Hoe maak ik een peerbeoordeling voor een discussie?

Wanneer je een discussie maakt, kun je cursisten vragen het werk van een andere cursist van commentaar te voorzien.

Peerbeoordelingen kunnen alleen worden gemaakt met beoordeelde discussies en hebben geen anonieme optie.

Voor peerbeoordelingen kun je kiezen tussen handmatig toewijzen en automatisch toewijzen van peerbeoordelingen. Om de peerbeoordeling te kunnen voltooien, moeten cursisten ten minste één opmerking toevoegen. Als je een rubriek opneemt, hoeven ze alleen maar de rubriek in te vullen.

Opmerking: Ga naar het brondocument Tips over peerbeoordelingen om te zien hoe inleverdatums voor beoordeelde discussies en peerbeoordelingen worden weergegeven in de takenlijst van een cursist.

Discussies openen

Discussies openen

Klik op de Discussie (Discussions) link.

Discussies toevoegen

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie toevoegen (Add Discussion) [2] om een nieuwe discussie te maken.

Optie Beoordeeld selecteren

Optie Beoordeeld selecteren

Schakel het selectievakje Beoordeeld (Graded) in om een beoordeelde discussie te maken.

Peerbeoordelingen vereisen

Peerbeoordelingen vereisen

Schakel het selectievakje Peerbeoordelingen vereisen (Require Peer Reviews) in.

Peerbeoordelingen toewijzen

Peerbeoordelingen toewijzen

Bepaal of je peerbeoordelingen handmatig [1] of automatisch [2] gaat toewijzen. Klik op het keuzerondje naast de gewenste optie.

Peerbeoordelingen automatisch toewijzen

Peerbeoordelingen automatisch toewijzen

Als je peerbeoordelingen automatisch toewijst, wordt het menu uitgevouwen. Voer in het veld Beoordelingen per gebruiker (Reviews per User) [1] het aantal beoordelingen in dat iedere cursist moet uitvoeren. Gebruik in het veld Beoordelingen toewijzen (Assign Reviews) [2] het kalenderpictogram om een datum te selecteren of voer handmatig een datum in waarop peerbeoordelingen aan cursisten zullen worden toegewezen .

Opmerking: Als er geen datum wordt ingevuld, gebruikt Canvas de inleverdatum van de discussie als de toewijzigingsdatum voor de peerbeoordeling.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van je discussie om het later te publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Publiceer discussie

Als de discussie in conceptstatus staat opgeslagen, kunt je naar deze pagina terugkeren en de discussie op elk gewenst moment publiceren door te klikken op de knop Publiceren (Publish).

Gepubliceerde discussie bekijken

Gepubliceerde discussie bekijken

Bekijk de gepubliceerde discussie.

Je kunt ook een rubriek aan de discussie koppelen zodat cursisten deze kunnen invullen bij het uitvoeren van een peerbeoordeling. Voor het toevoegen van een rubriek aan de beoordeelde discussie klik je op het Opties-pictogram [1] en vervolgens op de link Rubriek toevoegen (Add Rubric) [2].