Hoe stuur ik een pagina naar een andere cursusleider?

Als cursusleider kun je afzonderlijke pagina's in je cursus delen met andere cursusleiders in je organisatie. Je kunt ook een afzonderlijke pagina naar een andere cursus kopiëren. Wanneer je een pagina deelt, worden alle items op die pagina (afbeeldingen, bestanden, enz.) opgenomen in het gedeelde bestand.

Opmerkingen:  

  • Om cursusinhoud te kunnen delen, moet de machtiging Cursusinhoud - toevoegen/bewerken/verwijderen zijn ingeschakeld.
  • Gedeelde inhoud telt niet mee voor cursus- of gebruikersquota.
  • Gebruik de functie Verzenden om cursusinhoud naar jezelf te sturen.

Pagina's openen

Pagina's openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Pagina's (Pages).

Alle pagina's bekijken

Met de tool Pagina's kun je de voorpagina van de cursus openen, als er een voorpagina is geselecteerd. Als je een pagina uit de index Pagina's wilt selecteren, klik je op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).

Pagina-opties openen

Zoek de pagina die je naar een gebruiker wilt sturen en klik op het pictogram voor pagina-opties [1]. Selecteer de optie Verzenden naar (Send to...) [2].

Ontvanger selecteren

Ontvanger selecteren

Als je de pagina naar een andere cursusleider wilt sturen, klik of typ je in het veld Verzenden naar (Send to) [1]. Klik vervolgens op de naam van de cursusleider naar wie je de pagina wilt sturen [2].

Opmerking: Je kunt de pagina naar meerdere cursusleiders tegelijk sturen.

Ontvangers bekijken

Ontvangers bekijken

Je kunt alle geselecteerde ontvangers bekijken in het veld Verzenden naar (Send to) [1]. Als je een ontvanger wilt verwijderen, klik je op het pictogram voor verwijderen [2].

Opmerking: Als je de pagina naar jezelf wilt sturen, voeg je je naam toe in het veld Verzenden naar.

Pagina verzenden

Pagina verzenden

Klik op de knop Verzenden (Send).

Melding van verzending bekijken

Melding van verzending bekijken

Canvas geeft een melding weer wanneer de inhoud is verzonden.

Gedeelde inhoud bekijken

Gedeelde inhoud bekijken

Wanneer een cursusleider gedeelde inhoud ontvangt, wordt er een badge weergegeven op het account-pictogram van de gebruiker [1] en in de link Gedeelde inhoud [2].

Informatie over het beheren van ontvangen inhoud.