Når jeg offentliggør en test, hvordan bruger jeg siden Bedøm test?

Når du har offentliggjort en test, viser testens sidepanel Bedøm test-linket, som giver dig mulighed for at bedømme testen for hver studerende i dit fag. På siden Bedøm test kan du se fremskridtene for de studerendes afleveringer og se antallet af testforsøg, som hver har taget. Du kan også give de studerende ekstra forsøg, give ekstra tid til test med tidtagning, og manuelt låse testforsøg op.

Bemærk:

  • Afhængigt af dit fags størrelse kan Bedøm test-oplysninger tage et par minutter at opdatere. Du kan muligvis opdatere siden for at se de nyeste data.
  • Hvis du ændrer test-indstillingerne, mens en studerende tager en test, gælder de nye indstillinger ikke, før den studerende har gennemført det aktuelle forsøg.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I Navigation skal du klikke på linket Quizzer (Quizzes).

Åbn Quiz

Åbn Quiz

Klik på navnet på quizzen.

Bedøm denne test

Klik på linket Moderer denne quiz (Moderate This Quiz).

Se søgefilter

Hvis du vil se testforsøg for en bestemt studerende, skal du bruge feltet Søg deltagere (Search People).

Se Bedøm test-kolonner

Bedøm test-siden viser følgende oplysninger:

  • Den studerendes navn [1]
  • Antal gange, som den studerende allerede har forsøgt at tage denne test [2]
  • Testens tid - afsluttede forsøg viser tiden det tog den studerende at færdiggøre testen. Tilbageværende tid viser den resterende tid, som den studerende har til at afslutte testen [3]
  • Antal tilbageværende forsøg, hvis nogen [4]
  • Testresultat - for flere afleveringer er resultatet det seneste forsøg [5]

 

For at opdatere siden og sørge for at alle kolonnestatistikker er opdaterede skal du klikke på opdateringsikonet [6].

Se nuværende forsøg-tid

Hvis du ser på siden Bedøm test, mens en studerende er ved at tage en test, viser kolonnen Tilbageværende tid for testen. Når tiden er udløbet, viser tidskolonnen afleveringen som Ikke mere tid tilbage!

For ikke-tidsbestemte test tæller timeren ned til testens Indtil-dato. Hvis der ikke er angivet en Indtil-dato for testen, angiver testen fagets slutdato. Den længste tid vises i måneder, dage, timer, minutter og sekunder.

Bemærk: Når de studerende tager en ikke-tidsbestemt test, viser deres timer den forløbne tid, der tæller op.

Se aktuel forsøgstid for test med tidtagning

Hvis du ser på siden Bedøm test, mens en studerende er ved at tage en test med tidtagning, viser tidskolonnen tilbageværende tid for testen [1]. Når tiden er udløbet, viser tidskolonnen afleveringen som Ikke mere tid tilbage!

Testen viser også et urikon [2], som du kan bruge til at forlænge tiden på det aktuelle forsøg. Lær mere om bedømmelse af aktuelle test med tidtagning.

Bemærk: Når de studerende tager en test med tidtagning, viser deres timer den forløbne tid, der tæller ned.

Se forsinkede afleveringer

Hvis siden viser en advarselsbesked, er tiden udløbet for en eller flere deltagere, men afleveringerne er forsinkede og skal indsendes manuelt. Lær, hvordan man indsender forsinkede test.

Moderer quiz

Du kan bruge Rediger-ikonet til at bedømme testen til enhver tid for en studerende. Ved at bedømme en test kan du give de studerende ekstra forsøg og manuelt låse op for testforsøg. Afhængigt af test-indstillingerne kan du også give ekstra tid til test med tidtagning og lade de studerende se testresultater endnu en gang.

Hvis du ønsker at bedømme en test for flere studerende og anvender de samme indstillinger for hver, kan du straks anvende dine ændringer for alle studerende. Lær mere om at give ekstra testforsøg.