Hvordan ændrer jeg start- og slutdatoer for mit kursus?

Som standard kan studerende deltage i fag inden for de start- og slutdatoer, der er fastsat for semestret for hele din institution. Men som instruktør skal du måske ændre start- og slutdatoer for deltagelse i dit fag. Datoer kan være kortere end eller overlappe semestrets datoer. For mere information, se det interaktive flowchart over studerendes fagsynlighed og deltagelse.

Begræns brugerdeltagelsesdatoer

Du kan begrænse brugerdeltagelse til bestemte datoer ved at indstille deltagelsesdatoer for faget. Deltagelse betyder, at de studerende kan indsende opgaver, poste diskussioner, uploade filer eller deltage i enhver anden handlingsbaseret opgave inden for et fag. Hvis du angiver deltagelsesdatoer for faget, kan de studerende acceptere faginvitationen, få adgang til faget og se indholdet, men de kan ikke deltage fuldt ud før fagets første dag. Når faget afsluttes, placeres det i en skrivebeskyttet tilstand.

Overvejelser for oversigten

Studerendes deltagelsesdatoer kan også påvirke fag, der er blevet markeret som favorit og vises på oversigten. Hvis et fag indeholder deltagelsesdatoer for fag, kan de studerende ikke deltage i faget efter slutdatoen, og faget vil blive fjernet fra oversigten.

Desuden, hvis semesterdatoer bruges som deltagelsesdatoer for fag, vil faget ikke blive fjernet fra oversigten, før faget er afsluttet via semesterdatoer.

Begræns fagadgang

Hvis du ikke ønsker, at de studerende ser indhold i faget, før fagets startdato, giver fagindstillinger dig også mulighed for at begrænse de studerende fra at få adgang til indhold. Du kan også vælge at begrænse al adgang til faget efter fagets afslutning.

Bemærk:

  • Hvis du ikke kan ændre, hvad der vises i rullemenuen Deltagelse, har din institution begrænset instruktører fra at ændre datoer for fagtilgængelighed.
  • Du kan kun ændre fagets slutdato, når din tilmelding er aktiv. Fagdatoer kan ikke ændres, når din tilmelding er afsluttet for faget.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Fagnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn kursusdetaljer

Åbn kursusdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer (Course Details).

Vis semestrets deltagelsesdatoer

Fag kan tildeles til standardsemestret eller et bestemt semester [1]. Som standard er fag indstillet til at følge semestrets start- og slutdatoer, som fastsat for hele din institution [2].

Hvis valgmuligheden Semester er valgt i rullemenuen Deltagelse, kan du se semestrets start- og slutdatoer [3]. Semesterdatoer kan kun ændres af en Canvas-administrator. Hvis der ikke er oprettet datoer for semestret (såsom når standardsemestret bruges), vises felterne Start og Slut som tomme.

Bemærk:

  • Hvis faget er tildelt standardsemestret, og deltagelsesdatoer er indstillet til at følge semesterdatoer, kan studerende deltage i faget på ubestemt tid.
  • Når du indstiller en start- og slutdato for et fag, kan instruktører se lokale og fagets tidszoner indstillet for faget og lokal tid for brugeren.

Indstil deltagelsesdatoer for fag

Indstil deltagelsesdatoer for fag

For at indstille forskellige start- og slutdatoer for deltagelse for dit fag skal du klikke på rullemenuen Deltagelse (Participation) [1] og vælge indstillingen Fag (Course) [2].

Hvis du ikke kan ændre, hvad der vises i rullemenuen Deltagelse, har din institution begrænset instruktører fra at ændre datoer for fagtilgængelighed [3].

Bemærk: Fagdatoer ryddes, når deltagelsesdatoer er indstillet til semesterdatoer.

Indstil startdato

Indstil startdato

For at vælge startdatoen skal du klikke på kalenderikonet Start [1]. Vælg så en ny startdato for faget [2].

Indstil slutdato

Indstil slutdato

For at vælge slutdatoen skal du klikke på kalenderikonet Slut [1]. Vælg så en ny slutdato for faget [2].

Indstil slutdato

Hvis din slutdato er midnat, vises der en advarselsmeddelelse, som giver dig besked om, at datoen før den indstillede slutdato vil være den sidste deltagelsesdag i faget. Hvis fx faget er blev indstillet til den 13. januar, er den sidste fulde deltagelsesdato for faget den 12. januar.

Bemærk:

  • Studerende kan kun deltage i faget mellem fagdatoer, og faget vil være i skrivebeskyttet tilstand uden for fagdatoer.
  • Fagets deltagelsesdatoer påvirker kun studerendes og observatørroller. Alle andre roller har som standard adgang til semesterdatoer.
  • Slutdatoer finder sted nøjagtigt i det øjeblik, de er indstillet. For eksempel slutter et fag med en sluttid kl. 23:59 kl. 23:59:00.
  • Studerende vil ikke modtage meddelelser om faget før fagets startdato.

Begræns fagadgang

Begræns fagadgang

Du er måske også i stand til at ændre indstillinger for studerendes adgang for at tillade eller begrænse de studerende fra at se dit fag før start- eller slutdatoen. Når den er valgt, er faget utilgængeligt uden for fagets datoer. Hvis fagets datoer er tomme, kan de studerende deltage i faget på ubestemt tid.

Bemærk: Hvis du ikke kan administrere indstillingerne for at begrænse de studerende i at se fagindhold, har din institution ikke aktiveret denne funktion.

Opdater kursusdetaljer

Opdater kursusdetaljer

Klik på knappen Opdater fagets detaljer (Update Course Details).