Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe sluit ik als cursusleider afbeeldingen in met behulp van de Rich Content Editor?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe sluit ik als cursusleider afbeeldingen in met behulp van de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt afbeeldingsbestanden uploaden naar je bestanden in Canvas en ze insluiten in de Rich Content Editor.  Je kunt voor de duidelijkheid ook alt-labels aan je afbeeldingen toevoegen.

Als cursusleider heb je de mogelijkheid afbeelding naar je cursusbestanden te uploaden met behulp van de inhoudkiezer. Als een afbeelding in je persoonlijke bestanden wordt gewijzigd nadat de afbeelding is ingesloten, blijft de afbeelding die je aan de Rich Content Editor hebt toegevoegd, ongewijzigd.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Afbeelding openen

Afbeelding openen

Klik op het pictogram Afbeelding (Image).

Tabblad Canvas selecteren

Tabblad Canvas selecteren

Klik op het tabblad Canvas .

Cursusbestanden of persoonlijke bestanden openen

Cursusbestanden of persoonlijke bestanden openen

Je kunt ervoor kiezen afbeeldingen in te sluiten die zich bevinden in je cursusbestanden [1] of persoonlijke bestanden [2]. Als cursusleider kun je elke afbeelding uit je bestanden insluiten in de Rich Content Editor, ook afbeeldingen in mappen die niet zichtbaar zijn voor cursisten.

Opmerking: Wanneer cursisten cursusbestanden openen, krijgen ze alleen afbeeldingen te zien die voor de gehele cursus openbaar zijn.

Afbeelding selecteren

Afbeelding selecteren

Als je een eerder geüploade afbeelding wilt insluiten, klik je op de gewenste afbeelding.

Afbeelding uploaden

Afbeelding uploaden

Als je een afbeelding wilt uploaden om deze in te sluiten, klik je op de knop Bestand uploaden (Upload File).

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer in het dialoogvenster een bestand om te uploaden [1]. Klik vervolgens op de knop Openen (Open) [2].

Bestand bekijken

Bestand bekijken

Bekijk het geüploade bestand.

Alt-tekst invoegen

Alt-tekst invoegen

In het veld Kenmerken (Attibutes) wordt de Alt-tekst [1] opgenomen als naam van de afbeelding. Typ voor de duidelijkheid een beschrijving van de inhoud van de afbeelding. Als je de afbeelding ter decoratie wilt toevoegen, schakel je het selectievakje Decoratieve afbeelding (Decorative image) [2] in. Als het selectievakje Decoratieve afbeelding is ingeschakeld, wordt het veld met de alt-tekst grijs weergegeven.

Opmerking: Als je een titel voor de afbeelding wilt opnemen, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker de aanwijzer boven de afbeelding houdt, sluit je de afbeelding in en open je de HTML Editor. Titellabels moeten handmatig aan de HTML-code worden toegevoegd.

Kenmerken van afbeeldingsafmetingen wijzigen

Kenmerken van afbeeldingsafmetingen wijzigen

De standaardafmetingen van de afbeelding worden ook automatisch weergegeven. Afmetingen worden vermeld in pixels, op basis van breedte en hoogte.

Je kunt de afbeeldingsafmetingen wijzigen door het gewenste aantal pixels voor de breedte van de afbeelding te typen [1]. Druk vervolgens op de Tab-toets. Omdat Canvas de beeldverhouding van de afbeelding intact laat, wordt de hoogte van de afbeelding automatisch ingevoerd [2].

Afbeelding insluiten

Afbeelding insluiten

Klik op de knop Bijwerken (Update).

Opmerking: Als je geen van de kenmerken van een afbeelding hoeft te wijzigen, kun je ook de afbeelding zoeken en gewoon dubbelklikken op de naam van de afbeelding. De afbeelding wordt dan rechtstreeks in je bericht ingesloten.  

Ingesloten afbeelding bekijken

Ingesloten afbeelding bekijken

Bekijk je ingesloten afbeelding in de Rich Content Editor.

Afbeeldingseigenschappen bewerken

Afbeeldingseigenschappen bewerken

Als je een bestaande afbeelding wilt bewerken, klik je op de afbeelding [1] en vervolgens op het pictogram Afbeelding (Image) [2]. Het venster voor invoegen/insluiten wordt geopend om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Wanneer je een bestaande afbeelding bewerkt, wordt op het tabblad URL de locatie van de Canvas-afbeelding weergegeven. Op het tabblad Canvas wordt echter nog steeds het bestand weergegeven. De kenmerken blijven hetzelfde op alle tabbladen en kunnen waar nodig worden bewerkt.

Als je de Canvas-afbeelding wilt vervangen, klik je op het tabblad Canvas [3] en selecteer je een andere afbeelding.

Grootte van afbeelding visueel wijzigen

Grootte van afbeelding visueel wijzigen

Je kunt ook de handgrepen rond de afbeelding gebruiken om de grootte van de afbeelding visueel te wijzigen. Daarvoor klik je op de afbeelding, houd je de aanwijzer boven een van de witte blokjes totdat de aanwijzer in een pijl verandert. Sleep de afbeelding en wijzig de grootte ervan. De afbeelding behoudt daarbij altijd dezelfde beeldverhouding.

Opmerking: De Rich Content Editor biedt geen ondersteuning voor het bijsnijden van afbeeldingen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.