Hvilke muligheder kan jeg indstille i en quiz?

Når du opretter en quiz, har du en række muligheder at vælge fra indenfor en quiz.

Bemærk: Når funktionen Brug New Quizzes som standard er aktiveret, kan du ikke oprette nye Classic Quizzes. Eksisterende Classic Quizzes kan dog stadig redigeres, importeres og overføres til New Quizzes.

Navngiv Quiz

I feltet Unavngivet quiz (Unnamed Quiz) kan du tilføje et navn til din quiz.

Vælg quizindstillinger

Når der oprettes en ny quiz, vil Canvas som standard benytte fanen Indstillinger (Settings).

 1. Opret enhver instruktion for quizzen i Rich Content Editor.
 2. Vælg quiztype.
 3. Kategoriser quizzen i den rette opgavegruppe.

Indstil quizmuligheder

Indstil quizmuligheder

Quizindstillinger har flere muligheder.

Bland svarene [1]: Du kan blande (randomisere) svar. (Du kan også blande spørgsmålene ved at oprette en spørgsmålsgruppe.)

Frist [2]: Du kan vælge at sætte en tidsgrænse ved at indtaste antal af minutter, som de studerende har til fuldføre hele quizzen. Tidsbestemte test begynder, når en studerende begynder en test og går ikke på pause, hvis den studerende navigerer væk fra testen. Hvis der ikke er sat en tidsgrænse, vil de studerende have ubegrænset tid til at fuldføre quizzen.

Bemærk: 

 • Hvis en timet test automatisk indsendes, efter at en studerende har mistet internetforbindelsen, kan det være, at afleveringstidstemplet og tidspunktet for afslutning af testen ikke stemmer overens med den tildelte tidsbegrænsning og/eller tilgængelighedsdatoer.
 • Hvis en studerende mister internetforbindelsen, forlænger Canvas tiden med fem minutter og gemmer det indtastede svar, før timeren løber ud.

Flere forsøg [3]: Du kan tillade flere forsøg.

Test-svar [4]: Du kan vælge at give de studerende mulighed for at se deres svar, automatisk feedback genereret af testen for korrekte eller forkerte svar, og hvilke spørgsmål de svarede forkert på. Quizzer har som standard denne mulighed, så hvis du ikke ønsker, at de studerende kan se deres quizsvar, skal du fravælge afkrydsningsboksen.

Som en del af denne mulighed kan du begrænse de studerendes visning af quizresultater til Kun en gang efter hvert forsøg (Only Once After Each Attempt) [5]. Studerende vil kun være i stand til at se resultater umiddelbart efter, at de har fuldført quizzen - resultater inkluderer både deres svar og de korrekte svar.

Bemærk:

 • Studerende vil stadig se deres testresultat, når de indsender en test, når denne mulighed er aktiveret. Derfor er denne mulighed muligvis ikke passende for test, der kræver manuel karaktergivning, såsom essays, hvor studerende muligvis skal have adgang til testresultaterne flere gange for at se et opdateret testresultat.
 • Når en quiz er gemt med Kun en gang efter hver forsøg-muligheden, kan du benytte Moderer quiz-funktionen til at give studerende yderligere visninger af deres quizresultater.

Korrekte svar [6]: Du kan give de studerende mulighed for at se korrekte test-svar efter at have afsluttet testen. Du kan lade studerende se, hvilke svar der er korrekte. Quizzer har som standard denne mulighed, så hvis du ikke ønsker, at de studerende kan se de korrekte svar, skal du fravælge afkrydsningsboksen.

Som en del af denne mulighed kan du også kontrollere når og for hvor lang tid, studerende kan se de korrekte svar ved at indsætte datoer (og specifikke tider, hvis ønsket) i Vis og Skjul-felterne.

 • For at vise svar umiddelbart efter quizzen er indsendt, skal du efterlade Vis og Skjul felterne tomme.
 • For at oprette et datoområde, hvor svarene vises, skal du indsætte en startdato i Vis-feltet og en slutdato i Skjul-feltet.
 • For altid at vise svar efter en specifik dato, skal du sætte en dato i Vis-feltet.
 • For skjule svar efter en specifik dato, skal du sætte en dato i Skjul-feltet.

Bemærk: Hvis Kun en gang efter hver forsøg-muligheden er valgt, vil det tilsidesætte enhver vis- eller skjul-dato eller -tid. Hvis du ønsker at vise eller skjule korrekte svar på en specifik dato eller tid, kan Kun en gang-muligheden ikke vælges.

Et spørgsmål ad gangen [7]: Du kan vise et spørgsmål ad gangen og låse spørgsmål efter besvarelse.

Bemærk:

 • Spørgsmål bliver låst, selvom en studerende klikker på knappen Næste uden at besvare spørgsmålet.
 • Hvis din Canvas-admin har begrænset studerende fra at se quizindsendelser efter fagets afslutning, vil mulighed 4 og 6 ikke være tilgængelige, når fagets slutdato er passeret.

Se udvidede muligheder

Se udvidede muligheder

Et par af indstillingerne indeholder udvidede menumuligheder:

Tillad flere forsøg (Allow Multiple Attempts)

 • Nylig quizscore [1]—Du kan vælge, om den højeste score, seneste score eller gennemsnittet af alle forsøgscores skal gemmes. Som standard vil Canvas beholde den højeste score, medmindre denne indstilling er ændret.
 • Tilladte forsøg [2]—Du kan tillade flere forsøg og begrænse antallet af forsøg. Standard-streg repræsenterer ubegrænsede forsøg.

 

Hvis du beholder quizzens standardmulighed for studerende at se deres quizsvar:

 • Hvis du tillader mindst et forsøg for quizzen, vil området Lad studerende se deres quizsvar (Let Student See Their Quiz Responses) vise en afkrydsningsboks, Kun efter deres sidste forsøg (Only after their last attempt) [3]. Valg af denne mulighed betyder, at studerende kun kan se deres korrekte svar efter deres sidste quizforsøg.
 • Hvis du tillader mere end et forsøg for quizzen, skal du være opmærksom på, at ikke alle studerende vil benytte alle forsøg, og derfor aldrig se deres quizsvar. For eksempel hvis en studerende har tre forsøg, men opnår deres ønskede score efter det andet forsøg, vil den studerende formodentlig ikke fuldføre det tredje (og sidste) forsøg. Det betyder, at deres quizsvar og korrekte svar ikke vil vises, fordi det sidste forsøg ikke blev fuldført. For at tillade disse studerende at se deres svar, skal du manuelt ændre quizindstillingerne på et senere tidspunkt.

 

Hvis du beholder quizzens standardmulighed for studerende at se deres korrekte svar:

 • Hvis du tillader mindst et forsøg for quizzen, vil området Lad studerende se deres korrekte svar (Let Student See The Correct Answers) vise afkrydsningsboksen, Kun efter deres sidste forsøg [4]. Valg af denne mulighed betyder, at de studerende kun kan se de korrekte quizsvar efter deres sidste forsøg. Denne mulighed vil følge den nuværende quizfunktionalitet omkring flere forsøg. Hvis en studerende aldrig når til det sidste forsøg, vil korrekt svar-indstillingen ikke være gældende. For at tillade studerende at se de korrekte svar, kan du manuelt ændre quizmulighederne på et senere tidspunkt.  

 

Vis et spørgsmål ad gangen

 • Lås spørgsmål (Lock Questions) [5]—Du kan vælge at låse spørgsmål efter besvarelse. Denne mulighed betyder, at studerende ikke kan vende tilbage til tidligere spørgsmål, når først de er blevet besvaret.

Sæt quizbegrænsninger

Sæt quizbegrænsninger

Du kan begrænse quizzen, så den kun kan tages i specifikke situationer. Som standard er disse muligheder aldrig valgt.

 1. Du kan kræve, at studerende indtaster en adgangskode for at tage dem til quizzen.
 2. Du kan filtrere IP-adresser og kræve, at studerende tager quizzen fra et specifikt computerlaboratorie.

 

Bemærk:

 • Hvis du har Respondus LockDown Browser plugin aktiveret på din institution, vil brug af den browser også vises som en mulighed her. Respondus LockDown Browser plugin tillader ikke andre vinduer at blive åbnet under quizzen og hjælper med at forhindre snyderi.
 • Hvis din institution benytter Respondus LockDown Browser LTI, vil Respondus muligheden ikke forekomme under Quiz Begrænsninger og Respondus LockDown indstillinger kan blive administreret fra LockDown browseroversigten i Kursusnavigation.

Se udvidede begrænsninger

Se udvidede begrænsninger

For at kræve en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden i adgangskode-tekstfeltet [1].

For at filtrere IP-adresser, skal du indtaste IP-adressen i IP-adresse-tekstfeltet [2]. Bemærk: Quiz IP filtrer er en metode til at begrænse adgang til quizzer til computere fra et specifik IP-område. Filtrer kan være en kommasepareret liste af adresser eller en adresse efterfulgt af en maske (192.168.217.1/24 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). For mere information om disse masker henvises der til ressourcedokumentet Canvas Test IP-filtrering.

Tildel quiz og datoer

Tildel quiz og datoer

I Tildelingsfeltet [1] kan du tildele en quiz til alle, en kursussektion eller en individuel studerende.

Du kan indstille forfaldsdato [2], tilgængelig fra dato [3] og tilgængelig til dato [4] for quizzen. Disse felter er valgfrie og kan indstilles afhængigt af, hvordan du ønsker at administrere quizzen:

 • Forfaldsdato: dato og tid for, hvornår quizzen skal være gennemført
 • Tilgængelig fra: dato og tid, når quizzen bliver tilgængelig for de studerende
 • Indtil: dato og tid, når studerende ikke længere har adgang til quizzen

Lær mere om forfalds- og ledighedsdatoer.

Bemærk:

 • Ændring af, hvem testen er tildelt til, efter at testen er gjort tilgængelig for studerende, kan resultere i, at afleveringer ikke bliver tilgængelige.
 • Hvis du har indstillet sektionstilsidesættelsesdatoer i dit fag, skal du muligvis vælge en fagsektion og angive afleverings- og tilgængelighedsdatoer, der falder inden for sektionens tilsidesættelsesdatoer.
 • Hvis du ændrer forfaldsdatoen for en test, som de studerende allerede er begyndt på, men ikke har afleveret, så vil deres testafleveringer automatisk blive sendt baseret på dato og klokkeslæt for den oprindelige forfaldsdato.
 • For automatisk indsendte test afspejler indsendelsestidstemplet en fem minutters frist, der begynder, når forfaldsdato og -tidspunkt er nået, og er muligvis ikke på linje med den tildelte forfaldsdato og -tid.

Opret quizspørgsmål

Når du har konfigureret indstillingerne for din quiz, skal du klikke på fanebladet Spørgsmål (Questions) for at oprette quizspørgsmål og point. Du kan oprette individuelle quizspørgsmål, spørgsmål med en spørgsmålsbank, spørgsmål med en spørgegruppe, og spørgsmål med en spørgsmålsbank i en spørgegruppe.

Gem quiz

Gem quiz

Klik på knappen Gem (Save) for at gemme dit arbejde på din quiz.

Bemærk: Du bør ikke offentliggøre din quiz, før det er dit færdige produkt. Hvis du er parat til at offentliggøre din quiz og gøre den tilgængelig for studerende, skal du klikke på Gem & Offentliggør (Save & Publish) knappen.

Ikke-offentliggjorte quizmuligheder

Ikke-offentliggjorte quizmuligheder

Når du har gemt din quiz, har du flere forskellige quizmuligheder.

For at offentliggøre quizzen, skal du klikke på knappen Offentliggør (Publish) [1]. Offentliggørelse af en quiz betyder, at studerende vil være i stand til at se quizzen i kurset.

Før offentliggørelse af en quiz, hvis du ønsker at se studievisning og være sikker på, at den forekommer korrekt, skal du klikke på knappen Forhåndsvining (Preview) [2]. For at redigere quizzen, skal du klikke på knappen Rediger (Edit) [3].

Du kan også se flere muligheder i menuen Muligheder (Options) [4]:

 • Vis instruktion for en quiz for at evaluere studerendes svar, såsom for stile-spørgsmål (Lær hvordan du tilføjer et vurderingskriterie) [5].
 • Lås denne quiz nu så studerende ikke kan få adgang til quizzen, når den er offentliggjort. Quiztitlen vil stadig være synlig for studerende, men de vil ikke kunne åbne quizzen [6]. Denne mulighed gælder kun for quizzer, der er tildelt Alle.
 • Slet denne quiz [7].

Bemærk: Hvis du ønsker at skjule quizzen for studerende, skal du ikke offentliggøre quizzen. Når quizzen er ikke-offentliggjort, kan den kun ses af instruktøren.

Oplås quiz

Oplås quiz

For at låse op for en test skal du klikke på Indstillinger-ikon [1] og klikke på linket Lad de studerende tage denne test nu (Let Students Take this Quiz Now) [2].

Lås quiz-grænse op

For at låse en quiz op på ubestemt tid, skal du klikke på knappen Ingen tidsgrænse (No time limit) [1]. Hvis du foretrækker at låse quizzen op indtil en specifik dato og tid, skal du klikke på knappen Indtil (Until) [2] og benytte kalender-ikonet [3] til at vælge dato og tid. Klik på knappen Lås op (Unlock) [4], når du er færdig.

Offentliggjorte quizmuligheder

Når du offentliggører en quiz, kan du se yderligere muligheder.

Ud over de tilgængelige muligheder for ikke offentliggjorte test, kan du i menuen Indstillinger (Options) [1]:

 • Forhåndsvise (Preview) quizzen [2]
 • Vise studerendes quizresultater (Show student quiz results) fra studerende, som har taget quizzen [3]
 • Sende beskeder til studerende, der allerede har taget quizzen eller som endnu ikke har taget quizzen [4]

 

I sidepanelet har du også adgang til relaterede quizfunktioner:  

 

Du kan også skjule karakterer fra studerende ved at implementere opslagspolitikker i Karakteroversigten.