Hvordan opretter jeg en online opgave?

Du kan oprette online opgaver, så de studerende kan aflevere deres opgaver via Canvas. Studerende kan indsende lyd- eller videooptagelser ved at optage nye medier eller uploade eksisterende medier. Filer, der sendes til en online-opgave, tæller ikke mod brugerens lagerkvote.

Når du tillader filoverførsler som en online afleveringsmulighed, kan du begrænse bestemte typer filer til opgaveafleveringer. I tilfælde af begrænsning af opgaver med en usædvanlig filtype kan du prøve at tilføje den til dit fag for at bekræfte, at filen er accepteret, før du beder de studerende om at indsende filtypen.

Hvis din institution har aktiveret Google Docs, Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI, kan de studerende uploade filer direkte fra deres respektive Google Drive- eller OneDrive-konto. (Hvis kun Google Docs er aktiveret for din institution, skal de studerende oprette forbindelse til Google Drive som en webtjeneste for at aflevere en opgave som et Google Doc, Google Sheet eller Google Slide.) Du kan tillade Google Drive- og OneDrive-filer som afleveringsformer ved at markere afkrydsningsfeltet Filoverførsler, når du opretter en opgave.

Google Drive-filtyper

Studerende kan indsende Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet) eller Google Slide (.gslide) filer. De kan også bruge Google Docs til at aflevere uploadede Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx) og PDF-filer, der ikke er konverteret til Google Docs-formatering.

Når Google-filtyper indsendes som en opgaveaflevering, vil disse filer konverteres til deres Microsoft-modpart og vises i afleveringen som henholdsvis Word-, Excel- eller PowerPoint-filer. Canvas bruger konverteringsfiltypen til afleveringer (og til at gengive understøttede filtyper som docViewer-filer i SpeedGrader), så hvis du vil begrænse filtyper til kun at omfatte Google-filtyper, skal du også medtage filtyperne for hver respektive Microsoft-filtype. Hvis du fx kun vil tillade Google Slide-indlæg, skal du inkludere .pptx som en restriktiv filtype, ellers kan Canvas ikke vise .gslide-filer i fanen Google Doc.

Bemærk: Canvas understøtter ikke fil-uploads større end 5 GB. Medie-uploads må dog ikke overstige 500 MB.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver (Assignments)-linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

For at oprette en ny opgave skal du klikke på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Tilføj opgavedetaljer

Vælg online afleveringsform

Vælg online afleveringsform

I rullemenuen Afleveringsform (Submission Type) skal du vælge online-indstillingen.

Vælg indstillinger for Online indtastning

Vælg indstillinger for Online indtastning

Vælg de online indtastningsindstillinger, du vil tillade for opgaven. Du kan vælge op til fire muligheder:

Tekstindtastning [1]: De studerende kan indsende deres opgave direkte i Rich Content Editor. DocViewer-anmærkninger er ikke tilgængelige for tekstindtastningsafleveringer. Derudover kan tekstindtastningsafleveringer ikke uploades til karakteroversigten igen.

Webadresser [2]: De studerende kan indsende en webadresse, der opfylder opgaven. DocViewer-anmærkninger er ikke tilgængelige for afleveringer af webadresser. Derudover kan webadresseafleveringer ikke uploades til karakteroversigten igen.

Medieoptagelser [3]: De studerende kan aflevere en lyd- eller videooptagelse, der opfylder opgaven. De kan enten optage nye medier eller uploade eksisterende medier. Video- og lyduploads til Canvas kan være op til 500 MB. DocViewer-anmærkninger er ikke tilgængelige for anmærkninger af medieoptagelser. Derudover kan medieoptagelser ikke downloades.

Studerendes anmærkninger [4]: Studerende kan skrive en anmærkning til en fil uploadet af en instruktør. Dokumentet med anmærkningen indsendes som den studerendes opgave. Vi anbefaler, at du bruger en anden online afleveringstype til studerende, der ikke kan skrive en anmærkning.

Filoverførsler [5]: Studerende kan uploade en fil eller tage et billede med deres webcam for at udføre opgaven. DocViewer-anmærkninger er tilgængelige for understøttede filtyper i SpeedGrader. Derudover, hvis din institution har aktiveret Google Docs, Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI, kan de studerende uploade filer direkte fra deres respektive Google Drive- eller OneDrive-konto. (Hvis kun Google Docs er aktiveret for din institution, skal de studerende oprette forbindelse til Google Docs som en webtjeneste for at aflevere en opgave som et Google Doc, Google Sheet eller Google Slide.) Afleveringer gennem filoverførsler kan downloades og uploades igen til karakteroversigten. Canvas understøtter filuploads på op til 5 GB.

Opgaveindstillinger vil altid huske og vise indstillinger oprettet eller reidgeret i den forrige opgave i kurset. Baseret på tidligere opgaver vil en eller flere af disse muligheder altid være valgt for dig.

Bemærk:

  • Hvis du vælger flere afleveringsformer til en opgave, kan studerende kun bruge en afleveringsform pr. opgaveaflevering.
  • Hvis din institution har aktiveret Microsoft Office 365 LTI, skal du enten vælge indstillingen Filoverførsler eller begge indstillingerne Webadresse og Filoverførsler for at bruge fanen Office 365 på opgavens afleveringsside. Hvis du kun vælger Webadresse som en afleveringsform, fungerer fanen Office 365 ikke korrekt.
  • Gruppeopgaver understøtter ikke afleveringsformen med studerendes anmærkninger.

Vælg anmærkningsfil

Vælg anmærkningsfil

Hvis du tillader afleveringer med anmærkninger, skal du vælge eller uploade en fil, som de studerende kan skrive en anmærkning til.

Du kan vælge en fil fra fagfiler [1] eller dine brugerfiler [2] eller uploade en ny fil fra din computer [3].

Filer, der bruges til anmærkninger, skal kunne forhåndsvises i Canvas.

Begræns filtyper

Begræns filtyper

Hvis du tillader filoverførsler, kan du vælge at begrænse afleveringer til bestemte filtyper. For at aktivere denne indstilling skal du klikke på afkrydsningsfeltet Begræns upload filtyper (Restrict Upload File Types) [1]. I feltet Tilladte filudvidelser (Allowed File Extenstion) [2] skal du indtaste en liste over tilladte udvidelser. Alle filtyper skal adskilles af et komma. Du kan inkludere mellemrum, caps og punktummer i opgavernes filnavne.

Bemærk: I tilfælde af en usædvanlig filtype kan du prøve at tilføje den til dit fag for at bekræfte, at filen er accepteret, før du beder de studerende om at indsende filtypen.

Gem opgave

Gem opgave

For at gemme opgaven og offentliggøre den, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. For at gemme opgaven som et udkast skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].