Hoe kopieer ik inhoud van een andere Canvas-cursus met gebruik van de tool Cursus importeren?

Je kunt cursusmateriaal kopiëren zoals opdrachten, modules, pagina’s en discussies, van vorige Canvas-cursussen naar bestaande cursussen. Je kunt ook toetsen in bulk migreren van Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Je hebt alleen toegang om inhoud te kopiëren van cursussen waarin je als gebruiker met cursusleidermachtiging bent ingeschreven.

Deze optie biedt de mogelijkheid om inhoud naar bestaande cursussen te kopiëren. Je kunt soms inhoud naar een nieuwe cursus-shell kopiëren.

Opmerkingen:

  • Bij het importeren wordt soms niet alle inhoud overgebracht. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
  • Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.
  • Als je alle inhoud kopieert of de cursusinstellingen opneemt in de geselecteerde inhoud, overschrijft het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de oorspronkelijke cursus, het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de nieuwe cursus. De deelnamedatums van de oorspronkelijke cursus overschrijven de deelnamedatums in de nieuwe cursus. Bovendien behouden de geïmporteerde opdrachten hun beleid voor het posten van opdrachten en de deelnamedatums van de oorspronkelijke cursus.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) knop

Klik op Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) om inhoud te importeren.

Inhoudtype selecteren

Inhoud van Blackboard importeren

Selecteer in het Inhoudtype dropdown-menu de optie Een Canvas-cursus kopiëren (Copy a Canvas Course).

Zoek naar een cursus

Instituut selecteren

Selecteer in het Zoek naar een cursus (Search for a Course) dropdown-menu [1] de cursus waartoe je toegang wilt hebben. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt op de meest recente periode. Je kunt ook voltooide cursussen meenemen bij het doorzoeken door het vakje voor voltooide cursussen [2] aan te vinken. Het selectievakje Voltooide cursussen meenemen is standaard ingeschakeld.

Om een cursus op naam te zoeken, voer je de naam in op het veld Cursusnaam (Course Name) [3]. Klik op de naam van de cursus wanneer deze verschijnt.

Opmerking: Als je toegang hebt tot meer dan 100 cursussen, toont de zoekpagina alleen het veld Cursusnaam (Course Name).

Selecteer migratie-inhoud

Cursus selecteren

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren nadat je de resterende pagina-opties hebt gecontroleerd. Nadat het importeren van de inhoud is gestart, kan de importselectie niet meer worden geannuleerd.  

In bulk migreren van Bestaande toetsen als Nieuwe toetsen

In bulk migreren van Bestaande toetsen als Nieuwe toetsen

Als dit is toegestaan door je instituut, kun je bestaande toetsten in bulk migreren naar Nieuwe toetsen. Klik hiervoor op het selectievakje Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen (Import existing quizzes as New Quizzes).

Als je instituut de migratiefunctie voor toetsen inschakelt, migreren toetsbanken gekoppeld via een vragengroep in Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Als de migratiefunctie voor toetsen niet is ingeschakeld door je instituut, zul je vragen uit toetsbanken individueel moeten toevoegen voorafgaande aan de migratie naar Nieuwe toetsen.

Opmerkingen:

  • Nieuwe toetsen omvatten geen enquêtefunctie. Daarom komen enquêtes die zijn gemigreerd uit Klassieke toetsen in Nieuwe toetsen over als standaard toetsen.
  • Na migratie naar Nieuwe toetsen worden vragen met meerdere vervolgkeuzelijsten weergegeven als zoekvragen naar overeenkomsten.
  • Vragen van het type Tekst (geen vraag) migreren naar Nieuwe toetsen als stimulansvragen. Om een vraag weer te geven in een toets, moet een cursusleider de vraag toevoegen.
  • Vragengroepen met handmatig opgestelde vragen migreren als itembanken naar Nieuwe toetsen.
  • Als een toets meerdere keren is gemigreerd, gebruikt Canvas 'smart merging' om de inhoud van de toetsbank die moet worden behouden te ontcijferen. Dit proces zorgt ervoor dat alle inhoud behouden blijft, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een toets bewerken.

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Cursus selecteren

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Instellingen van blauwdrukcursus importeren

Instellingen van blauwdrukcursus importeren

Je kunt de instellingen van een blauwdrukcursus naar een andere blauwdrukcursus importeren. Bij het importeren van de instellingen van een blauwdrukcursus worden ook de vergrendelingsvoorkeuren voor objecten meegenomen. Je importeert de instellingen van een blauwdrukcursus door het selectievakje Instellingen voor blauwdrukcursus importeren (Import Blueprint Course Settings) in te schakelen.

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeer (Import).

Bekijk lopende taken

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.