Hvordan tildeler jeg en oppgave til en gruppe på emnet?

Du kan opprette en gruppeoppgave ved å bruke avmerkingsboksen Gruppeoppgave (Group Assignment). Canvas bruker gruppesett for å tildele gruppeoppgaver, og det kreves at hver gruppe innenfor gruppesettet som er tildelt diskusjonen fullfører oppgaven. Når du oppretter eller redigerer en gruppeoppgave, kan du tildele en oppgave til spesifikke grupper. Du kan også legge til forskjellige forfallsdatoer og tilgjengelige datoer for en gruppe innen en oppgave som er tildelt resten av klassen.

Du må legge til et gruppesett som en del av oppgaven. Du kan legge til et eksisterende gruppesett, eller du kan opprette et nytt som en del av oppgaven, og legge til studenter i grupper senere. Men hvis du oppretter en gruppe satt med selvregistrerings - eller manuelle gruppeoppgaver, vil du ikke være i stand til å bruke gruppesettet før brukere har blitt lagt til undergruppene. Studentopprettede grupper kan ikke brukes til gruppeoppgaver.

Når grupper i oppgaver blir differensiert, kan studentene bare se oppgaven om de er medlem av en tildelt gruppe. Ellers vises ikke diskusjonen i gruppens side for oppgaver. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke har vært inkludert i oppgaven, og oppgaver som ikke er tilordnet til en student er ikke priset inn samlede karakterer. 

Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, blir oppgaver også tatt hensyn til mot lukkede vurderingsperioder.

Merknader:

  • I gruppeoppgaver teller én innlevering for hele gruppen. Lær mer om å evaluere gruppearbeid.
  • Gruppeoppgaver kan ikke brukes med oppgaver i eksterne verktøy.
  • Studentene skal deles inn i grupper før gruppeoppgavene publiseres. Vurderinger og innsendinger kan bli påvirket for studenter som ikke var i en gruppe da oppgaven ble sendt inn, men som senere har blitt lagt til i en gruppe, eller studenter som har blitt fjernet fra en gruppe.
  • Gjelder flere forfallsdatoer til en student, vil Canvas tildele den siste forfallsdatoen til studenten. Om en gruppes forfallsdato for eksempel er 18. november, og en students individuelle forfallsdato er 20. november, vil studenten bli tildelt forfallsdato 20. november.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten.

Legg til Oppgavedetaljer

Velg gruppeoppgave

Velg gruppeoppgave

Merk av boksen Dette er en gruppeoppgave (This is a Group Assignment).

Tildel individuelt

Tildel individuelt

Du kan velge å tildele karakterer til studenter individuelt ved å velge avmerkingsboksen Tildel karakterer til hver student individuelt (Assign grades to each student individually).

Hvis denne boksen ikke er merket av, får alle studentene i gruppen samme karakter.

Velg gruppesett

Velg gruppesett

Velg rullegardinmenyen Gruppesett (Group Set) [1] for å velge et eksisterende gruppesett. Klikk på tasten Ny gruppekategori (New Group Category) [2] for å opprette en ny gruppekategori.

Merknad: Grupper som er opprettet av studenter kan ikke brukes til gruppeoppgaver og vises ikke i rullegardinmenyen.

Krev hverandrevurdering

Krev hverandrevurdering

Hverandrevurdering kan brukes med gruppeoppgaver. Hvis du ønsker å tildele hverandrevurderinger, kan du klikke på avmerkingsboksen Krev hverandrevurdering (Require Peer Reviews).

Tildel forskjellige datoer for grupper

Tildel forskjellige datoer for grupper

Som standard vil Canvas tildele oppgaven til alle i emnet. Skal du legge til nye forfalls og tilgjengelighets -datoer for andre brukere i ditt emne, kan du klikke på tasten Legg til (Add) [1].

Skriv så navnet på gruppen i det nye feltet Tildel (Assign to) [2]. Søkefeltet er dynamisk, og du kan søke etter studenter på en hvilken som helst del av gruppenavnet. Klikk på gruppens navn når det dukker opp [3]. Lister du ikke kan bla gjennom.

Du kan inkludere mer enn en gruppe i feltet Tildel (Assign to), så lenge gruppene skal ha samme forfalls- og tilgjengelighetsdatoer.

Tildele kun til gruppen

Tildele kun til gruppen

Hvis du vil opprette en oppgave som bare er for en spesifikk gruppe i gruppesettet, kan du klikke på ikonet Fjern ved siden av etiketten Alle (Everyone) [1].

Begynn å skrive navnet på gruppen i feltet Tildel (Assign to) [2]. Klikk på gruppens navn når det dukker opp [3].

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Legg til foretrukne dato(er) i datofeltene, med følgende alternativer:

  • Forfall (Due) [1]: Sett tid og forfallsdato for oppgaven. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig.
  • Tilgjengelig fra (From) [2]: Sett tid og dato for når oppgaven blir tilgjengelig.
  • Til (Until) [3]: Sett tid og dato for når oppgaven ikke er tilgjengelig lenger.

 

Merknad: Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer et emne i en annen tidssone og du oppretter eller redigerer forfallsdatoen for en oppgave, vises emnet og lokal tid for din referanse.

Fjern Datoer

Fjern Datoer

Du kan også slette ekstra datoer ved å klikke på fjerne-ikonet ved siden av den aktuelle datoen.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere oppgaven, klikk på tasten « Lagre og Publiser » (Save & Publish) [1]. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaven og publisere den senere, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].

Vis forfallsdato-advarsel

Vis forfallsdato-advarsel

Selv når du ikke legger til seksjoner, vil du se en advarsel som spør om du ønsker å legge til seksjoner.

Klikk på knappen « Fortsett » (Continue) [1] hvis du ikke ønsker å legge til noen andre seksjoner til oppgaven, eller klikk på « Gå tilbake » (Go Back)-tasten [2] for å gå tilbake og legge til seksjoner.

Merknad: Denne advarselen vises ikke hvis alle i emnet eller alle emne-seksjoner er tildelt.

Vis dato avvik

Vis dato avvik

Hvis du sender inn en ugyldig streng med forfallsdatoer og prøver å lagre oppgaven, genererer Canvas en feilmelding. Eksempler på ugyldige oppføringer kan være å ikke låse opp oppgaven før tiden, ikke plassere forfallsdato innenfor rekkevidden av tilgjengelighetsdatoene, eller tildele en dato som er utenfor emnets eller terminens datoer.

Korriger datoen, og oppdater oppgaven igjen.

Merknader:

  • Dersom emnet ikke inneholder spesifiserte emnestart og -sluttdato, validerer Canvas oppgaven mot termindatoen som er satt for emnet.
  • Hvis emnet bruker flere vurderingsperioder, validerer tilordningsfeltet forfallsdatoen mot den lukkede vurderingsperioden og krever at oppgavens forfallsdato skal være etter datoen for den lukkede vurderingsperioden.

Vis oppgavedatoer

Vis oppgavedatoer

Vis datoer og brukere som er tildelt oppgaven.

Vis Oppgaveside

Vis Oppgaveside

På oppgavens innholdside vil oppgaven vise det er flere brukere og datoer tildelt oppgaven. Svev over teksten for å vise tilgjengelige datoer.