Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursusleider nieuwe functies in mijn gebruikersaccount beheren?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik als cursusleider nieuwe functies in mijn gebruikersaccount beheren?

Canvas voegt voortdurend nieuwe functies toe om het product nog beter te maken. Het merendeel van de verbeteringen wordt uitgebracht als onderdeel van onze releasecyclus. Sommige functies kunnen echter van invloed zijn op je persoonlijke interactie met Canvas.

Deze les bevat een overzicht van de manier waarop functie-instellingen op gebruikersniveau voor je gebruikersaccount kunnen worden beheerd. Beheerders en cursusleiders hebben geen controle over functies op gebruikersniveau.

Ga naar de les over functies voor gebruikersaccounts voor informatie over de specifieke functie-instellingen die beschikbaar zijn in Canvas.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en vervolgens op de link Instellingen (Settings) [2].

Functie-instellingen weergeven

Beschikbare functies worden weergegeven in de sectie Functie-instellingen.

Functieopties filteren

Functieopties filteren

Als je op alle functies, ingeschakelde functies of uitgeschakelde functies wilt filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Filteren (Filter).

Functie-instellingen zoeken

Functie-instellingen zoeken

Je kunt naar een functie-instelling zoeken door een trefwoord in het zoekveld (Search) te typen.

Typen functies weergeven

Typen functies weergeven

Elke functie is voorzien van een beschrijving. Klik op het pijlpictogram om het functievak uit te vouwen en de beschrijving weer te geven.

Functietags weergeven

Functietags weergeven

Functietags geven de status van elke functie aan. Een functie zonder label betekent dat de functie stabiel is en klaar voor gebruik in je productieomgeving [1]. Functies kunnen ook zijn voorzien van een bèta-tag [2], die aangeeft dat de functie wel kan worden gebruikt in de productieomgeving, maar nog steeds wordt getest op bruikbaarheid en toegankelijkheid. Het inschakelen van een bètafunctie kan onbedoeld gedrag binnen je Canvas-account tot gevolg hebben.

Opmerking: Soms bevatten functies een Development-tag, die aangeeft dat de functie alleen beschikbaar is voor testdoeleinden in je bèta-omgeving. De functie is dan niet beschikbaar in de productieomgeving. Niet alle organisaties staan testen in bèta-omgevingen toe.

Functiestatus weergeven

Je kunt ervoor kiezen om functie-instellingen in of uit te schakelen.

Klik op het pictogram Status [1] om een functie in of uit te schakelen.

Klik op de optie Ingeschakeld (Enabled) [2] om de functie in te schakelen. Ingeschakelde functies hebben het pictogram Ingeschakeld [3].

Klik op de optie Uitgeschakeld (Disabled) [4] om de functie uit te schakelen. Uitgeschakelde functies hebben het pictogram Uitgeschakeld [5].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.