Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe voeg ik een module toe?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe voeg ik een module toe?

Modules worden gebruikt om de cursusinhoud onder te verdelen in weken, eenheden of een andere organisatiestructuur die voor jouw cursus het beste werkt. Met modules maak je in wezen een eenrichtings lineaire stroom van wat jij je cursisten wilt laten doen. Bij het maken van modules kun je inhoudsitems toevoegen, eerste vereisten instellen en voorwaarden toevoegen.

Meer informatie over Modules.

Opmerking: Als de startpagina van de cursus op modules is ingesteld, kunnen modules rechtstreeks vanaf de startpagina van de cursus worden toegevoegd en beheerd.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Module toevoegen

Module toevoegen

Klik op de knop Een module toevoegen (Add a Module).

Modulenaam toevoegen

Modulenaam toevoegen

Typ een naam in het veld Modulenaam (Module Name).

Moduledatum vergrendelen

Moduledatum vergrendelen

Als je de module tot een bepaalde datum wilt beperken, kun je de module vergrendelen.

Module als eerste vereiste toevoegen

Module als eerste vereiste toevoegen

Als je minimaal één module aan je cursus hebt toegevoegd, kun je een module als eerste vereiste instellen. Een module als eerste vereiste betekent dat cursisten de toegevoegde modules moeten afronden voordat ze naar een volgende module kunnen gaan.

Module toevoegen

Module toevoegen

Klik op de knop Een module toevoegen (Add a Module).

Module weergeven

Bekijk de door jou gemaakte module.

Je kunt items aan je module toevoegen door op het pictogram Toevoegen (Add) [1] te klikken of door via slepen en neerzetten bestanden aan een lege module toe te voegen [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.