Hoe wijs ik een opdracht toe aan een individuele cursist?

Tijdens het maken of bewerken van een opdracht kun je een opdracht toewijzen aan afzonderlijke cursisten. Je kunt voor een cursist ook verschillende inleverings- en beschikbaarheidsdatums instellen binnen een opdracht die aan de rest van de groep is toegewezen. De functie Beschikbaarheidsdatum is nog steeds voor elke opdracht beschikbaar.

Alleen de in de opdrachtdetails vermelde cursisten kunnen de opdracht bekijken.

Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten met de Cijferlijst wordt de opdracht weergegeven als een kolom voor alle cursisten, maar cijfercellen worden grijs weergegeven voor cursisten die niet aan de opdracht deelnemen. Cijfers kunnen niet worden toegewezen aan cursisten die niet in de opdracht zijn opgenomen en opdrachten die niet aan een cursist zijn toegewezen, worden niet verwerkt in de eindcijfers. 

Wanneer er meerdere beoordelingsperioden in een cursus zijn ingeschakeld, worden opdrachten ook afgezet tegen de gesloten beoordelingsperioden.

Opmerkingen:

 • Om een cursist toegang te geven tot een opdracht nadat de eerste Tot (Until)-datum is verstreken, moet je een andere Tot (Until)-datum voor die individuele cursist instellen.
 • Als je cursus werkt met Leertrajecten, hoef je opdrachten niet handmatig aan individuele cursisten toe te wijzen. Een opdracht toewijzen met behulp van Leertrajecten.
 • Inleverdatums die aan specifieke cursisten zijn toegewezen, overschrijven inleverdatums voor groepen of secties.
 • Als je de toewijzing van een cursist of sectie aan een gedifferentieerde opdracht die je eerder hebt beoordeeld, ongedaan maakt, worden het cijfer en de inlevering uit de opdracht verwijderd. Je kunt de inlevering herstellen door de opdracht opnieuw aan de cursist toe te wijzen.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht toevoegen

Opdracht toevoegen

Klik op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment).

Opdrachtdetails toevoegen

Opdrachtdetails toevoegen

Toewijzen aan specifieke cursist

Toewijzen aan specifieke cursist

Als je een opdracht wilt maken die alleen aan een specifieke cursist moet worden toegewezen, klik je op het pictogram Verwijderen naast het label Iedereen (Everyone) [1] en typ je de eerste letters van de naam van een cursist in het veld Toewijzen aan (Assign to) [2]. Zoekvelden zijn dynamisch en je kunt naar cursisten zoeken op voor- of achternaam. Wanneer de volledige naam wordt weergegeven, klik je op de naam. In de lijsten kan niet gescrolld worden.

Je kunt meer dan één cursist in het Naar-veld opnemen, zolang ze maar dezelfde inlever- en beschikbaarheidsdatums krijgen toegewezen.

Toewijzen aan cursist

Toewijzen aan cursist

Canvas wijst je opdracht standaard toe aan iedereen in je cursus. Klik op de knop Toevoegen (Add) [1] om aan een individuele cursist een andere inleverdatum toe te wijzen. Typ de naam van de cursist in het veld Toewijzen aan (Assign to) [2]. Zoekvelden zijn dynamisch en je kunt naar cursisten zoeken op voor- of achternaam. Wanneer de volledige naam wordt weergegeven, klik je op de naam. In de lijsten kan niet gescrolld worden.

Alle anderen toewijzen

Alle anderen toewijzen

Wanneer een individuele cursist of cursisten aan een opdracht worden toegevoegd [1], verandert de toewijzing Iedereen naar Alle anderen [2].

De toewijzing Alle anderen wijst de resterende cursisten toe aan de corresponderende inlever- en beschikbaarheidsdatums [3].

Om de resterende cursisten op te nemen, mag de toewijzing Alle anderen niet worden veranderd.

Klik op het pictogram Verwijderen [4] om de resterende cursisten te verwijderen van de opdracht.

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Voeg in de datumvelden je voorkeursdatum(s) in met de volgende opties:

 • Inleverdatum (Due) [1]: Stel de datum en de tijd in waarop de opdracht moet worden ingeleverd. De inleverdatum is al voor je ingevuld als je een opdrachtshell hebt gemaakt, maar je kunt deze zo nodig veranderen.
 • Beschikbaar vanaf (Available From) [3]: Stel de datum en de tijd in waarop de opdracht beschikbaar wordt gesteld.
 • Until (Tot) [4]: Stel de datum en de tijd in vanaf wanneer de opdracht niet meer beschikbaar is.

Opmerkingen:

 • Om een cursist toegang te geven tot een opdracht nadat de eerste inlever (Until) datum is verstreken, moet je een andere Tot (Until)-datum voor die individuele cursist instellen.
 • Onder de velden voor inleverdatum en beschikbaarheidsdatum laat Canvas de datum en tijd in de tijdzone op basis van context zien. Wanneer je cursussen beheert in een andere tijdzone dan de lokale tijdzone en je een inleverdatum voor een opdracht maakt of bewerkt, worden de cursus en lokale tijd als referentie getoond.

Aanvullende datums toevoegen

Aanvullende datums toevoegen

als je een andere cursist met een andere inleverdatum en beschikbaarheidsdatum wilt toevoegen, klik je op de knop Toevoegen (Add).

Datums verwijderen

Datums verwijderen

Je kunt additionele vervaldata ook verwijderen door op het pictogram verwijderen naast de betreffende vervaldatum te klikken.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Als je zover bent dat je de opdracht kunt publiceren, klik je op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1]. Als je een concept wilt maken van je opdracht en de opdracht later wilt publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Wanneer je aan de opdracht geen cursussecties toevoegt, krijg je een waarschuwingsbericht te zien met de vraag of je secties wilt toevoegen.

Je kunt op de knop Doorgaan (Continue) [1] klikken wanneer je geen secties aan de opdracht wilt toevoegen, of klik op de knop Ga terug (Go Back) [2] om terug te gaan en alsnog secties toe te voegen.

Opmerking: Deze waarschuwing wordt niet weergegeven als iedereen of alle cursussecties aan de opdracht zijn toegewezen.

Datumfout weergeven

Datumfout weergeven

Als je een ongeldige invoer voor de inleverdatums maakt en de opdracht probeert op te slaan, laat Canvas een foutmelding zien. Onder een dergelijke ongeldige invoer valt het niet ontgrendelen van de opdracht voordat deze moet worden ingeleverd, het niet plaatsen van de inleverdatum in het bereik van de beschikbaarheidsdatums of het toewijzen van een datum die buiten de cursus- en studieperiodedatums valt.

Corrigeer de datum en werk de opdracht opnieuw bij.

Opmerkingen:

 • Als de cursus geen specifieke start- en einddatum bevat, valideert Canvas de opdracht aan de hand van de periodedatum die voor de cursus is ingesteld.
 • Als je cursus meerdere beoordelingsperioden gebruikt, valideert het veld Toewijzen de inleverdatum ten opzichte van de gesloten beoordelingsperiode en vereist dat de inleverdatum van de opdracht na de datum van de gesloten beoordelingsperiode valt.

Opdrachtdatums bekijken

Opdrachtdatums bekijken

Bekijk de datums en de gebruikers die toegewezen zijn aan de opdracht.

Pagina Opdrachten bekijken

Pagina Opdrachten bekijken

Op de pagina Opdrachtindex geeft de opdracht aan dat er meerdere gebruikers en datums aan de opdrachten zijn toegewezen. Beweeg de muis boven de tekst om de beschikbare datums te zien.