Hvordan oppretter jeg regler for en oppgavegruppe?

Når du har lagt til oppgaver i oppgavegruppen, kan du opprette regler for hele oppgavegruppen. Oppgavegruppe-regler bestemmer hvordan Canvas håndterer unntakene du vil opprette for karakterberegninger. En oppgavegruppe kan være vektet eller ikke.

Når du bruker den laveste eller høyeste poengsum-regelen, må en oppgavegruppe inkludere minst et resultat, pluss antall frafalte resultat og antall oppgaver som ikke skal slippes. For eksempel, hvis du har en regel for å slippe tre resultater og en Aldri slippe-oppgave, trenger du fem studentresultater i oppgavegruppen for å få alle de tre laveste eller høyeste resultatene sluppet.

Canvas vurderer hvordan regelen mest negativt eller positivt påvirker studentens samlede resultat. En regel for å slippe laveste poengsum vil fjerne oppgave resultat(er) fra en students gruppe-prosentberegning som fører til best mulig resultat for gruppen. En regel for å slippe høyeste poengsum vil fjerne oppgave resultat(er) fra en students gruppe-prosentberegning som fører til dårligst mulig resultat for gruppen. Fjerne både laveste og høyeste resultat(er) fjerner alle uteliggende resultater og beregner en students karakter basert på de gjenværende resultatene.

Fjerning av resultat baseres på innvirkningen den totale poengsummen har for den oppgavegruppen. I noen tilfeller kan poengverdien vurderes til å være viktigere enn prosentandel resultat når du bestemmer hvilke oppgaver som skal slippes. For eksempel, hvis en student får 100 % på en oppgave med 50 poeng, 65 % på en oppgave med 100 poeng og 50 % op en oppgave med 24 poeng, er studentens totale resultat 127 av 174 poeng, eller 73 % for den oppgavegruppen. Hvis en instruktør angir en regel for reduksjon av oppgaven med laveste poengsum i oppgavegruppen, vil Canvas fjerne poengsummen som gir studenten et bedre resultat for gruppen. Selv om 50 % er laveste prosent, fjernes oppgaven med 65 %, og gir studenten en poengsum på 62 av 74 poeng, eller 84 % for oppgavegruppen.

Flere vurderingsperioder

Hvis emnet ditt inkluderer flere vurderingsperioder, kan du ikke endre oppgavegruppe-reglene når en oppgavegruppe har oppgaver i en lukket vurderingsperiode.

I tillegg, hvis en oppgavegruppe inneholder oppgaver som faller innenfor flere vurderingsperioder, kan karakterer ha utilsiktede konsekvenser under utregning av regler for oppgavegruppe.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-linken.

Rediger oppgavegruppe

Rediger oppgavegruppe

Klikk på nedtrekksmenyen for Alternativer (Options) [1] for oppgavegruppen. Klikk på « Rediger » (Edit)-lenken [2].

Opprette regler

Opprette regler

For hver oppgavegruppe, kan du opprette en av tre karaktersettings-regler:

  • Slipp (Ignorer) laveste x resultat for hver student [1].
  • Slipp (Ignorer) høyeste x resultat for hver student [2].
  • Aldri slipp en bestemt oppgave [3].

Slipp laveste poengsum

Slipp laveste poengsum

For å slippe et visst antall av de laveste poengsummene, kan du angi tallet i « Laveste poengsum » (Lowest Scores)-feltet. Du kan bruke pilene for å tilpasse tallet.

Slipp høyeste poengsum

Slipp høyeste poengsum

For å slippe et visst antall høyeste poengsummer, kan du angi tallet i feltet « Høyeste poengsum » (Highest Scores). Du kan bruke pilene for å tilpasse tallet.

Aldri slipp oppgave

Aldri slipp oppgave

For å gi Canvas beskjed om aldri å slippe en bestemt oppgave, klikk « Legg til en oppgave » (Add an Assignment)-lenken.

Velg oppgave

Velg oppgave

I nedtrekksmenyen for oppgaver [1], velger du navnet på oppgaven i oppgavegruppen som aldri skal slippes.

Klikk « Legg til en annen oppgave » (Add another assignment)-lenken [2] for å velge en annen oppgave.

Lagre regler

Lagre regler

Når du er ferdig med å legge til regler, klikker du « Lagre » (Save)-tasten.

Vis regler for oppgavegruppe

Vis regler for oppgavegruppe

På verktøylinjen til oppgavegruppen viser Canvas antall regler tilordnet gruppen [1]. Krets over lenken for å vise reglene [2].