Hvordan synkroniserer jeg som instruktør fagindhold i et blueprint-fag?

Hvis du er tilmeldt et blueprint-fag som instruktør, kan du synkronisere blueprint-indholdsændringer til tilknyttede fag.

Indholdssynkronisering

Når der blevet er foretaget en ændring af et objekt eller attribut, viser blueprint-fagets sidepanel en synkroniseringsindstilling, der angiver, at der er foretaget ikke-synkroniserede ændringer i faget. Indhold kan synkroniseres når som helst.

Alt fagindhold inkluderes i en blueprint-synkronisering, uanset om indholdet er låst. Ændret indhold overskriver altid det eksisterende indhold i de tilknyttede fag for alle låste objekter. Indhold, der kan administreres af en instruktør, eller nyt indhold instruktøren har oprettet i et tilknyttet fag, påvirkes ikke.

Meddelelser inden for tilknyttede fag kan kun sendes, hvis meddelelsesudløseren endnu ikke er opstået. Funktioner såsom beskeder i et blueprint-fag kan muligvis oprettes som et forsinket opslag, så beskeden vises i det tilknyttede fag efter synkronisering af fagindhold.

Indholdsstatus

Synkroniseringen vil omfatte status for hvert objekt, som det findes i blueprint-faget. Hvis fx en opgave ikke er offentliggjort i blueprint-faget, så vil den heller ikke være offentliggjort i det tilknyttede fag. Men når status ændres i det tilknyttede fag, gælder statussen i blueprint-faget ikke længere.

Modulundtagelser

Hvis et blueprint-fag indeholder moduler, udløses ændringer i modulstrukturen som en del af en fagsynkronisering. Moduler kan ikke låses, men fagstatus gælder for alle individuelle modulelementer.

Følgende synkroniseringsundtagelser gælder for modulindhold:

  • Tilknyttede fag stemmer overens med modulstrukturen, der oprindeligt blev oprettet i blueprint-faget. Eventuelle yderligere moduler og deres indhold, som tilføjes til blueprint-faget og synkroniseres med tilknyttede fag, tilføjes altid nederst på siden Moduler i de tilknyttede fag.
  • Hvis moduler eller modulelementer omarrangeres i et tilknyttet fag, opdateres modulrækkefølgen for at matche blueprint-fagets struktur i den næste synkronisering. Hvis et modulelement i et tilknyttet fag flyttes til et andet modul, så findes modulelementet i begge moduler.
  • Moduler oprettet fra et blueprint-fag og slettet fra et tilknyttet fag gendannes ikke i yderligere fagsynkroniseringer.
  • Manuelt oprettede modulelementer, der tilføjes til et modul i et tilknyttet fag, forbliver i modulet, men vises før alle blueprint-synkroniserede modulelementer. Importerede modulelementer i tilknyttede fag fjernes under blueprint-synkronisering.

Bemærkninger:

  • Ændringer i fagindstillinger udløser ikke ikke-synkroniserede ændringer. Faget genkender kun ikke-synkroniserede ændringer, når der foretages en ændring af fagindhold.
  • Tilhørende fag viser de seneste oplysninger om blueprint-synkronisering i fagindstillinger.
  • Blueprint-fag synkroniserer ikke bestemte fagindstillinger med tilknyttede fag, herunder tidszone, semester og fagformat.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn blueprint-sidepanel

Klik på fanen blueprint-sidepanel på fagets startside.

Bemærk: Du kan også få adgang til blueprint-sidepanelet fra en hvilken som helst side i fagnavigation.

Se sidepanel

Vis blueprint-sidepanel

Blueprint-sidepanelet giver hurtig adgang til oplysninger om blueprint-synkronisering.  

Hvis der er blevet foretaget ændringer i faget, viser sidepanelet antallet af ikke-synkroniserede ændringer i faget [1]. Alt fagindhold kopieres i synkroniseringen, uanset om objekter er låst eller ej. Den eneste undtagelse er fagindstillinger, der skal vælges for hver enkelt synkronisering som en del af synkroniseringsindstillingerne [2]. Du kan også oprette en meddelelse om synkroniseringen fra sidepanelet [3].

Hvis du ved, hvilket indhold der synkroniseres, og du er klar til at synkronisere dit indhold, kan du synkronisere opdateringer direkte fra sidepanelet [4].

Se ikke-synkroniserede ændringer

Se ikke-synkroniserede ændringer

Hvis du ikke er sikker på, hvilket indhold der synkroniseres, eller hvis du bare vil bekræfte eksisterende ændringer i faget, kan du se specifikke detaljer om de ikke-synkroniserede ændringer ved at klikke på linket Ikke-synkroniserede ændringer (Unsynced Changes).

Siden Ikke-synkroniserede ændringer viser det specifikke indhold, der er blevet opdateret. Hvert indholdsobjekt viser den aktuelle status for objektet (låst eller ulåst) [1], navnet på indholdselementet [2], indholdsændringen [3] og indholdsobjekttypen [4].

Indholdsændringer kan oprettes, opdateres eller slettes. Opdaterede ændringer angiver enhver ændring af eksisterende indhold.

Vælg synkroniseringsindstillinger

Vælg synkroniseringsindstillinger

Fagindstillinger inkluderer alle indstillinger i faget, herunder fagnavigation. Hvis du vil synkronisere fagindstillinger til tilknyttede fag, skal du vælge afkrydsningsfeltet Inkluder fagindstillinger (Include Course Settings) [1].

Hvis du vil sende en meddelelse om blueprint-synkroniseringen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Send meddelelse (Send Notification) [2]. Admins og andre instruktører kan indstille blueprint-synkroniseringsmeddelelsen og modtage opdateringer, når en synkronisering er afsluttet.

Hvis du vil tilføje en besked til meddelelsen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Tilføj en besked (Add a Message) [3]. Beskeden kan tilføjes som reference for at underrette om, hvilke ændringer der blev foretaget i synkroniseringen, og den vises på siden Synkroniseringshistorik.

Synkroniser ændringer

Synkroniser ændringer

Klik på knappen Synkroniser (Sync).

Vis synkronisering

Vis synkronisering af tilknytninger

Når en synkronisering er startet, viser sidepanelet synkroniseringsstatus, så længe du kigger på siden. Du kan forlade siden, og synkroniseringen kan tage et stykke tid at behandle.

Bemærk:

  • Hvis du straks kigger på et tilknyttet fag og ikke ser nogen opdateringer, er synkroniseringen muligvis stadig i gang. For at bekræfte, at synkroniseringen er afsluttet, skal du aktivere blueprint-synkroniseringsmeddelelsen i Brugerindstillinger.
  • Kun BluePrint master-fagindhold synkroniseres med tilknyttede fag. Indhold, som blev tilføjet manuelt eller kopieret i et andet format, synkroniseres ikke.