Når jeg har offentliggjort min quiz, hvilke typer af quiz-statistikker er så tilgængelige?

Du kan se quizstatistikker for quizzer, der er blevet offentliggjort og har mindst en indsendelse. Du kan donwloade kommasepareredeværdi (CSV) filer for visning i Analyse af studerende eller Elementanalyse for hver quizspørgsmål. For mere detaljeret information om elementanalysebegrænsninger og -beregninger, henvises der til ressourcedokumentet Elementanalyse.

For optimal fagpræstation i Canvas-grænsefladen genereres teststatistikker kun til test med 100 eller færre unikke spørgsmål eller 1000 samlede forsøg. For eksempel vil en quiz med 200 spørgsmål ikke generere quizstatistikker. En quiz med 75 spørgsmål vil generere quizstatistikker, indtil quizzen har opnået 1000 forsøg. Resultater større end disse maksimale værdier kan ses ved at downloade rapport for Analyse af Studerende og se CVS fil.

Bemærk:

  • Redigering af en test med studerendes afleveringer kan påvirke teststatistikkerne. Hvis spørgeskemaoversigterne ikke længere viser de oplysninger, du forventer, efter du har redigeret en test, korrekt, kan studentanalyserapporten give de korrekte data.
  • Medieelementer vises ikke i teststatistikker.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Åbn Quiz

Åbn Quiz

Klik på titlen af den quiz du ønsker at åbne.

Åbn quizstatistikker

Åbn quizstatistikker

Klik på linket Quizstatistikker (Quiz Statistics).

Bemærk: Quizstatistikker vil ikke være tilgængelige, før mindst en studerende har fuldført quizzen.

Se statistikker

Som standard viser quizreferatet statistikker for alle sektioner inklusiv quiz gennemsnitsscore, højeste score, laveste score, standard afvigelse (hvor meget værdierne er spredt over hele resultatområdet) og gennemsnitlig tid for quizgennemførelsen [1].

For at se quiz statistikker for en sektion klik Section Filter rullegardinmenuen [2] For at få adgang til yderligere undersøgelsesresultater, skal du genere en rapport for studerende/element-analyse [3].

I sammendragsgrafen indikerer x-aksen quiz score procenterne og y-aksen indikerer antal af studerende, der har modtaget hver procent.

Hvis en studerende forsøgte opgaver flere gange, kan du se tidligere forsøg (view past attempts) i SpeedGrader. Quizstatistikker vil kun vise den bibeholdte score for den studerende (højeste score eller seneste score). For at se scoreindstilling for multiple forsøg, redigere din quiz og se multiple forsøg indstillingsmulighed. Om nødvendigt kan du give dine studerende et ekstra forsøg.

Se analyserapport

Se analyserapport

Download csv-filer for at se Studerendes Analyse eller Element Analyse for hvert quizspørgsmål for at tælle alle studerendes forsøg i statistikkerne. For mere detaljeret information om, hvordan elementanalyser er beregnet, henvises der til ressourcedokumentet Testelement-analyse.

Når du opretter en analyserapport, viser Canvas sidste gang rapporten blev genereret. Hvis der er en fejl med rapporten, kan du prøve igen eller afslutte analysen helt.

Analyserapporten for studerende inkluderer en tabelvisning af hver studerendes svar og karakteren tildelt for hvert svar.

Bemærk:

  • Som standard vises den indleverede tid i rapporten Studentanalyse i UTC, ikke din indstillede tidszone.
  • Rapporten Elementanalyse viser kun statistikker for multiple choice- og sandt/falsk-spørgsmål.
  • Hvis du har tilladelse til at læse SIS-data i faget, er sis_id-kolonnen inkluderet i CSV-downloaden.

Vis nedbrydning af spørgsmål

Quiz-spørgsmålet viser den samlede procentdel af de studerende, der besvarede spørgsmålet korrekt [1].

Hvert spørgsmål indeholder en nedbrydning med hvert spørgsmåls svarvalg. Korrekt(e) svar vises med en grøn bjælke med et flueben [2]. Forkerte svar vises med en sort bjælke [3]. Spørgsmålstyper, der ikke har indstillede svarvalg, såsom udfyld-det-blanke-spørgsmål, viser andre poster end det korrekte svar i en sortstribet bjælke [4]. De vandrette bjælker skaleres efter svarresponsprocenten [5].

Hvert svar viser også antallet af respondenter, der har valgt svaret [6]. For at se navnene på de studerende, der valgte et svarvalg, skal du klikke på linket [x respondenter] ([x respondents]).

Se manuelt bedømte spørgsmål

Se manuelt bedømte spørgsmål

Quiz-statistik viser også relativ karakterpræstation for manuelt bedømte opgave-spørgsmålstyper samt fil-upload quiz-spørgsmålstyper. Manuelt bedømte spørgsmålstyper vises i samme tabelformat som andre quiztyper.

En manuelt bedømt quiz-type markeres som korrekt, hvis den indeholder et resultat, der er større end eller lig med de mulige spørgsmål.

Karakternedbrydning vises som top 27% [1], middel 46% [2] og laveste 27% [3]. Statistikken viser også afleveringer, der endnu ikke er blevet bedømt [4]. Men hvis alle resultater er identiske, kan en svarkategori vise mere end det procentvise antal studerende (fx. alle studerende opnår 100%).

Manuelt bedømte spørgsmål inkluderer også adgang til SpeedGrader for hurtig reference [5].

Se diskriminationsindeks

Se diskriminationsindeks

Sand/falsk og flervalgsspørgsmål omfatter et element-diskriminationsindeks, som giver et mål for, hvor godt et enkelt spørgsmål kan angive forskellen mellem studerende, der klarer sig godt til en eksamen, og dem, der ikke gør det.

Det opdeler de studerende i tre grupper baseret på deres resultat for hele testen: de øverste 27 %, de midterste 46 % og de nederste 27 %. Antallet af korrekte svar fra den nederste gruppe trækkes fra antallet af korrekte svar i den øverste gruppe, derefter divideres det samlede antal med gruppens størrelse.

Lavere diskriminationsresultater gives +0,24 eller lavere, gode resultater gives +0,25 eller højere. Et idealt diskriminationsindeks viser studerende, der scorede højere på quizzen ved at svare rigtigt, studerende, der scorede lavere på quizzen ved at svare forkert, og studerende i mellemgruppen på hver side. Et diskriminationsindeks på nul viser, at alle studerende har besvaret quizspørgsmålet enten rigtigt eller forkert.

Ideelt set burde studerende, der klarede sig godt i eksamen, svare rigtigt på spørgsmålet. Hvis de studerende klarer sig godt på den samlede eksamen, men ikke for det spørgsmål, kan det være nødvendigt at revidere selve spørgsmålet.