Hoe bekijk ik de statistieken van een cursus?

Cursusstatistieken laten je activiteit, ingediende opdrachten, cijfers en studenten zien. Je kunt statistieken in zowel actieve als gesloten cursussen weergeven. Je kunt ook gepubliceerde toetsstatistieken bekijken. 

Opmerkingen:

 • De statistiekfuncties die in deze les worden weergegeven zullen in een toekomstige release worden verwijderd en de Nieuwe statistieken komen ervoor in de plaats. Zie gebruik van Nieuwe statistieken voor meer informatie.
 • De weergave van statistieken is een cursusmachtiging. Als je Statistieken niet kunt zien, heeft je instituut deze functie beperkt.
 • De Analytics knop wordt alleen weergegeven als de studenten zijn ingeschreven en zijn begonnen deel te nemen aan de cursus.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cursusanalyse openen

Cursusanalyse openen

Klik op de knop Cursusanalytics weergeven (View Course Analytics).

Analysegrafieken bekijken

Analysegrafieken bekijken

Standaard worden de analytics in een grafiek weergegeven. Er zijn drie soorten grafieken: Activiteit op datum, submissies en cijfers.

Activiteit per categorie weergeven

Het grafiek activiteit per datum toont alle cursus activiteiten van alle gebruikers in de cursus. De x-as geeft de cursusdata weer, terwijl de y-as het aantal paginaweergaves toont. Donkerblauwe balken stellen deelname aan de cursus voor. Als een datum alleen paginaweergaves bevat, dan wordt de balk alleen als lichtblauw weergegeven.

Het grafiek bapaalt hoe de balk eruit gaat zien volgens de duur van de weergave. Activiteiten die minder dan zes maanden oud zijn, toont de balk als dagelijkse activiteiten, met zes maanden worden de balken als wekelijkse activiteiten weergeven en bij ongeveer een jaar worden de balken als maandelijkse activiteit weergegeven. Ook de grootte van het browservenster, het zoomniveau en de schermresolutie kunnen van invloed zijn op de manier waarop de balken worden weergegeven.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. De wekelijkse weergave toont de eerste en de laatste dag van de week; de maandelijkse weergave toont de maand en het jaar.

De volgende gebruikershandelingen genereren analytics cursusparticipatie:

 • Aankondigingen: post een aankondiging (cursusleider)
 • Aankondigingen: post een nieuwe opmerking op een aankondiging
 • Opdrachten: bijwerkingen van de instellingen van een opdracht of beschrijving (cursusleider)
 • Opdrachten: levert een opdracht in (cursist)
 • Kalender: werkt de instellingen bij van het evenement o de beschrijving van een kalender (cursusleider)
 • Samenwerkingen: laadt een samenwerking om een document te weergeven/bewerken
 • Vergaderingen: woont een webvergadering bij
 • Discussies: post een nieuwe opmerking in een discussie
 • Pagina’s: maakt een wiki-pagina
 • Toetsen: levert een toets in (cursist)
 • Toetsen: begint aan een toets (cursist)

Inleveringen weergeven

Het inleveringengrafiek toont de status van iedere opdracht in de cursus. De x-as geeft de opdrachten weer, terwijl de y-as de percentage van de inleveringen voor alle studenten in de cursus weergeeft.

De groene afgeronde vorm aan de onderkant van de balk geeft aan hoeveel studenten de opdracht op tijd [1] hebben ingeleverd. De gele vorm met een rechte kant geeft aan hoeveel studenten de opdracht te laat/na de inleverdatum hebben ingeleverd. De ronde afgeronde vorm aan de bovenkant van de balk geeft aan hoeveel studenten de opdracht niet (not submitted the assignment) [3] hebben ingeleverd.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. De gegevens omvatten de titel van de opdracht, de inleverdatum (indien van toepassing) en de percentage van inleveringen die te laat of op tijd waren en die ontbreken.

Opmerking: De balken strekken slechts uit tot de rand van de beschikbare datum voor de cursus, zelfs als een opdracht of quiz doorgaat tot na de begin- en einddatums van de cursus. Het grafiek bevat een toelichtingsgrafiek die een uitleg geeft voor opdrachten buiten de cursus datums.

Cijfers weergeven

Het cijfersgrafiek toont het mediaan, hoogste en laagste cijfer van een opdracht. De x-as geeft de opdrachten weer, terwijl de y-as de punten van de inleveringen voor alle studenten in de cursus weergeeft. De verticale blauwe lijn loopt van de laagste score tot de hoogste score (lowest score to highest score) [1]. Het blauwe vak strekt zich uit vanaf het 25e tot 75e percentiel (percentile) [2]. De horizontale zwarte lijn toont de mediaan score voor de opdracht (assignment) [3]. Grijze lijnen geven verborgen opdrachten aan [4].

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven.

Analysegrafiek weergeven

Analysegrafiek weergeven

Om analytics te weergeven zonder de grafiek kolommen op de grafiek balken aan te wijzen, kun je alle gegevens in een tabel weergegeven. Klik op het Analyticsicoon, als je naar de tabelindeling wilt overschakelen. Het pictogram verandert van links naar rechts en geeft de huidige analyseweergave.

Tabelgegevens weergeven

De tabellen zijn van toepassing op elk grafiek in zijn respectievelijke pagina en elke kolom definieert de gegevens binnen zijn eigen grafiek. Grafische gegevens worden weergegeven per kolom.

Elke tabel is gepagineerd met maximum 30 items per pagina; extra pagina’s kunnen worden bekeken door naar de volgende pagina te gaan.

Cursistanalyse weergeven

Cursistanalysen worden altijd in tabelvorm weergegeven en geeft een overzicht van de participatie van cursisten aan de cursus.

Je kunt de cursistnaam (student name) [1], paginaweergaven (page views) [2], deelnames (participations) [3] en inleveringen (submissions) [4] weergeven.

De kolom Inleveringen laat zien hoeveel gepubliceerde en beoordeelde opdrachten er door iedere cursist zijn ingeleverd binnen de cursus. Inleveringen worden onderverdeeld op basis van hoeveel inleveringen op tijd waren [5], te laat waren[6] en ontbraken [7]. Een opdracht geldt overigens alleen als ontbrekend als de inleverdatum is verstreken en de opdracht niet is ingeleverd.

Je kunt ook de huidige scorepercentage [8] van een cursist zien, wat zijn totale score is voor de cursus.

Het analysetabel is gepagineerd, zodat je meer studenten kunt zien als je verder in de pagina omlaag schuift.

Cursistanalyse sorteren

Je kunt de cursistanalyse sorteren in oplopende of aflopende volgorde op naam van de cursist, paginabezoekers, participaties en huidige score. Deze filters staan je toe om de prestaties van de cursisten te evalueren volgens jouw voorkeuren.

Cursistanalyse weergeven