Hvordan administrerer jeg som instruktør mine notifikationsindstillinger i Canvas?

Canvas inkluderer et sæt standard-meddelelsesindstillinger for din konto. Du kan også indstille dine egne brugertilpassede Canvas-meddelelsesindstillinger. Disse indstillinger gælder kun for dig. De bruges ikke til at kontrollere, hvordan fagopdateringer sendes til brugere. For at lære mere om hver meddelelse, standardindstillinger og meddelelsesudløsere, henvises der til ressourcedokumentet Canvas-meddelelser.

Meddelelser sendes som en af fire leveringstyper: underret mig alligevel, daglig oversigt, ugentlig oversigt, eller send ikke. Hvis du ændrer en indstilling, ændres din konto omgående.  

Meddelelsesindstillinger gælder for alle dine fag, medmindre du indstiller meddelelsesindstillinger for individuelle fag.

Du kan svare direkte på e-mail-meddelelser udenfor Canvas. Svarene er opdateret i Canvas indbakke. Du skal dog være klar over, at vedhæftelser tilføjet som en del af eksternt svar, medtages ikke i meddelelsen, der vises i Canvas.

Bemærk:

Åbn Meddelelser

åbn meddelelser

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Meddelelser (Notifications) [2].

Vis meddelelsesindstillinger for konto

På siden Meddelelsesindstillinger kan du administrere indstillinger for din Canvas-konto og/eller administrere meddelelsesindstillinger for individuelle fag ved at bruge rullemenuen Indstillinger.

Som standard viser rullemenuen Indstillinger indstillingen Konto (Account) [1]. Der vises et banner, som meddeler, at meddelelsesindstillinger på kontoniveau gælder for alle dine Canvas-fag, men alle fagspecifikke meddelelsesindstillinger tilsidesætter kontomeddelelsesindstillinger [2]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [3].

Der vises et banner, når daglige og ugentlige beskeder leveres [4]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [5].

Se meddelelsestyper på kontoniveau [6] og dine listede kontaktmetoder [7].

Hver meddelelse har en standardindstilling for leveringshyppighed. For at se den aktuelle leveringshyppighed for meddelelser for en meddelelsestype og kontaktmetode skal du holde markøren over meddelelsesikonet [8].

Se meddelelsesdetaljer

Se meddelelsesdetaljer

Hvis du vil se detaljer for en meddelelse, skal du føre musen henover meddelelsens navn.

Indstil meddelelsesindstillinger

Hver meddelelse er indstillet til en standardindstilling. For at ændre en meddelelse for en kontaktmetode skal du finde meddelelsen og klikke på kontaktmetodeikonet [1].

For at modtage en meddelelse med det samme skal du vælge indstillingen Meddel straks (Notify immediately) [2]. Disse meddelelser er en time forsinket, i det tilfælde at en instruktør foretager yderligere ændringer, hvilket forhindrer dig i at modtage flere meddelelser over en kort tidsperiode.

For at modtage en daglig meddelelse skal du vælge Daglig oversigt (Daily summary) [3].

For at modtage en ugentlig meddelelse skal du vælge Ugentlig oversigt (Weekly summary) [4]. Datoen og tidspunktet for dine ugentlige meddelelser vises i bunden af meddelelsessiden.

Hvis du ikke vil modtage meddelelser, skal du vælge Meddelelser slået fra (Notifications off) [5].

Ikke-understøttede meddelelsestyper viser ikonet Ikke-understøttet [6]. Ikke-understøttede meddelelsestyper kan ikke aktiveres.

Bemærk:

  • Hvert sæt meddelelsesindstillinger vil automatisk gælde for alle dine fag. Hvis du administrerer meddelelsesindstillinger for et enkelt fag, skal meddelelser for dette fag dog fortsat styres i faget.
  • Indstillinger for Twitter understøtter ikke daglig eller ugentlig oversigt.
  • Ikke-registrerede kontaktmetoder vises i meddelelsesindstillinger, men du vil ikke modtage meddelelser, indtil du bekræfter tilmeldingen.

Vis fortrolighedserklæring

Vis fortrolighedserklæring

Hvis du har aktiveret en meddelelsesindstilling for en e-mailadresse, der er udenfor din institution, kan du få vist en advarsel ang. privatlivspolitik. Du kan lukke advarslen ved at klikke på knappen OK. Advarslen vises kun een gang.

Indstil pushmeddelelser

Indstil pushmeddelelser

Hvis du har aktiveret push-meddelelser i Canvas-app’en for lærere, kan du administrere dine indstillinger i push-meddelelseskolonnen. Vær opmærksom på, at push-meddelelser kun kan sendes til din mobilenhed med det samme eller slet ikke. Daglige og ugentlige meddelelsesindstillinger understøttes ikke.  

Derudover tilsidesætter indstillinger i appen indstillinger, der er valgt på meddelelsessiden.

Bemærk: Nogle kategorier inkluderer begrænset tilgængelighed for push-meddelelser. Fuldstændige oplysninger om understøttede meddelelser for push-meddelelser kan findes i ressourcedokumentet Canvas-meddelelser.

Indstil Slack-meddelelser

Hvis din institution har aktiveret Slack som kontaktmetode, kan du tilføje Slack som kontaktmetode og modtage meddelelser direkte fra Canvas i Slack.

Slack-meddelelser kan variere afhængigt af dine Slack-meddelelsesindstillinger.