Wat is LTI?

LTI staat voor Learning Tool Interoperability (...) Historisch gezien zijn er externe instrumenten gebouwd om binnen een enkel leerplatform te werken. Dit creëert een functionaliteitsprobleem, omdat gebruikers geen toegang hebben tot de beste instrumenten om de inhoud te onderwijzen of te leren. LTI maakt het mogelijk dat een enkel instrument gebruikt kan worden in veel verschillende platformen. In Canvas wordt LTI Externe Apps genoemd.

Opmerking: LTI moet gebruikt worden om bestaande instrumenten in Canvas te configureren. Ontwikkelaars van andere software moeten de documentatie van API LTI raadplegen voor een overzicht van hoe een instrument voor Canvas te ontwikkelen omdat externe instrumenten geconfigureerd kunnen worden middels API.

LTI biedt een raamwerk waardoor een LMS (Canvas) verifieerbare informatie over een gebruiker naar een derde partij kan versturen. Om LTI te laten werken moet de derde partij een consumentensleutel en een gedeeld geheim bieden dat Canvas kan gebruiken om een handtekening te genereren om de authenticiteit van de verzonden gegevens te controleren. Standaard wordt de meeste gebruikersinformatie anoniem gemaakt, maar dit kan veranderd worden wanneer de configuratie voor de eerste keer ingesteld wordt.

Externe Apps kunnen op account- of cursusniveau geconfigureerd worden middels URL, XML of handmatige invoer.

Wanneer gebruik ik een Externe App?

Wanneer gebruik ik een Externe App?

Externe Apps voegen functionaliteit toe aan een Canvas-cursus. Een instructeur wil bijvoorbeeld een studiehulp toevoegen (flashcards, minitesten, enz.) om studenten te helpen de onderwezen concepten beter te begrijpen. Een instructeur kan een LTI-compatibel instrument vinden en dit afstemmen op de context van de cursus waardoor hij aanvullende leerwegen voor studenten biedt. Apps kunnen toegevoegd worden aan Modules, Cursusnavigatie, de Rijke Inhoud Editor en Opdrachten.