Welke opties kan ik in een toets gebruiken?

Wanneer je een toets maakt, zijn er tal van opties die je binnen die toets kunt gebruiken.

Opmerking: Wanneer de functieoptie Standaard instellen op Nieuwe toetsen is ingeschakeld, kun je geen Klassieke toetsen maken. Maar je kunt bestaande Klassieke toetsen wel blijven bewerken, importeren en migreren naar Nieuwe toetsen.

Toets een naam geven

In het veld Naamloze toets (Unnamed Quiz) kun je een naam voor je toets opgeven.

Toetsdetails kiezen

Wanneer je een nieuwe toets maakt, opent Canvas standaard het tabblad Details.

 1. Geef de gewenste instructies voor de toets op in de Rich Content Editor.
 2. Selecteer het toetstype.
 3. Wijs de toets toe aan de juiste groep Opdrachten.

Toetsopties instellen

Toetsopties instellen

Toetsinstellingen hebben diverse opties.

Antwoorden schudden [1]: Je kunt antwoorden een willekeurige andere volgorde geven. (Je kunt ook vragen schudden door een vraaggroep te maken.)

Tijdslimiet [2]: Als je wilt, kun je een tijdslimiet instellen door op te geven hoeveel minuten cursisten de tijd hebben om de gehele toets te voltooien. Tijdgebonden toetsen worden gestart zodra een cursist met de toets begint en worden niet onderbroken als de cursist de toets verlaat. Als er geen tijdslimiet is ingesteld, hebben cursisten onbeperkt de tijd om de toets te voltooien.

Opmerkingen: 

 • Als een tijdgebonden toets automatisch wordt ingeleverd wanneer bij een cursist de internetverbinding wegvalt, is het mogelijk dat de inleveringstijdstempel en tijd om de toets te voltooien niet voldoen aan de toegestane tijdslimiet en/of de beschikbaarheidsdatums.
 • Als de internetverbinding van een cursist wegvalt, verlengt Canvas de tijd voor vijf minuten om het ingevoerde antwoord op te slaan voordat de timer is afgelopen.

Meerdere pogingen [3]: Je kunt meerdere pogingen toestaan.

Toetsantwoorden [4]: Je kunt kiezen om cursisten te laten zien wat ze hebben geantwoord, om automatische, door de toets gegenereerde feedback voor juiste of onjuiste antwoorden te laten zien, en om te laten zien welke vragen ze fout hebben. Toetsen zijn standaard ingesteld op deze optie, dus als je niet wilt dat cursisten hun antwoorden te zien krijgen, schakel dan dit selectievakje uit.

Als onderdeel van deze optie kun je ervoor zorgen dat cursisten hun toetsresultaten Slechts eenmaal na iedere poging (Only Once After Each Attempt) [5] te zien krijgen. Cursisten kunnen hun resultaten dan alleen nog maar zien onmiddellijk nadat ze de toets hebben voltooid. De resultaten omvatten zowel hun reacties als de juiste antwoorden.

Opmerkingen:

 • Cursisten zien nog steeds hun toetsscore na het inleveren van een toets wanneer deze optie is ingeschakeld. Om deze reden is deze optie wellicht niet geschikt voor toetsen die handmatige beoordeling vereisen, zoals bij toetsen met open vragen, omdat cursisten mogelijk meerdere keren toegang nodig hebben tot de toetsresultaten om een bijgewerkte toetsscore te zien.
 • Wanneer een toets wordt opgeslagen met de optie Slechts eenmaal na iedere poging (Only Once After Each Attempt), kun je de functie Toets modereren (Moderate Quiz) gebruiken om cursisten extra weergaven te geven om hun toetsresultaten te bekijken.

Juiste antwoorden [6]: Je kunt cursisten de juiste antwoorden laten zien nadat ze de toets hebben voltooid. Met deze instelling wordt er een groen Correct-vinkje weergegeven bij elk juist antwoord voor de gehele toets. Toetsen zijn standaard ingesteld op deze optie, dus als je niet wilt dat cursisten de juiste antwoorden te zien krijgen, schakel dan dit selectievakje uit.

Met deze optie kun je ook bepalen wanneer en hoelang cursisten de juiste antwoorden kunnen zien door datums (en desgewenst specifieke tijden) in te stellen in de velden Tonen (Show) en Verbergen (Hide).

 • Als je antwoorden wilt laten zien onmiddellijk nadat de toets is ingeleverd, laat je deze beide velden leeg.
 • Als je een periode voor het weergeven van de antwoorden wilt instellen, stel je een begindatum in in het veld Tonen (Show) en een einddatum in het veld Verbergen (Hide).
 • Als je altijd antwoorden wilt laten weergeven na een specifieke datum, stel je een datum in in het veld Tonen (Show).
 • Als je antwoorden wilt verbergen na een specifieke datum, stel je een datum in in het veld Verbergen (Hide).

Opmerking: Als de optie Slechts eenmaal na iedere poging (Only Once After Each Attempt) is geselecteerd, worden alle datums en tijden voor tonen of verbergen overschreven. Als je de juiste antwoorden op een specifieke datum of tijd wilt weergeven of verbergen, selecteer dan niet de optie Slechts eenmaal na iedere poging (Only Once After Each Attempt).

Eén vraag tegelijk [7]: Je kunt één vraag tegelijk weergeven en vragen vergrendelen nadat ze zijn beantwoord.

Opmerkingen:

 • Vragen worden vergrendeld zelfs als een cursist op de knop Volgende (Next) klikt zonder de vraag te beantwoorden.
 • Als je Canvas-beheerder heeft bepaald dat cursisten ingeleverde toetsen niet meer mogen inzien nadat de cursus is beëindigd, zijn optie 4 en 6 niet meer beschikbaar na het verstrijken van de einddatum van de cursus.

Uitgevouwen opties weergeven

Uitgevouwen opties weergeven

Voor enkele instellingen kunnen menu-opties worden uitgevouwen:

Meerdere pogingen toestaan

 • Score recente toets [1]: Je kunt ervoor kiezen de hoogste score, laatste score of gemiddelde score van alle pogingen te behouden. Standaard gaat Canvas uit van de hoogste score, maar je kunt deze instelling wijzigen.
 • Toegestane pogingen [2]: Je kunt meerdere pogingen toestaan en het aantal pogingen beperken. De schuine strepen die standaard worden weergegeven, geven een onbeperkt aantal pogingen aan.

 

Als je de standaardoptie voor toetsen behoudt voor cursisten zodat ze hun antwoorden op toetsen kunnen zien, geldt het volgende:

 • Als je ten minste één poging voor de toets toestaat, wordt in Cursisten toestaan hun toetsantwoorden te bekijken (Let Students See Their Quiz Responses) het selectievakje Alleen na de laatste poging (Only after their last attempt) [3] weergegeven. Als deze optie wordt geselecteerd, kunnen cursisten alleen hun juiste antwoorden na de laatste toetspoging zien.
 • Als je ten minste één poging voor de toets toestaat, houd er dan rekening mee dat niet alle cursisten alle pogingen uitvoeren en derhalve nooit hun toetsresultaten te zien zullen krijgen. Als een cursist bijvoorbeeld drie pogingen heeft maar de gewenste score al bij de tweede poging haalt, zal de cursist die derde (en laatste) poging hoogstwaarschijnlijk niet meer gebruiken. Dat betekent dat de toetsresultaten en juiste antwoorden niet worden weergegeven omdat de laatste poging niet is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat cursisten hun resultaten dan toch te zien krijgen, kun je de toetsinstellingen later handmatig aanpassen.

 

Als je de standaardoptie voor toetsen voor cursisten behoudt om de juiste antwoorden te zien, geldt het volgende:

 • Als je ten minste één poging voor de toets toestaat, wordt in Cursisten toestaan om de juiste antwoorden te bekijken (Let Students See The Correct Answers) het selectievakje Alleen na de laatste poging (Only after their last attempt) [4] weergegeven. Als deze optie wordt geselecteerd, kunnen cursisten alleen hun juiste antwoorden na hun laatste toetspoging zien. Deze optie volgt de huidige toetsfunctionaliteit bij gebruik van meerdere pogingen. Als een cursist niet aan de laatste poging toekomt, is de instelling voor juiste antwoorden niet van toepassing. Als je de cursist toch de juiste antwoorden wilt laten zien, kun je de toetsopties later handmatig aanpassen.  

 

Eén vraag tegelijk tonen

 • Vragen vergrendelen [5]: Je kunt ervoor kiezen vragen na beantwoording te vergrendelen. Door deze optie kunnen cursisten niet naar de vorige vraag terugkeren nadat deze is beantwoord.

Toetsbeperkingen instellen

Toetsbeperkingen instellen

Je kunt de toets beperken zodat deze alleen in specifieke situaties kan worden gemaakt. Deze opties zijn nooit geselecteerd.

 1. Je kunt cursisten vragen een toegangscode in te voeren om de toets te maken.
 2. Je kunt IP-adressen filteren zodat cursisten een toets alleen in een bepaald computerlokaal kunnen maken.

 

Opmerkingen:

 • Als de plug-in Respondus LockDown Browser door je organisatie is ingeschakeld, wordt ook deze browser hier als een optie weergegeven. Bij gebruik van de Respondus LockDown Browser kunnen er tijdens het maken van de toets geen andere vensters worden geopend om spieken te voorkomen.
 • Als je organisatie de Respondus LockDown Browser LTI gebruikt, wordt de Respondus-optie niet weergegeven bij Toetsbeperkingen en kunnen de instellingen voor Respondus LockDown worden beheerd vanuit het LockDown Browser Dashboard in Cursusnavigatie.

Uitgevouwen beperkingen weergeven

Uitgevouwen beperkingen weergeven

Als er een toegangscode nodig is, voer je de toegangscode in het desbetreffende tekstveld [1] in.

Je kunt IP-adressen filteren door het IP-adres in het tekstveld voor IP-adressen [2] in te voeren. Opmerking: Met IP-filters voor toetsen kan de toegang tot toetsen worden beperkt tot computers in een bepaald IP-bereik. Filters kunnen bestaan uit een door komma's gescheiden adreslijst of uit een adres gevolgd door een masker (bijvoorbeeld 192.168.217.1/24 of 192.168.217.1/255.255.255.0). Ga naar het brondocument IP Filtering in Canvas voor meer informatie over deze maskers.

Toets en datums toewijzen

Toets en datums toewijzen

In het veld Toewijzen (Assign) [1] kun je de toets toewijzen aan iedereen, aan een cursussectie of aan een individuele cursist.

Je kunt voor de toets de Inleverdatum (Due Date) [2], de datum Beschikbaar vanaf (Available From) [3] en Beschikbaar tot (Available Until) [4] instellen. Deze velden zijn optioneel en kunnen worden ingesteld op basis van hoe je de toets wilt beheren:

 • Inleverdatum: de datum en tijd waarop de toets klaar moet zijn
 • Beschikbaar vanaf: de datum en tijd waarop de toets beschikbaar wordt gesteld aan cursisten voor het maken van de toets
 • Tot: de datum en tijd vanwaaraf cursisten de toets niet meer kunnen maken

Meer informatie over inlever- en beschikbaarheidsdatums.

Opmerkingen:

 • Wijzigen aan wie de toets is toegewezen nadat de toets voor cursisten beschikbaar is gemaakt, kan ertoe leiden dat inleveringen niet meer beschikbaar zijn.
 • Als je overschrijvingsdatums voor secties in je cursus hebt ingesteld, moet je wellicht een cursussectie selecteren en inlever- en beschikbaarheidsdatums instellen die binnen de overschrijvingsdatums voor de sectie vallen.
 • Als je de inleverdatum wijzigt van een toets waar cursisten al aan begonnen zijn maar die ze nog niet ingeleverd hebben, worden hun toetsen automatisch ingeleverd op basis van de datum en tijd van de oorspronkelijke inleverdatum.
 • Voor toetsen die automatisch worden ingeleverd toont de tijdstempel voor de inlevering de extra periode van vijf minuten die begint zodra de inleverdatum en -tijd verstrijken waardoor deze mogelijk niet voldoet aan de toegewezen inleverdatum en -tijd.

Toetsvragen maken

Nadat je de instellingen voor je toets hebt gedefinieerd, open je het tabblad Vragen (Questions) om de vragen en punten voor de toets te definiëren. Je kunt afzonderlijke toetsvragen, vragen met een toetsbank, vragen met een vraaggroep en vragen met een toetsbank in een vraaggroep maken.

Toets opslaan

Toets opslaan

Klik op Opslaan om je werk aan de toets op te slaan.

Opmerking: Publiceer de test niet voordat het je eindproduct is. Als je klaar bent om de toets te publiceren en deze beschikbaar te maken aan de studenten, klik je op de knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).

Opties voor niet-gepubliceerde toetsen

Opties voor niet-gepubliceerde toetsen

Nadat je de toets hebt opgeslagen, zijn er verschillende opties.

Klik op de knop Publiceren (Publish) [1] om de toets te publiceren. Door een toets te publiceren kunnen cursisten de toets in de cursus zien.

Als je voorafgaand aan het publiceren van de toets de cursistweergave wilt openen om te controleren of alles in orde is, klik je op de knop Voorbeeld (Preview) [2]. Klik op de knop Bewerken (Edit) [3] om de toets te bewerken.

Er zijn meer opties beschikbaar in het menu Opties (Options) [4]:

 • Toon de rubriek voor een toets om antwoorden van cursisten te beoordelen, zoals voor scripties (informatie over het toevoegen van een rubriek) [5].
 • Vergrendel nu deze toets zodat cursisten er geen toegang toe hebben nadat de toets is gepubliceerd [6]. De naam van de toets is wel nog zichtbaar voor cursisten, maar ze kunnen de toets niet openen. Deze optie geldt alleen voor toetsen die aan iedereen zijn toegewezen.
 • Verwijder deze toets [7].

Opmerking: Als je de toets wilt verbergen voor cursisten, moet je de toets niet publiceren. Een niet-gepubliceerde toets kan alleen door de cursusleider worden bekeken.

Toets ontgrendelen

Toets ontgrendelen

Als je een toets wilt ontgrendelen, klik je op het pictogram voor opties [1] en klik je op de link Laat cursisten deze toets nu maken (Let Students Take this Quiz Now) [2].

Toetslimiet ontgrendelen

Je kunt een toets voor onbeperkte duur ontgrendelen door op het keuzerondje Geen tijdslimiet (No time limit) [1] te klikken. Als je een toets wilt ontgrendelen tot een bepaalde datum en tijd, klik je op Tot (Until) [2] en gebruik je het kalenderpictogram [3] om de datum en tijd te selecteren. Klik op de knop Ontgrendelen (Unlock) [4] wanneer je klaar bent.

Opties voor gepubliceerde toetsen

Nadat je een toets hebt gepubliceerd, kun je extra opties weergeven.

In het menu Opties (Options) [1] kun je naast de opties die beschikbaar zijn voor niet-gepubliceerde toetsen, het volgende doen:

 • Voorbeeld van de toets bekijken [2]
 • Toetsresultaten van cursisten tonen van cursisten die de toets hebben gemaakt [3]
 • Stuur een bericht naar cursisten die de toets al hebben gemaakt of die de toets nog moeten maken [4]

 

In de zijbalk heb je bovendien toegang tot verwante toetsfuncties:  

 

Je kunt scores ook voor cursisten verbergen door beleidsregels voor het posten te gebruiken in de cijferlijst.