Hoe beheer ik Cursusnavigatie-links?

Als cursusleider kun je bepalen welke links in de Cursusnavigatie verschijnen. Canvas bevat een set Cursusnavigatie-links die standaard worden getoond en waarvan de naam niet kan worden veranderd. Afhankelijk van de cursusconfiguratie is het mogelijk dat andere links beschikbaar zijn en naar voorkeur kunnen worden aangepast.

Links naar secties die geen inhoud bevatten en waarvoor cursisten geen inhoud kunnen maken, worden automatisch voor cursisten verborgen en geven het zichtbaarheidspictogram weer voor cursusleiders. Als er voor de cursus bijvoorbeeld geen leerdoelen zijn ingesteld, krijg je de link Leerdoelen te zien met het zichtbaarheidspictogram, maar krijgen cursisten de link in het geheel niet te zien. Geconfigureerde externe apps kunnen aanvullende Cursusnavigatie-links aanmaken.

Bij het uitschakelen van een cursusnavigatie-link worden de volgende omleidingen aangemaakt:

  • Alleen verborgen (kan niet worden uitgeschakeld, is nog steeds toegankelijk via directe URL): Discussies en Cijfers
  • Pagina uitgeschakeld; wordt omgeleid naar de Startpagina: Aankondigingen, Opdrachten, Vergaderingen, Samenwerkingen, Bestanden, Modules, Leerdoelen, Toetsen, Pagina's, Personen, Rubrieken en Syllabus
  • Pagina uitgeschakeld; zal niet op de navigatie verschijnen: Alle LIT-links, zoals Aanwezigheid, Chat en SCORM

Opnieuw rangschikken en verbergen van Cursusnavigatie-links voor Aankondigingen, Opdrachten, Discussies en Bestanden heeft ook invloed op de cursus-tabbladen in de Dashboard-cursusweergave voor alle gebruikers. Door de link Bestanden (Files) uit te schakelen wordt het tabblad Bestanden (Files) in de inhoudsselector van de Rich Content Editor verborgen voor cursisten.

De volgende cursusnavigatie-links zullen nog steeds zichtbaar zijn voor cursusleiders, zelfs als ze verborgen of uitgeschakeld zijn: Startpagina, Aankondigingen, Opdrachten, Samenwerkingen, Vergaderingen, Discussies, Bestanden, Cijfers, Modules, Leerdoelen, Pagina's, Personen, Toetsen, Rubrieken, Instellingen en Syllabus

Opmerkingen:

  • Navigatielinks die niet kunnen worden uitgeschakeld, vereisen URL-toegang om gerelateerde gegevens in andere Canvas-gebieden weer te geven. Toegang tot verborgen pagina's kan verder worden beperkt door specifieke studentenmachtigingen in Canvas te wijzigen. Neem contact op met je Canvas-beheerder voor hulp.
  • Als je de Cursusnavigatielink voor een externe tool uitschakelt, wordt de link niet langer in je Cursusnavigatielijst getoond.
  • Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Navigatie openen

Navigatie openen

Klik op de tab Navigatie (Navigation).

Navigatie opslaan

Navigatie opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Cursusnavigatie-links bekijken

Cursusnavigatie-links bekijken

Bekijk het menu Cursusnavigatie. De navigatielinks worden in dezelfde volgorde weergegeven als die je hebt opgegeven in Cursusinstellingen.

Cursusnavigatie-links die verborgen zijn voor cursisten, tonen het zichtbaarheidspictogram [1]. Een link kan verborgen zijn voor cursisten omdat het functiegebied geen inhoud heeft [2] of omdat de link is uitgeschakeld [3]. Links die door een cursusleider handmatig worden uitgeschakeld, worden onder aan het menu Cursusnavigatie, boven de link Instellingen weergegeven [4].

Opmerking: Als je een Cursusnavigatie-link naar een externe tool hebt uitgeschakeld, zal die link niet worden weergegeven in Cursusnavigatie en is deze verborgen voor alle cursusgebruikers, inclusief cursusleiders.