cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe laat ik studenten bestanden aan een discussie toevoegen?

Hoe laat ik studenten bestanden aan een discussie toevoegen?

Je kunt toestaan dat studenten bestanden aan een discussie voegen door de instellingen van de discussiespagina te veranderen. Bijlagen die door een cursist aan een niet-beoordeelde discussie worden toegevoegd, worden gekopieerd naar de gebruikersbestanden van de cursist en afgetrokken van het quotum van de gebruiker. Bijlagen die aan een beoordeelde discussie worden toegevoegd, worden echter niet van het quotum afgetrokken.

Deze instelling kan ook in de Cursusinstellingen (Course Settings) pagina worden veranderd.

Opmerking: Als een cursist een discussie aanmaakt met een bijgevoegd bestand, wordt het bestand toegevoegd aan de cursusbestanden in de map met niet-geplaatste bestanden.

Open discussies

Open discussies

Klik op de Discussie (Discussions) link.

Instellingen openen

Klik op het Instellingen (Settings) pictogram.

Discussie-instellingen bewerken

Discussie-instellingen bewerken

Vink de Bestanden aan discussies toevoegen (Attach files to discussions) selectievakje aan.

Opmerking: Wanneer je het vinkje bij deze optie uitzet verhinder je studenten bestanden binnen discussies toe te kunnen voegen. Deze toestemming heeft invloed op plaatsingen in nieuwe discussiethema's, op reacties op discussies en op discussies binnen cursusgroepen..

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback