Hoe kan ik een nieuwe pagina in een cursus maken?

Als cursusleider kun je een nieuwe pagina maken en deze aan je cursus toevoegen.

Wanneer je pagina's maakt, kun je met paginarechten aangeven wie de pagina mag bewerken: cursusleiders (instructeurs), cursusleiders en cursisten, of iedereen. Je kunt ook een pagina toevoegen aan takenlijsten van cursisten.

Pagina's openen

Pagina's openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Pagina's (Pages).

Pagina's bekijken

Met de tool Pagina's kun je de voorpagina van de cursus openen, als er een voorpagina is geselecteerd. Als je een pagina uit de index Pagina's wilt selecteren, klik je op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).

Pagina toevoegen

Pagina toevoegen

Klik op de knop Pagina toevoegen (Add Page).

Inhoud toevoegen

Typ een naam voor je pagina [1].

Voeg links, bestanden, afbeeldingen en andere inhoud toe met de Rich Content Editor [2]. In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven.

Pagina-instellingen bewerken

Jij beslist wie de pagina kan bewerken door de vervolgkeuzelijst Gebruikers met toestemming om deze pagina te bewerken (Users allowed to edit this page) [1] te selecteren. De opties zijn: alleen instructeurs, instructeurs en cursisten, of iedereen. De optie Iedereen geldt alleen voor gebruikers die in de cursus zijn ingeschreven.

Je kunt de pagina aan de takenlijst voor de cursist toevoegen door het selectievakje Toevoegen aan taken voor cursist (Add to student to-do) in te schakelen [2]. Wanneer je een pagina toevoegt aan de takenlijst van een cursist, wordt de taak weergegeven in de takenlijst van de cursist, in de cursuskalender en in de Takenlijst op de zijbalk voor de cursus van de cursist.

Je kunt inplannen wanneer een pagina wordt gepubliceerd. Voer in het veld Publiceren op (Publish At) een datum en tijd in [3]. Je pagina mag niet gepubliceerd zijn om een publicatiedatum te kunnen plannen.

Je kunt gebruikers ook melden dat inhoud is gewijzigd door het selectievakje Gebruikers melden dat deze inhoud is gewijzigd (Notify users that this content has changed) [4] in te schakelen.

Opmerking: Als de melding Cursusinhoud van een gebruiker is uitgeschakeld, worden ze niet op de hoogte gesteld van updates.  

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Als je zover bent dat je de pagina kunt publiceren, klik je op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1]. Klik op Opslaan (Save) [2] als je een conceptversie van de pagina wilt maken.

Opmerking: Als je een pagina wilt verlaten zonder op te slaan, wordt er een pop-up-waarschuwing weergegeven.

Knop Publiceren

Wanneer je pagina als concept wordt opgeslagen, kun je terugkeren naar de pagina en deze op elk gewenst moment publiceren door op de knop Publiceren (Publish) [1] te klikken. De kleur van de knop verandert van grijs in groen [2].

Publicatie van geplande pagina bekijken

Publicatie van geplande pagina bekijken

Wanneer je pagina is opgeslagen voor geplande publicatie, kun je terugkeren naar de pagina en het publiceren ervan op elk gewenst moment beheren door op de knop Wordt gepubliceerd op... (Will publish on...) [1] te klikken.

Je kunt kiezen tussen de pagina publiceren, de publicatie van de pagina ongedaan maken of de pagina plannen met publicatieopties. Klik vervolgens op OK [2].

Pagina bekijken

Pagina bekijken

Bekijk de pagina die je hebt gemaakt.