Hvordan kan jeg gi studentene mine ekstra tid når jeg publiserer en test med tidsbegrensning?

Hvis du har angitt en tidsbegrensning på testen din, kan du velge å gi ekstra tid. Hvis studenten ikke har tatt testen, legges den ekstra tiden til studentens første forsøk og tilleggsforsøk. Finn ut mer om administrering av flere forsøk.

Hvis en student tar testen mens du viser siden Moderere test, kan du utvide testtiden som en del av deres nåværende forsøk. Du kan velge hvor mange minutter testen forlenges, og om du vil legge de minuttene til gjeldende tidspunkt eller gjeldende (planlagte) sluttidspunkt.

Merknad:

  • En test må publiseres før du kan moderére den. hvis du ønsker å administrere testemoderéringsvalgene før studentene gis tilgang til den, sett testens tilgjengelighetsdato til en fremtidig dato og publiser testen. Studentene dine vil ikke motta en varsling for en utilgjengelig test. Når du har utført tidsmodereringene kan du trekke tilbake publiseringen av testen for å salgre modereringene. Deretter kan du fortsette å endre testen før du publiserer den slik at studentene dine får tilgang.
  • Datoer for tilgjengelighet gjelder fortsatt når du modererer en test. Hvis Til-datoen passeres når en student tar quizen med forlenget tid, sendes quizen automatisk innselv om studentens tid ikke er utløpt.
  • Den maksimale tiden du kan utvide en gjeldende forsøk er 1440 minutter (24 timer).
  • Hvis du gir en student ekstra tid under en quiz med en bestemt tilgjengelighetsdato og -tidspunkt, vil innleveringstiden vises som senere enn den valgte tilgjengelighetstiden.

Åpne tester

Åpne tester

I emnenavigasjonen, klikk på Tester (Quizzes)-linken.

Åpne test

Åpne test

Klikk på navnet til testen.

Moderere denne testen

Moderere denne testen

Klikker på lenken « Moderer denne testen » (Moderate This Quiz).

Moderer test

Finn studenten og klikk på ikonet «Rediger» (Edit) [1] for å moderere en test for en student. Du kan også filtrere studentene i emnet ved hjelp av feltet «Søk etter folk» (Search People) [2].

Moderer testen for flere studenter

Hvis du vil velge flere studenter, klikker du på avkrysningsruten [1] ved siden av navnene. Hvis du vil velge alle studentene, klikker du avkrysningsruten på toppen [2]. Klikk på tasten «Endre utvidelser for [#] valgte studenter» (Change Extensions for [#] Selected Students) [3].

Legge til ekstra tid på forsøk

Legge til ekstra tid på forsøk

Skrive inn antall ekstra minutter i feltet «Ekstra tid på hvert forsøk» (Extra Time on Every Attempt). Ekstra tid kan bare legges til i full-minutters-intervaller.

Hvis du legger til tid for flere studenter, vil utvidelsesboksen til studentene ta i bruk tiden for alle de valgte studentene.

Hvis studenten ikke har tatt testen, legges den ekstra tiden til studentens første forsøk og tilleggsforsøk. Finn ut mer om administrering av flere forsøk.

Merknader:

  • Ekstra tid for hvert forsøk (Extra Time on Every Attempt)-feltet vises bare for quizer med en tidsbegrensning.
  • Datoer for tilgjengelighet gjelder fortsatt når du modererer en test. Hvis Til-datoen passeres når en student tar quizen med forlenget tid, sendes quizen automatisk innselv om studentens tid ikke er utløpt.

Legge til ekstra tid på gjeldende forsøk

Hvis en student tar testen mens du viser siden Moderere test, kan du utvide testtiden som en del av deres nåværende forsøk.

For gjeldende forsøk, vil den gjenværende tiden vise ved siden av et «klokkeikon» (clock icon).

For å utvide tiden på testen, trykker du på klokkeikonet.

Merknad: Du kan bare utvide tiden for et gjeldende testforsøk om gangen.

Forlenge tiden på testen

Forlenge tiden på testen

Canvas vil vise deg når testen startet, og når den er planlagt til å slutte.

Forlenge tiden på testen

Angi antall ekstra minutter du ønsker å gi studenten som en del av deres nåværende forsøk i minutter-feltet [1]. Den maksimale tiden du kan utvide en gjeldende forsøk er 1440 minutter (24 timer).

I rullegardinmenyen [2] kan du velge om du vil legge minuttene til gjeldende tidspunkt eller gjeldende (planlagte) sluttidspunkt.

Hvis du vil avslutte testen i forhold til gjeldende klokkeslett, velger du alternativet «» (now) i rullegardinmenyen.

  • Som et eksempel begynte en student en 20-minutters test klokken 11:30; testen er satt til å avslutte klokken 11:50. Du modererer denne testen klokken 11:40, noe som betyr at 10 minutter har gått. Du vil at testen skal slutte klokken 11:45. Siden gjeldende klokkeslett er 11:40, må du avslutte testen om 5 minutter. Angi tallet 5 i minutter-feltet, og velg alternativet «» (now) i rullegardinmenyen.

 

Hvis du vil avslutte testen i forhold til gjeldende avsluttende klokkeslett, velger du alternativet «gjeldende sluttidspunkt» (current end time) i rullegardinmenyen.

  • Som et eksempel begynte en student en 20-minutters test klokken 11:30; testen er satt til å avslutte klokken 11:50. Du moderert denne spørrekonkurransen klokken 11:30, noe som betyr at det nesten var samtidig som at studenten begynte på testen, og du ønsker å utvide testen til slutten på dagen. Hvis gjeldende sluttidspunkt er 11:50 og du vil øke det med 10 minutter, angir du tallet 10 i minutter-feltet, og velg alternativet for «gjeldende sluttidspunkt» (current end time) i rullegardinmenyen.  

Merknad: Datoer for tilgjengelighet gjelder fortsatt når du modererer en test. Hvis Til-datoen passeres når en student tar quizen med forlenget tid, sendes quizen automatisk innselv om studentens tid ikke er utløpt.

Forleng tiden

Forleng tiden

Klikk på «Forleng tiden» (Extend Time)-tasten.

Advarsel om mindre tid

Advarsel om mindre tid

Når man endre tiden i forhold til alternativet «» (Now) kan bety at studenten vil ha mindre tid enn opprinnelig. I vårt eksempel hadde studenten fortsatt 10 minutter igjen når faglæreren modererte testen. Hvis vi endrer tiden til 5 minutter betyr det studenten har fem færre minutter å ta testen på.  

Hvis du vil endre dette alternativet, klikker du på Avbryt-tasten Ellers klikker du på OK-tasten.

Godkjenn utvidelse

Godkjenn utvidelse

Se studentidstillegg på moderér test-siden.  

Merknad: Etter du har fullført moderéringen av testen kan du trekke tilbake publiseringen av testen slik at alle moderéringer lagres. Deretter kan du fortsette å endre testen før du publiserer den slik at studentene dine får tilgang.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No