Hvordan administrerer jeg indhold for et fag, der er knyttet til et blueprint-fag?

Hvis dine indholdsindeks-sider indeholder blueprint-ikoner, er dit fag tilknyttet til et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon og kan indeholde låste objekter, der administreres af en Canvas-administrator, fagdesigner eller anden instruktør. Låste objekter indeholde attributter til indhold, point, afleverings- og tilgængelighedsdatoer. Attributter kan gælde for nogle eller alle objekttyper: opgaver, diskussioner, sider, filer og test.

Låste objekter

Du kan ikke administrere objekter, der er låst i dit fag. Låste objekter gennemtvinger de attributter, der er defineret af din Canvas-admin, som kan omfatte indhold, pointværdier, afleverings- og tilgængelighedsdatoer. Du kan se låste attributter ved at kigge på et individuelt låst objekt.

Attributter for låste objekter kan til enhver tid ændres fra blueprint-faget. Enhver ændring af en attribut gælder retroaktivt for alle låste objekter i dit fag. Hvis en attribut ændres i blueprint-faget, udløser eventuelle låste attributter i dit fag, som varierer fra låste attributter i blueprint-faget, ikke-synkroniserede ændringer i blueprint-faget og tilsidesætter dit fag.

Fagindstillinger, herunder Fagnavigation, kan også være en del af en fagsynkronisering.

Ulåste objekter

Du kan administrere alle objekter, der ikke er låst i dit fag. Hvis du ændrer nogen ulåste objekter, overskrives de ulåste objekter ikke med synkroniserede ændringer fra blueprint-faget. Derudover inkluderer eventuelle nye objekter, du opretter i dit fag, ikke et blueprint-ikon og kan ikke knyttes til blueprint-faget.

Bemærk, at ulåste objekter fra blueprintet kan låses når som helst. Hvis du tidligere har fjernet et ulåst objekt fra dit fag, erstattes alle objekter, der senere låses i blueprint-faget.

Objektadministrering

Denne lektion viser, hvordan du kan se objekter fra siden Opgaver. Låste og ulåste objekter vises også på siderne for filer, moduler, sider og test.

I moduler er det kun individuelle modulelementer, der kan låses. Du kan manuelt administrere moduler og ulåste objekter i modulerne. Vær dog opmærksom på følgende opførsel, der kan gælde når som helst:

  • Nye moduler vises muligvis nederst på siden Moduler. Disse moduler er nye moduler, der er tilføjet til blueprint-faget og er synkroniseret med tilknyttede fag.
  • Hvis du omorganiserer moduler eller modulelementer, opdaterer eventuelle yderligere fagsynkroniseringer dine moduler til den samme struktur i blueprint-faget. Hvis du flytter et modulelement til et andet modul, så findes modulelementet i begge moduler.
  • Hvis du sletter et modul oprettet fra blueprint-faget, gendannes modulet ikke i yderligere fagsynkroniseringer.
  • Hvis du opretter nye modulelementer, beholder eventuelle yderligere fagsynkroniseringer dit nye element, men det vil blive omorganiseret før alle synkroniserede modulelementer i blueprintet.

Bemærk:

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Bemærk: Blueprint-objekter kan også vises på siderne for filer, moduler, sider og test.

Vis objektikoner

På en hvilken som helst indeksside kan du se hvert objekts status. Hvid firkant viser, at objektet er ulåst [1]. Firkant med et lås-ikon angiver, at objektet er låst [2]. Teksten, når man før musen henover, bekræfter også objektets status.

Vis objekt uden ikon

Nyt indhold, du opretter i dit fag, inkluderer ikke et blueprint-ikon og kan ikke tilknyttes blueprint-faget.

Vis status i individuelt objekt

Desktop

Med undtagelse i Filer kan blueprint-status og låste attributter ses inden for individuelle objekter.

Filstatus kan kun ses på indekssiden for filer.

Vis ulåst objekt

Vis ulåst objekt

Objekter, der ikke er låst, kan redigeres, offentliggøres og håndteres som ethvert andet Canvas-objekt. Den eneste forskel er, at siden angiver, at objektet er en del af et blueprint-fag.

Du kan ændre ulåst indhold til enhver tid. Ulåst indhold, som du ændrer, vil ikke blive overskrevet med yderligere synkroniserede ændringer fra blueprint-faget.

Bemærk: Nyt indhold, som du opretter i dit fag, er ikke knyttet til blueprint-faget og viser ikke blueprint-betegnelsen.

Vis låst objekt

Vis låst objekt

For låste objekter viser den individuelle side de låste attributter, der er blevet indstillet af din institution.

Attributter, der kan låses, inkluderer indhold (herunder objektets titel), point, afleverings- og tilgængelighedsdatoer.

Rediger låst objekt

Rediger låst objekt

Når du redigerer indhold i et låst objekt, kan låste attributter ikke redigeres.