cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe wijzig ik de taalvoorkeur voor een cursus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe wijzig ik de taalvoorkeur voor een cursus?

Je kunt de taalinstellingen voor je cursus wijzigen om gebruikers- en accountinstellingen te overschrijven. Deze functie kan het beste alleen worden gebruikt voor cursussen in een vreemde taal.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens openen

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Taal selecteren

Taal selecteren

Kies de nieuwe standaardtaal in de vervolgkeuzelijst Taal (Language).

Cursusgegevens bijwerken

Cursusgegevens bijwerken

Klik op de knop Cursusgegevens bijwerken (Update Course Details).

Cursus bekijken in nieuwe standaardtaal

Bekijk je cursus in de bijgewerkte taalvoorkeur.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.