Hoe maak ik een peerbeoordeling als opdracht?

Wanneer je een opdracht maakt, kun je cursisten vragen het werk van een andere cursist van een peerbeoordeling te voorzien. Meer informatie over peerbeoordelingen als opdracht.

Voor peerbeoordelingen kun je kiezen tussen handmatig toewijzen van peerbeoordelingen en automatisch toewijzen van peerbeoordelingen door Canvas. Je kunt er ook voor zorgen dat je cursisten de namen van andere cursisten in peerbeoordelingen krijgen te zien, maar je kunt die namen ook anoniem maken. Wanneer het gebruik van anonieme peerbeoordelingen is ingeschakeld, kunnen cursusleiders en onderwijsassistenten nog altijd de namen van de beoordelaars zien in SpeedGrader en op de pagina voor inlevering van cursistopdrachten. Maar als anonieme beoordeling is ingeschakeld in SpeedGrader, worden de namen van beide cursisten wel verborgen in SpeedGrader maar niet op de pagina voor inlevering van cursistopdrachten.

Om de peerbeoordeling te kunnen voltooien, moeten cursisten ten minste één opmerking toevoegen. Als je een rubriek opneemt, hoeven ze alleen maar de rubriek in te vullen.

Opmerkingen:

  • Ga naar het brondocument Tips over peerbeoordelingen om te zien hoe inleverdatums voor opdrachten en peerbeoordelingen worden weergegeven in de takenlijst van een cursist.
  • Peerbeoordelingen kunnen niet worden gebruikt voor opdrachten met externe tools.
  • Cursisten kunnen opmerkingen bij peerbeoordelingen zien als de opdrachtcijfers verborgen zijn. Opmerkingen van cursusleiders krijgen ze echter pas te zien nadat de opdrachtcijfers zijn gepost.
  • Cursusleiders kunnen opmerkingen bij peerbeoordelingen van cursisten niet bewerken of verwijderen.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opdracht toevoegen

Opdracht toevoegen

Klik op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment).

Opdrachtdetails toevoegen

Inleveringstype selecteren

Inleveringstype selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inleveringstype (Submission Type) [1] het gewenste inleveringstype [2].

Opmerking: Het type inlevering per externe ondersteunt geen opdrachten voor peerbeoordeling.

Online invoeropties selecteren

Online invoeropties selecteren

Schakel de selectievakjes in voor de typen online invoer die voor de opdracht zijn toegestaan.

Groepsopdracht toevoegen

Groepsopdracht toevoegen

Peerbeoordelingen kunnen worden gebruikt voor groepsopdrachten. Als je een groepsopdracht wilt maken, schakel je het selectievakje Dit is een groepsopdracht (This is a Group Assignment) in.

Peerbeoordelingen vereisen

Peerbeoordelingen vereisen

Schakel het selectievakje Peerbeoordelingen vereisen (Require Peer Reviews) in [1]. Peerbeoordelingen worden standaard handmatig toegewezen [2].

Als je peerbeoordelingen automatisch wilt toewijzen, selecteer je het keuzerondje voor automatisch toewijzen [3].

Opmerking: Peerbeoordelingen moeten handmatig worden toegewezen voor de opdrachttypen Op papier en Geen inlevering.

Peerbeoordelingen automatisch toewijzen

Peerbeoordelingen automatisch toewijzen

Als je peerbeoordelingen automatisch toewijst, bevat het menu extra opties. Voer in het veld Beoordelingen per gebruiker (Reviews per User) [1] het aantal beoordelingen in dat iedere cursist moet uitvoeren.

Gebruik in het veld Beoordelingen toewijzen (Assign Reviews) [2] het kalenderpictogram om een datum te selecteren of voer handmatig de datum in waarop peerbeoordelingen aan cursisten worden toegewezen. Als er geen datum wordt ingevuld, wordt standaard de inleverdatum van de opdracht gebruikt.

Peerbeoordelingen binnen groepen als groepsopdracht toewijzen

Peerbeoordelingen binnen groepen als groepsopdracht toewijzen

Bij groepsopdrachten kun je ook peerbeoordelingen binnen groepen gebruiken.

Voor peerbeoordelingen moet een cursist een individuele inlevering van een andere cursist beoordelen. Groepsopdrachten worden echter door één groepslid namens de hele groep ingeleverd en alle groepsleden hebben dezelfde inlevering.

Het selectievakje Peerbeoordelingen binnen groepen toestaan (Allow intra-group peer reviews) is standaard niet ingeschakeld, hetgeen betekent dat Canvas leden van dezelfde groep wegfiltert bij het automatisch toewijzen van de beoordelingen.

Om ervoor te zorgen dat Canvas een peerbeoordeling aan een cursist toewijst vanuit de eigen groep van de cursist, schakel je het selectievakje Peerbeoordelingen binnen groepen toestaan (Allow intra-group peer review) in.

Anonieme peerbeoordelingen toewijzen

Anonieme peerbeoordelingen toewijzen

Als je peerbeoordelingen anoniem wilt maken, schakel je het selectievakje Peerbeoordelingen zijn anoniem (Peer Reviews Appear Anonymously) in.

Opmerking: Omdat Canvas DocViewer geen anonieme opmerkingen ondersteunt, kan deze tool niet worden gebruikt voor feedback over opdrachten met anonieme peerbeoordelingen.

Opdracht opslaan en publiceren

Opdracht opslaan en publiceren

Als je zover bent dat je de opdracht kunt publiceren, klik je op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1]. Als je een concept wilt maken van je opdracht en de opdracht later wilt publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Opdracht publiceren

Als je opdracht in conceptstatus is opgeslagen, kun je naar deze pagina terugkeren en de opdracht op elk gewenst moment publiceren door op de knop Publiceren (Publish) te klikken.

Gepubliceerde opdracht bekijken

Gepubliceerde opdracht bekijken

Bekijk de gepubliceerde opdracht.

Je kunt ook een rubriek aan de opdracht koppelen zodat cursisten deze kunnen invullen bij het uitvoeren van een peerbeoordeling. Klik op de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric) [2] om een rubriek aan de opdracht toe te voegen.