cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan administrerer jeg API tilgangssymboler som instruktør?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan administrerer jeg API tilgangssymboler som instruktør?

Du kan administrere API tilgangssymboler fra brukerinnstillingene dine. Tilgangssymboler gir tilgang til Canvas-kilder gjennom Canvas API. Tilgangssymboler kan genereres automatisk for tredjepart applikasjoner eller oppretter manuelt. Tredjepart applikasjoner , inkludert enheter du har brukt for å åpne Canvas lærer-app, er autorisert for tilgang til Canvas på vegne av deg.

Ved bruk av Canvas API tillater eier av tilgangssymbolet tilgang til de samme Canvas-ressursene som du har tilgang til. Tredjepart applikasjoner , inkludert enheter du har brukt for å åpne Canvas lærer-app, er for eksempel autorisert for tilgang til Canvas på vegne av deg. For mer informasjon om bruk av Canvas API, se Canvas API-dokumentasjon.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Vis tilgangssymboler

Tredjepart applikasjoner med tilgangssymboler og bruker-genererte tilgangssymboler er listet i seksjonen Godkjente integrasjoner [1].

For hvert tilgangssymbol kan du se navnet [2], formål [3], utløpsdato [4] og dato for sist i bruk [5].

Merknad: Mobile tilgangssymboler er generert til deg når du logger inn på en Canvas mobil-app og aldri utløper. For å fjerne tilgang for en mobil applikasjon, må tilgangssymbolet slettes.

Legg til tilgangssymbol

Legg til tilgangssymbol

For manuelt legge til et tilgangssymbol, klikk på tasten Legg til tilgangssymbol .

Legg til symboldetaljer

Legg til symboldetaljer

Skriv inn en beskrivelse for tilgangssymbolet ditt i feltet Formål [1]. Du kan også velge en utløpsdato ved å klikke «Kalender» (Calendar)-ikonet [2]. For å generere et symbol uten utløp, la feltet Utløper være tomt.

For å generere et nytt tilgangssymbol, klikk på tasten « Generer Symbol » (Generate Token) [3].

Vis tilgangssymbol

Vis tilgangssymbol

Vis symbolbeskrivelsen (token description) [1]. For å se symboldetaljer, klikk på lenken « detaljer » (details) [2].

Vis symboldetaljer

Vis symboldetaljer

Detaljer for tilgangssymbol inkluderer et symbol som kan brukes for å lage API-samtaler på dine vegne (API calls on your behalf) [1].

For å generere et tilgangssymbol på nytt, klikk på tasten « Generer Symbol på nytt » (Regenerate Token) [2].

Slett tilgangssymbol

Slett applikasjon

For å slette et tilgangssymbol, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [6].

Bekreft sletting

Bekreft sletting

For å bekrefte slettingen, klikk på tasten OK .

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.