cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg ikoner og farger i karakteroversikten?

Hvordan bruker jeg ikoner og farger i karakteroversikten?

Det er forskjellige ikoner og farger i den nye karakteroversikten. Avhengig av hvordan du vurderer oppgavene (manuelt eller på annen måte), vil du se forskjellige ikoner og farger.

Ikoner og farger er rett og slett karakteroversikt-indikatorer som vil hjelpe deg med emnevurderingen. Alle oppgaver teller mot studentens hele karakter om de ikke er utelatte oppgaver.

Ikon for type innlevering

Følgende ikoner representerer oppgavefunksjoner i karakteroversikten:

 • Diskusjons-ikon [1]: Karaktersatte diskusjoner sendt inn, men ikke karaktersatt
 • Dokument-ikon [2]: Filopplasting som er sendt inn eller eksterne verktøy oppgaver som er sendt inn, ikke vurdert
 • Tekst-ikon [3]: Tekstoppføring sendt inn, ikke vurdert
 • Last opp mislyktes-ikon [4]: Opplasting av oppgaveinnlevering av Google Drive eller Microsoft Office 365 mislyktes.
 • Opplasting-ikon [5]: Opplasting av oppgaveinnlevering av Google Drive eller Microsoft Office 365 er lagt i kø.
 • Filmstripe-ikon [6]: Media innspilling sendt inn, ikke vurdert
 • Lenke-ikon [7]: Sent inn nettside URL, ikke vurdert
 • Test-ikon [8]. Test sendt inn, ikke ferdig vurdert (inneholder spørsmål som må manuelt vurdert, eller en auto-innlevert testpoeng som er slettet og må sendes inn på nytt); kan også vises om en test er redigert og inkluderer store endringer som påvirker testsvaret, som sletting av spørsmål eller sletting av testsvar, og krever at er karaktersetter fikser det manuelt
 • Skjult-ikon [9]: Skjult oppgave.
  • Når vektet oppgavegrupper ikke er aktivert, inkluderer også hele antall kolonner et varselsikon for å advare deg at karakteren du ser er forskjellig fra karakteren studenten ser, fordi en eller flere karaktersatte oppgaver er skjult.
  • Om en oppgave-kolonne viser et skjult-ikon og alle feltene er grået ut, er oppgaven anonym eller moderert, eller begge deler.

Karaktersettingstyper

Alle karaktersettingstyper vises forskjellig i karakteroversikten. Her kan du ser hvordan hver karaktersettingstype er representert:

 • Bindestrek [1]: Ingen innlevering
 • Nummer [2]: Poengkarakter
 • Merke-ikon [3]: Godkjent karakter
 • X-ikon [4]: Ikke godkjent karakter
 • Bokstav [5]: Bokstavkarakter
 • Prosent [6]: Prosent karakter
 • Tallkarakter (GPA) [7]: Tallkarakter (GPA)-skala
 • EX [8]: Fritatte oppgaver

 

Merknad: I kolonnen Total, vil du se en prosent som representerer dine totale karakterer på det tidspunktet. Ved siden av prosenten vil du se bokstavkarakteren du har, basert på prosenten.

Differensierte oppgaver

Differensierte oppgaver

Bruker emnet ditt differensierte oppgaver, vil studenter som ikke ble tildelt en oppgave, gradert diskusjon eller en test, inkluderer ikke et mellomrom i sine innleverings-felt. I tillegg er feltene mørklagt.

Varsel-ikon

Varsel-ikon

Følgende ikoner representerer forskjellige varsler i karakteroversikten:

 • Blått varsel-ikon [1]: Gir deg beskjed at oppgaven er en del av en oppgavegruppe uten poengmulighet og kan ikke bli inkludert i beregningen av sluttkarakter eller oppgaven teller ikke mot sluttkarakteren.
 • Svart varsel-ikon [2]: Gir deg beskjed at sluttkarakteren ikke inkludere en av oppgavegruppene fordi gruppen har null mulige poeng (varselen forteller deg hvilken oppgave det gjelder). Dette ikonet vises kun i total-kolonnen som er relatert til avviket i oppgavegruppen. 

 

Du kan korrigere varslet fra oppgavegruppen ved å forsikre at vektet oppgavegruppe har en oppgaveverdi verdt mer enn null poeng, eller om en oppgave skal ha null poeng, legg til en annen oppgave til oppgavegruppen med mer enn null poeng.

Farger

Det er forskjellige farger med varierte betydninger i karakteroversikten. Her ser du hva hver farge representerer:

 • Gul skygge [1]: Oppgave sendt inn på nytt
 • Rosa skygge [2]: For sen innlevering
 • Grå linjert skygge [3]: Senket karakter

Stengt vurderingsperiode

Stengt vurderingsperiode

Hvis emnet ditt bruker flere vurderingsperioder, innleverings-feltene for hele oppgaven i en stengt periode er grået ut i karakteroversikten. Oppgaver i en lukket vurderingsperiode kan ikke redigeres.

Originale ikoner for verktøyvurdering

Originale ikoner for verktøyvurdering

Opprettet du en oppgave som bruker en originalitetsundersøker, viser karakteroversikten originalitetsresultat-ikonet i karakteroversikten for studentens siste innsendelser. For å vise poengdetaljer, klikk på ikonet og se mer detaljer i SpeedGrader:

 • Grått ikon [1]: Originalitetsrapport er ikke generert ennå
 • Farget ikon [2]: Originalitetsrapporten sender tilbake et resultat; fargen er basert på prosent originalitetsresultat for studentens siste innsendelser.
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback