cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe neem ik als cursusleider audio op met behulp van de Rich Content Editor?

Hoe neem ik als cursusleider audio op met behulp van de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om audio op te nemen. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Opmerking: HTML5-audio-opname geldt alleen voor Chrome en Firefox. Als je Internet Explorer of Safari gebruikt, moet je Flash audio-opname gebruiken.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Mediaopmerkingen gereedschap openen

Mediaopmerkingen gereedschap openen

Klik op het pictogram Media.

Optie voor audio-opname selecteren

Optie voor audio-opname selecteren

Als je alleen audio wilt opnemen, klik je op de knop Webcam [1] en selecteer je de optie Geen video [2].

Opmerking: Als je computer geen webcam heeft, wordt de optie Geen video automatisch geselecteerd.

Microfoon selecteren

Microfoon selecteren

Canvas selecteert je standaardmicrofoon. Als je meerdere microfoons hebt, kun je de gewenste microfoon selecteren door op de knop Microfoon (Mic) te klikken.

Opname starten

Opname starten

Klik op de knop Opname starten (Start Recording) om te beginnen met de audio-opname.

Opname stoppen

Opname stoppen

De tijd [1] en het volumeniveau [2] van je opname worden tijdens de opname voortdurend bijgewerkt. Klik op de knop Stoppen (Finish) [3] om te stoppen met opnemen.

Als je de huidige opname wilt verwijderen en opnieuw wilt beginnen, klik je op de knop Opnieuw starten (Start Over) [4].

Opname beoordelen

Opname beoordelen

Klik op de knop Afspelen (Play) [1] om de audio-opname af te spelen. Om je audio op te slaan, klik je op het tekstveld [2], voer je een titel in voor de opname en klik je op de knop Opslaan (Save) [3]. Klik op de knop Opnieuw starten (Start Over) [4] om de audio opnieuw op te nemen.

Opname bekijken

Opname bekijken

Bekijk het audiobestand dat automatisch in de Rich Content Editor wordt ingevoegd.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Bij gebruik van de Rich Content Editor in Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen heb je de mogelijkheid om op te slaan en te publiceren. Als je de Rich Content Editor in de Syllabus en Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als "Syllabus bijwerken" of "Antwoord posten".

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback