Hoe gebruik ik de pagina People (Personen) in een cursus als cursusleider?

Op de pagina Personen (People) worden alle gebruikers weergegeven die voor je cursus zijn ingeschreven. Ze zijn via SIS-import toegevoegd door jouzelf of door je organisatie.

Je kunt ook het aantal huidige gebruikers in een cursus zien vanaf de pagina Cursusinstellingen.

Personen openen

Personen openen

Klik op de Personen (People) link.

Personen weergeven

De pagina Personen toont alle informatie over de gebruikers van je cursus. De pagina biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1] gevolgd door de gegenereerde gebruikersgegevens [2].

Zoeken naar en filteren op gebruikers

Tot de algemene instellingen behoren het zoeken naar en filteren op gebruikersgegevens. Je kunt naar een bepaalde gebruiker zoeken door de gewenste naam in het zoekveld te typen [1].

Je kunt op rol filteren via de vervolgkeuzelijst Rollen (Roles) [2]. Met het filter wordt ook het aantal gebruikers in elk roltype weergegeven (bijvoorbeeld cursist).

Je kunt ook een gebruiker aan de cursus toevoegen [3].

Groepen cursisten beheren

De pagina Personen bevat ook al je groepen cursisten, die je hier kunt beheren. Je kunt groepen maken om cursisten bij elkaar te zetten die samenwerken aan een project of andere activiteiten. Cursisten kunnen hun eigen groepen opzetten om samen te werken.

Gebruikers beheren

Gebruikers beheren

Voor het beheren van gebruikersopties op cursusniveau kun je de algemene vervolgkeuzelijst Opties gebruiken. Je kunt gebruikersgroepen bekijken [1]. Gebruikersgroepen worden ook weergegeven in de algemene instellingen bovenaan de pagina.

Je kunt eerdere inschrijvingen in de cursus bekijken [2]. Eerdere inschrijvingen hebben betrekking op cursisten die eerder voor de cursus waren ingeschreven en van wie de inschrijving is beëindigd.  

Je kunt ook een overzicht van alle interacties van cursisten in je cursus zien [3]. Interacties worden vastgelegd wanneer je met de cursist contact opneemt via Gesprekken of wanneer je een opmerking bij een opdracht achterlaat.

Je kunt geregistreerde services bekijken voor iedere gebruiker in de cursus [4]. Als iemand met een account voor social media in Canvas is geregistreerd, kun je die service zien en kun je met die persoon communiceren via de site van de social media waarbij die persoon is geregistreerd.

Je kunt een lijst met koppelingscodes voor alle deelnemers aan je cursus exporteren [5]. Koppelingscodes worden gebruikt om een cursist aan een waarnemer te koppelen. Deze optie wordt alleen weergegeven als zelfregistratie is ingeschakeld voor je organisatie. De optie is alleen beschikbaar voor gebruikers die toestemming hebben om koppelingscodes voor waarnemers te genereren.

Gebruikers bekijken

Op de pagina Personen worden gebruikers alfabetisch op achternaam geordend. Zoek- en filterresultaten laten de volgende gegevens zien:

  • De naam van de gebruiker [1]
  • Aanmeldings-ID [2]
  • SIS-ID [3]: voor deze kolom is toestemming vereist om SIS-ID's weer te geven
  • Sectie [4]: kan in meerdere secties zijn ingeschreven
  • Functie [5]: toont de naam van de gebruikersrol
  • Laatste activiteit [6]: datum en tijd van de laatste interactie van de gebruiker in de cursus. Dit tijdstempel wordt bijgewerkt wanneer een gebruiker de cursus doorloopt met het menu van Cursusnavigatie, reageert op een discussie of een opdracht of toets inlevert, en wanneer de gebruiker cursusbestanden en -pagina's opent. Mobiele acties worden mogelijk niet weergegeven als gevolg van caching van het lokale apparaat.
  • Totale activiteit [7]: hier kun je zien hoeveel tijd cursisten binnen een cursus actief zijn, waarbij alleen de bekeken pagina's worden geteld. De tijd voor totale activiteit wordt weergeven in uren:minuten:seconden. Als een gebruiker nog geen uur aan activiteiten heeft besteed, wordt de tijd weergegeven als minuten:seconden. Totale activiteit registreert elke tijd langer dan twee minuten die wordt besteed aan het bekijken van de cursusinhoud. Als de tijd tussen een nieuwe activiteit en de laatst voltooide activiteit minder dan tien minuten bedraagt, wordt alle tijd tussen deze twee momenten meegenomen. Totale activiteit omvat geen groepsactiviteiten of paginaweergaven voor video's waarvoor geen tussentijdse pagina-aanvragen hebben plaatsgevonden, zoals bij een opgenomen lezing van een half uur. Specifieke paginaweergaven voor een cursist kunnen worden bekeken in diens rapport voor cursustoegang.

Opmerking: Het bekijken van gebruikersdetails, inclusief aanmeldings-ID's en e-mailadressen, zijn cursusmachtigingen. Afhankelijk van je machtigingen, kun je wellicht niet alle beschikbare informatie op de pagina Personen zien.

Gebruikersstatus bekijken

Je kunt ook de status voor in behandeling zijnde en inactieve inschrijvingen bekijken.

Nadat een cursus is gepubliceerd, ontvangen gebruikers een uitnodiging voor de cursus. Voor gebruikers die de uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd, wordt in behandeling als status weergegeven [1]. Als je deze gebruikers een nieuwe uitnodiging wilt sturen, klik je op de link Opnieuw verzenden (Resend) [2] bovenaan de pagina.

Voor gebruikers die niet actief zijn in de cursus, wordt inactief als status weergegeven [3]. De status inactief biedt je de mogelijkheid de eerdere activiteiten van een gebruiker in de cursus te bekijken, maar de gebruiker heeft dan geen toegang tot de cursus.

Contextkaart bekijken

Om de contextkaart van een cursist te bekijken klik je op de naam van de cursist.

Gebruikers beheren

Je kunt een gebruiker van je cursus beheren door op het pictogram Opties (Options) te klikken. Als je hiervoor de machtigingen in je cursus hebt, kun je uitnodigingen voor cursussen opnieuw verzenden en gebruikersgegevens bekijken. Je kunt wellicht ook secties van de cursus van de gebruiker bewerken, de rol van de gebruiker bewerken, de gebruiker deactiveren of de gebruiker uit de cursus verwijderen.

Waarnemers beheren

Voor waarnemersrollen kun je een waarnemer ook aan een cursist koppelen.

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de pagina voor de personen te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.