Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Norsk: Instruktør Guiden

Instruktør Guiden Table of Contents

Introduksjon

Analyser

Kunngjøringer

Oppgaver

Kalender

Samarbeid

Konferanser

Importeringsverktøy for emner

Emnene og seksjonene

Diskusjoner

ePortfolioer

Eksterne apper (LTI)

Filer

Karakterer

Grupper

Innboks

Moduler

Læringsmål

Sider

Personer

Profil- og brukerinnstillinger

Tester

Nye Tester

Rubrikker

Rich innholdsredigering

Innstillinger

SpeedGrader

Web-tjenester