Hvordan bruker jeg ikoner og farger i karakteroversikten?

Karakteroversikten inneholder flere ikoner og farger som kan vises i oppgave-kolonnen, oppgavegruppe og totale kolonner.

Ikoner og farger er rett og slett karakteroversikt-indikatorer som vil hjelpe deg med emnevurderingen. Alle publiserte oppgaver teller mot studentens hele karakter om de ikke er utelatte oppgaver.

Ikon for type innlevering

Karakteroversikten viser et «Oppgave-ikon» [1] uavhengig av oppgave-type, for å vise at en oppgave må karaktersettes. En innlevering er registrert som at den må karaktersettes i følgende tilfeller:

 • En innlevering er mottatt, men ennå ikke karaktersatt
 • En innlevering er blitt karaktersatt, men karakteren er fjernet av instruktøren
 • En oppgave eller test ble sendt inn på nytt
 • En test ble sendt inn i Klassiske Tester, men ikke ferdig vurdert (inneholder spørsmål som må manuelt vurdert, eller en auto-innlevert testpoeng som er slettet og må sendes inn på nytt); kan også vises om en test er redigert og inkluderer store endringer som påvirker testsvaret, som sletting av spørsmål eller sletting av testsvar, og krever at er karaktersetter fikser det manuelt

En oppgave med skjulte karakterer for studentene vises ved ikonet «Synlighet» [2]. Tilleggssituasjoner gjelder:

 • Når vektet oppgavegrupper ikke er aktivert, inkluderer også hele antall kolonner et varselsikon for å advare deg at karakteren du ser er forskjellig fra karakteren studenten ser, fordi studentens karakterer for en eller flere karaktersatte oppgaver er skjult.
 • Om en oppgave-kolonne viser et synlighets-ikon og alle feltene er grået ut, er oppgaven moderert.

Merknad: Oppgave-ikonet vises ikke for diskusjoner som er sendt inn på nytt.

Karaktersettingstyper

Alle karaktersettingstyper vises forskjellig i karakteroversikten. Her kan du ser hvordan hver karaktersettingstype er representert:

 • Bindestrek [1]: Ingen innlevering
 • Nummer [2]: Poengkarakter
 • Merke-ikon [3]: Godkjent karakter
 • X-ikon [4]: Ikke godkjent karakter
 • Bokstav [5]: Bokstavkarakter
 • Prosent [6]: Prosent karakter
 • Tallkarakter (GPA) [7]: Tallkarakter (GPA)-skala
 • Frita (Excused) [8]: Fritatte oppgaver

Kolonne med varsel-ikon

Varsel-ikon

Den sorte varsel-ikon [1] gir deg beskjed at sluttkarakteren ikke inkludere en av oppgavegruppene fordi gruppen har null mulige poeng (varselen forteller deg hvilken oppgave det gjelder). Dette ikonet vises kun i total-kolonnen som er relatert til avviket i oppgavegruppen. 

Du kan korrigere varslet fra oppgavegruppen ved å forsikre at vektet oppgavegruppe har en oppgaveverdi verdt mer enn null poeng, eller om en oppgave skal ha null poeng, legg til en annen oppgave til oppgavegruppen med mer enn null poeng.

Den røde varsel-ikon [2] gir deg beskjed om at karakteren du har lagt inn ikke støttes av vurderingsskalaen. Canvas vil også vise en varselmelding om ugyldig karakter når en ugyldig karakter er lagt inn.

Varsel-ikon for brettet med vurderingsdetalj

Varsel-ikon for brettet med vurderingsdetalj

Varsel-ikon for brettet med vurderingsdetalj viser et varsel-ikon for oppgaver som ikke regnes som en del av avsluttende karakter. Dette ikonet vises om valget Ikke regn denne oppgaven med i avsluttende karakter (Do not count this assignment towards the final grade) er valgt, eller om oppgaven er en vektet oppgavegruppe uten vektet prosent.

Brettet med vurderingsdetalj reflekterer også om oppgavevurderingen er skjult.

Synlighets-ikon

Har du lagt inn en retningslinje for manuell postering i et emne eller i en individuell oppgave, vil merke Manuell vises i karaktervurderingen.

Merke «Manuell» (Manual) [1] indikerer at retningslinje for manuell postering for øyeblikket er gjeldende og fremtidige karakterer er skjult for studentene eller at en retningslinje for manuell postering tidligere ble brukt til å skjule karakterer i en oppgave. Har du valgt retningslinje for manuell postering for et emne, vil alle oppgaver som har skjult karakter vise Synlighets-ikon.

Ikonet «Synlighet» (Visibility) [2] indikerer at de er vurdert i oppgaven som må posteres før de kan sees av studentene.

Når karakterer er skjult fra en studentvisning, vises også totale kolonner ikonet «synlighet» [3] for å indikere at totale karakterer i karakteroversikten er forskjellig fra den totale karakteren som vises til studenten.

Farger

Farger

Karakteroversikten inkluderer en standard-sett av farger som indikerer forskjellige oppgavestatuser:

 • Blå [1]: For sen innlevering
 • Rød (Red) [2]: Manglende innlevering
 • Grønn (Green) [3]: Oppgaver eller tester som er sendt inn på nytt
 • Oransje (Orange) [4]: Senket karakter
 • Gul (Yellow) [5]: Fritatte oppgaver

Statusfarger i karakteroversikten vil variere, da du kan endre statusfarger for hver status i karakteroversikten. Men du kan ikke endre statusnavnene.

Radene på karakteroversikten veksler mellom hvit og grå skyggelegging, slik at mange farger ser mørkere ut om de viser en rad med grå skyggelegging.

Merknader:

 • Avhengig av institusjonen kan du kanskje bruke egendefinerte statuser for karakteroversikt.
 • Fargen for oppgaver som er sendt inn på nytt gjelder ikke for diskusjoner som er sendt inn på nytt.

Differensierte oppgaver

Differensierte oppgaver

Ved bruk av differensierte oppgaver, vises oppgaven som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er en del av oppgaven som ikke inkluderer en strek. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke er del av oppgaven; de oppgavene er ikke tatt med i beregningen i de samlede karakterer.

I siden for studentkarakterer, kan studentene bare vise oppgaver som er tildelt dem.

Differensierte oppgaver brukes også i MasteryPaths.

Stengt vurderingsperiode

Stengt vurderingsperiode

Hvis emnet ditt bruker flere vurderingsperioder, innleverings-feltene for hele oppgaven i en stengt periode er grået ut i karakteroversikten. Oppgaver i en lukket vurderingsperiode kan ikke redigeres.

Avslåtte kolonner

Noen kolonner er helt avslått til en status på oppgaven er endret. Avslåtte kolonner inneholder ikke streker i karakteroversiktens celler, som indikerer at karakterer ikke er lagt inn og viser en grå bakgrunn.

Avslåtte kolonner er merket for ikke publiserte oppgaver (Unpublished assignments) [1] og anonyme oppgaver (anonymous assignments) [2]. Karakterer kan ikke legges inn for ikke publiserte oppgaver før oppgavene er publisert. I anonyme oppgaver vises ikke karakterceller noe innhold inkludert ikonene Trenger karaktersetting, helt til oppgave-karakterene er åpnet.

Merknad: Oppgaver som både er anonyme og moderert vises som anonyme, selv om brettet med vurderingsdetalj viser oppgaven som skjult. Moderert skjulte oppgaver kan oppdateres i karakteroversikten, men alle karakterer som er lagt inn kan overskrives når avsluttende karakter er postert.

Turnitin-ikoner

Turnitin-ikoner

Oppretter du en Turnitin-oppgave, viser karakteroversikten Turnitin poengikonet i karakteroversikten. For å vise poengdetaljer, klikk på ikonet og se mer detaljer i SpeedGrader:

 • Grått ikon [1]: Likhetsrapport er ikke generert ennå
 • Farget ikon [2]: Likhetsrapport sender tilbake et resultat. Fargen er basert på prosentpoeng for likhetsrapport
 • Et klokkeikon indikerer at likhetsrapporten fortsatt genereres
 • Et utropstegnikon indikerer at det skjedde en feil da likhetsrapporten ble generert

Lær mer om Turnitin likhetsrapport.