elke minuut een waarschuwing totdat de limiet van 10 uur is bereikt. Je kunt een DocViewer-sessie op elk gewenst moment herstarten door de inleveringspagina te vernieuwen.

Als je browser over een ingebouwde PDF-viewer beschikt, selecteer je de optie om de PDF in de systeemviewer te bekijken.

Een cursist kan je DocViewer-opmerkingen zien op de pagina Details inlevering (Submission Details) van de opdracht.

Compatibele DocViewer-bestanden

Als een inlevering een bestand dat kan worden weergegeven in DocViewer bevat, maar de preview nog niet voltooid is, laat Canvas weten dat het document nog wordt verwerkt.

Opmerkingen:

  • Bestanden groter dan 100 MB en met een wachtwoord beveiligde bestanden worden niet door DocViewer geconverteerd.
  • Annotatietools zijn niet beschikbaar voor opdrachten met tekstinvoer.
  • SpeedGrader kan nadat een opdracht is ingeleverd tot tien minuten tijd nodig hebben om een bestand weer te geven dat DocViewer ondersteunt.
  • Op mobiele apparaten worden DocViewer-aantekeningen alleen in de app Canvas Teacher volledig ondersteund.
  • Omdat Canvas DocViewer geen anonieme opmerkingen ondersteunt, kan deze tool niet worden gebruikt voor feedback over opdrachten met anonieme peerbeoordelingen.
  • Als een opdracht anoniem wordt beoordeeld, kunnen cursisten pas aantekeningen van cursusleiders zien nadat de opdracht weer zichtbaar is gemaakt of er opdrachtbeoordelingen zijn gepost.
  • Als cursisten de melding voor Opmerking bij inlevering hebben ingeschakeld, zullen zij meldingen ontvangen wanneer je opmerkingen aan hun document toevoegt. Als de toegevoegde opmerkingen anoniem zijn gemaakt, ontvangen cursisten meldingen die niet de naam van de gebruiker bevatten die de opmerking heeft gepost. Als de opdracht een beleid voor handmatig posten heeft, kan het nodig zijn dat je de cijfers en/of opmerkingen voor de cursisten post om de cursisten een melding te laten ontvangen.

DocViewer-werkbalk weergeven

Met behulp van de DocViewer-werkbalk kun je het inleveren van opdrachten beheren.

Klik op de knop Download [1] om een PDF van het geannoteerde document te downloaden.

Als er meerdere pagina's zijn, kun je met het veld Paginanummer (Page number) [2] het document doorlopen op zoek naar de pagina waar je een aantekening wilt invoegen. Je kunt naar een andere pagina gaan door het paginanummer in het veld Pagina (Page) in te voeren. Je kunt ook de pijltoetsen [3] gebruiken om in het document te navigeren.

Als je de huidige pagina 90 graden tegen de klok in wilt draaien, klik je op de knop Roteren (Rotate) [4]. Pagina's met aantekeningen kunnen niet worden gedraaid.

Je kunt op de inlevering in- en uitzoomen met de Zoom-knoppen [5].

Als je de inlevering in het volledige scherm wilt weergeven, klik je op de knop Volledig scherm (Full Screen) [6].

Gebruik de aantekeningtools [7] om het document te annoteren.

Puntaantekening toevoegen

Als je een puntaantekening wilt invoegen, selecteer je Punt (Point) [1] als aantekeningtype.

Selecteer de kleur voor de puntaantekening in het kleurenpaneel [2].

Klik op het gewenste gebied van het document [3]. Het pictogram voor puntaantekeningen verschijnt en geeft de locatie van de aantekening aan. Als je een opmerking aan de puntaantekening wilt toevoegen, typ je de opmerking in het veld Opmerking (Comment) [4]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken. Druk op Enter/Return om je opmerking door te sturen.

Je kunt reageren op DocViewer-opmerkingen van cursisten door te klikken op de knop Antwoorden (Reply) [5].

Je kunt de aantekening verplaatsen door de muisaanwijzer boven het pictogram voor puntaantekeningen in het document te houden. Vervolgens klik je op het pictogram en sleep je dat naar de gewenste locatie.

Als je een puntaantekening wilt verwijderen, klik je op de aantekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de aantekening wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Markeringsaantekening toevoegen

Als je tekst in het document wilt markeren, selecteer je het aantekeningtype Markeren (Highlight) [1].  

Selecteer de kleur voor de markeringsaantekening in het kleurenpaneel [2].

Klik op de gemarkeerde tekst en sleep deze in het document [3].

Klik op de knop Opmerking [4] om een opmerking toe te voegen aan de markeringsaantekening. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken. Druk op Enter/Return om je opmerking door te sturen.

Als je een markeringsaantekening wilt verwijderen, klik je op het gemarkeerde gebied en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [5]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de markering wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Tekstaantekening toevoegen

Als je tekst rechtstreeks aan het document wilt toevoegen, selecteer je het aantekeningtype Vrije tekst (Free text) [1].

Selecteer de kleur voor de tekstaantekening in het kleurenpaneel [2].

Selecteer een witte of doorzichtige achtergrond voor de tekstaantekening [3], evenals de lettergrootte voor de aantekening [4].

Klik op het gewenste gebied van het document en typ de tekst [5]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken.

Je kunt de aantekening verplaatsen door de muisaanwijzer boven het tekstvak in het document te houden. Vervolgens klik je op het pictogram en sleep je dat naar de gewenste locatie.

Als je de tekstaantekening wilt verwijderen, klik je op het tekstvak en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je het tekstvak wilt verwijderen.

Aantekening met doorgehaalde tekst toevoegen

Als je wilt aangeven dat tekst moet worden verwijderd, selecteer je het aantekeningtype Doorhalen (Strikeout) [1].

Selecteer de kleur voor de doorgehaalde regel in het kleurenpaneel [2].

Sleep de doorhaling over de gewenste tekst van het document [3]. Er wordt een melding weergegeven dat de tekst is doorgehaald [3].

Klik op de knop Opmerking [4] om een opmerking toe te voegen aan de doorhaling. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken. Druk op Enter/Return om je opmerking door te sturen.

Als je een doorhaling wilt verwijderen, klik je op het doorgehaalde gebied en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [5]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de doorhaling wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Aantekening met vrije tekening toevoegen

Als je vrije tekeningen en aantekeningen wilt maken, selecteer je het aantekeningtype Vrije tekening (Free Draw) [1].

Selecteer de kleur voor de tekening in het kleurenpaneel [2].

Selecteer de lijndikte van je aantekening in het paneel voor lijndikte [3].

Klik en sleep om de tekening te maken. Lijnen voor vrije tekeningen geven het tekengebied aan [4]. Je kunt meerdere lijnen aan een getekende aantekening toevoegen.

Klik op de knop Opmerking [5] om een opmerking toe te voegen aan de tekening. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken. Druk op Enter/Return om je opmerking door te sturen. 

Klik op het pictogram voor akkoord [6] om de getekende aantekening te accepteren.

Als je een tekening wilt verplaatsen, houd je de muisaanwijzer boven de omtrek van de tekening en sleep je de tekening naar een andere locatie in het document.

Je kunt een tekening op elk gewenst moment verwijderen door op de tekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [7] te klikken. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de tekening wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Opmerking: Getekende aantekeningen kunnen slechts één lijndikte per aantekening hebben. Afzonderlijke aantekeningen moeten worden opgeslagen voordat een nieuwe lijn met een andere dikte kan worden gemaakt.

Gebiedsaantekening toevoegen

Als je een gebiedsaantekening wilt invoegen, selecteer je Gebied (Area) [1] als aantekeningtype.

Selecteer de kleur voor de gebiedsaantekening in het kleurenpaneel [2].

Sleep de rechthoek rondom een gebied van het document [3]. Een vak geeft het gebied voor de aantekening aan.

Als je een opmerking aan de gebiedsaantekening wilt toevoegen, typ je de opmerking in het veld Opmerking (Comment) [4]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op Shift+Enter/Return te drukken. Druk op Enter/Return om je opmerking door te sturen.

Je kunt reageren op DocViewer-opmerkingen van cursisten door te klikken op de knop Antwoorden (Reply) [5].

Als je de aantekening wilt verplaatsen, houd je de muisaanwijzer boven de rand. Vervolgens klik je op de rand en sleep je deze naar de gewenste locatie in het document.

Als je een gebiedsaantekening wilt verwijderen, klik je op de aantekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de aantekening wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Opmerkingen beheren

Opmerkingen bekijken

Afzonderlijke opmerkingen bevatten een pictogram dat het type en de kleur van de aantekening weergeeft [1]. Het aantekeningenpictogram verschijnt naast de naam van de commentator en wordt alleen weergegeven in de eerste opmerking voor een aantekening. Antwoorden op een opmerking bevatten niet het pictogram.

Opmerkingen blijven op de pagina waar de aantekening werd gemaakt. Als er te veel opmerkingen zijn om op een enkele pagina te worden weergegeven, kan het opmerkingengedeelte worden geschoven en zijn sommige opmerkingen verborgen. Een indicator geeft aan hoeveel opmerkingen verborgen zijn [2].

Wanneer een geannoteerde opmerking meer dan vijf inhoudsregels bevat, geeft het vak Inhoud een link met een beletselteken weer [3]. Klik op het beletselteken om een opmerking uit te vouwen. Als een opmerking meerdere antwoorden bevat, worden alle antwoorden uitgevouwen.

Opmerkingen met antwoorden worden gestapeld [4]. Wanneer je op een opmerking klikt, worden alle antwoorden in de groep uitgevouwen. Het aantal gestapelde antwoorden wordt aangegeven onder de eerste opmerking.

Je kunt gebruikersopmerkingen zo nodig verwijderen door op het verwijder pictogram [5] te klikken. Wanneer een opmerking wordt verwijderd, wordt de opmerking uit je weergave verwijderd. De eigenaar kan de verwijderde opmerking echter nog steeds zien, samen met een aanduiding dat de opmerking is verwijderd. De eigenaar kan de verwijderde opmerking bekijken en ervoor kiezen deze opmerking al dan niet definitief te verwijderen.

Annonieme aantekeningen van cursusleiders beheren

Annonieme aantekeningen van cursusleiders beheren

Als je de optie Aantekeningen anonieme cursusleiders (Anonymous Instructor Annotations) inschakelt voor een opdracht, krijgen cursisten niet de naam van de cursusleiders of beoordelaar te zien bij aantekeningen en opmerkingen in DocViewer.

Opmerkingen:

  • De optie Aantekeningen anonieme cursusleiders geldt alleen voor opmerkingen die gemaakt zijn nadat de optie is ingeschakeld.
  • De optie is momenteel niet van toepassing op opmerkingen of aantekeningen die op een mobiel apparaat zijn gemaakt.

Aantekeningen van andere gebruikers beheren

Aantekeningen van andere gebruikers bekijken

Wanneer een andere gebruiker een aantekening aan een document toevoegt, kun je de auteur van de aantekening weergeven door op de aantekening te klikken [1]. Je kunt ook een opmerking plaatsen bij een aantekening die door andere gebruikers is gemaakt [2].

Je kunt zo nodig alle gebruikersaantekeningen in het document verwijderen door op de aantekening en vervolgens op het verwijder pictogram [3] te klikken. Wanneer een aantekening wordt verwijderd, wordt deze uit je weergave verwijderd. De eigenaar kan de verwijderde aantekening echter nog steeds zien, samen met een aanduiding dat de aanduiding is verwijderd. De eigenaar kan de verwijderde aantekening bekijken en ervoor kiezen deze al dan niet definitief te verwijderen.