Hvordan importerer jeg karakterer i karakteroversikten?

Du kan også bruke en CSV-fil til å laste opp endringer til karakteroversikten. Du kan laste opp informasjon for eksisterende oppgaver, eller du kan også bruke en CSV-fil til å opprette nye oppgaver i karakteroversikten. Nye oppgaver vil automatisk bli publisert i emnet. Dersom du ikke vet hvordan du lagrer en fil i CSV-format, sjekk dokumentasjonen til programmet du bruker for å opprette karakteroversikten (f.eks. Excel).

Hvis du oppretter en kolonne for en ny oppgave, vil Canvas spørre hvordan du vil importere oppgaven. Nye oppgaver lastes opp med følgende innstillinger:

 • Oppgavegruppe: Oppgaver
 • Type innlevering: Ingen innlevering
 • Forfallsdato for: Alle

 Merknader:

 • Karakterbokens CSV-fil laster ned godkjent/ikke godkjent oppgaver som vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0). Resultater med fullstendig eller delvis kreditt lastes opp som en fullført oppgave; resultat med null laster opp som en ufullstendig oppgave.
 • CSV-filopplastinger kan opprette oppgaver og oppdatere karakterer; de kan ikke oppdatere noe annet område i karakteroversikten, som oppgavestatus, kommentarer eller retningslinjer for karakterposting.
 • Bokstavkarakter- og GPA skala-oppgaver støtter ikke oppføringer som ikke er del av oppgavens vurderingsskala.
 • Alle endringer laget for ikke-skrivebeskyttede kolonner er inkludert i opplastingen. Men skrivebeskyttede kolonner er automatisk ignorert i opplastingen.
 • Når flere vurderingsperioder er aktivert, kan ikke CSV-filopplasting opprette nye oppgaver. Foreløpig må nye oppgaver opprettes i Canvas-grensesnittet. I tillegg er CSV-filer kontrollert mot vurderingsperiodenes lukkedatoer; karakterer kan ikke endres for en oppgave i en lukket vurderingsperiode.
 • En opplasting vil ikke gjenkjenne oppgaver med navn som inneholder gjeldende resultat, gjeldende poengsum, sluttresultatet, sluttpoengsum eller endelig karakter.
 • For å laste opp endringer til karakterboken med studenter eller opppgavenavn som har spesielle tegn, sørg for at denne filen er lagret som en UTF-8 CSV-fil.
 • CSV-filopplastinger ignorerer reserverte kolonnenavn og også skjulte og slettede kundekolonner. Reserverte kolonnenavn inkluderer student-ID, SIS bruker-ID, SIS innloggings-ID, Seksjon, Integrerings-ID og rotkonto.
 • Karakterendringer til innleveringer av klassiske tester kan vises som poengjusteringer i SpeedGrader.

Opprett CSV-fil

Nye filer lagres som Grades-Course_Name.csv.

Nødvendige kolonner og rekkefølge

 • Studentens navn
 • Student-ID
 • SIS bruker-ID (bare nødvendig hvis du bruker SIS)
 • SIS innloggings-ID (bare nødvendig hvis du bruker SIS)
 • Seksjon
 • Oppgave (dette kan være for en eksisterende oppgave eller en ny oppgave, behold ID-er for eksisterende oppgaver)

Merknad: Hvis du ikke vil opprette en ny CSV-fil, kan du alltid laste ned CSV-en fra Canvas, endre den og laste opp igjen samme fil, og endringene vil vises i Canvas når du har lastet opp CSV-filen igjen.

Åpne karakteroversikt

Åpne karakteroversikt

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Last opp resultater

Klikk på tasten « Importer » (Import).

Velg fil

Velg fil

Klikk på «Velg fil» (Choose File) eller «se igjennom» (avhengig av din nettleser).

Åpne fil

Åpne fil

Finn CSV-filen [1] og klikk «Åpne» (Open) -tasten [2].

Last opp data

Last opp data

Klikk «Last opp data» (Upload Data) -tasten.

Last opp nye data

Hvis du legger til en ny kolonne i CSV-filen og laster opp filen etterpå, vil Canvas spørre deg hva du vil gjøre med den nye kolonnen. Velg alternativet «En ny oppgave» (A new assignment) [1] i rullegardinmenyen. Tilordne antall poeng mulig [2]. Klikk på «Fortsett» (Continue) -tasten [3].

Merknader:

 • Når flere vurderingsperioder er aktivert, kan ikke CSV-filopplasting opprette nye oppgaver.
 • Nye oppgaver opprettes gjennom CSV-filopplasting blir publisert automatisk og beholder retningslinjene for emneposteringen.

Lagre endringer

Se gjennom endringene som ble gjort i karakteroversikten [1]. Alle endringer som fører til en lavere karakter enn den forrige versjonen, fremheves i rødt [2].

Hvis du laster opp oppgaver uten karakter-endringer, vil de være skjult fra opplastingen [3].

Klikk på «Lagre endringer» (Save Changes) -tasten [4].

Vis oppdatert karakteroversikt

Vis oppdatert karakteroversikt

Vis de oppdaterte dataene i karakteroversikten.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No