Hvordan bruker jeg menylinjen i Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke menylinjen til å få enkel tilgang til flere av verktøyene og funksjonene som er tilgjengelig i Rich innholdsredigering. Menylinjen er tilgjengelig med musen eller ved å trykke på Alt+F9-tastene eller Option+F9-tastene samtidig på tastaturet ditt.

Vis menylinje

Vis menylinje

Menylinjen vises over Rich innholdsredigering [1]. Menylinjen har de samme verktøyene som du finner på verktøylinjen [2], men i et format som er lettere å navigere med tastaturet.

For å vise et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykk på Tastatur-ikonet [3] eller trykk på Alt+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Vis redigeringsmeny

Vis redigeringsmeny

For å vise redigeringsmenyen, klikk på « Rediger » (Edit)-lenken [1]. Fra Rediger-menyen kan du angre innholdsendringer [2], gjøre om innholdsendringer [3], klippe ut [4], kopiere [5], lime inn [6], lime inn som tekst [7] og velge alt innhold [8]. Du kan også se tastatursnarveiene for hvert redigeringsvalg [9].

Vis visningsmeny

Skrivebord

For å vise visningsmenyen, klikk på « Visning » (View)-lenken [1]. Fra visningsmenyen kan du utvide redigeringsinnholdsområdet til bredden av nettleseren din [2] og åpne HTML-redigering [3].

Merknad: Fullskjerm støttes ikke av HTML-redigering

Vis Sett inn-meny

Vis Sett inn-meny

For å åpne Sett inn-menyen, klikk på Sett inn (Insert)-lenken [1]. For å sette inn en lenke, klikk på « Lenke » (Link)-valget [2]. Du kan koble til en ekstern URL eller emneinnhold.

For å sette inn et bilde, klikk på « Bilde » (Image)-valget [3]. Du kan laste opp et nytt bilde eller sette inn et bilde fra emne- eller brukerfilene dine.

For å sette inn media, klikk på « Media »-valget [4]. Du kan ta opp et medieopptak, laste opp media, eller sette inn et bilde fra emne- eller brukerfilene dine.

For å sette inn et dokument, klikk på « Dokument » (Document)-valget [5]. Du kan laste opp et dokument eller sette inn et dokument fra emne- eller brukerfilene dine.

For å sette inn en matematisk ligning, klikk på « Ligning » (Equation)-valget [6].

For å sette inn en tabell, klikk på « Tabell » (Table)-valget [7].

For å legge inn innhold ved hjelp av en innbyggingskode, klikk på Innbygging-alternativet [8].

For å sette inn en horisontal linje, klikk på « Horisontal linje » (Horizontal Line)valget [9].

Vis formatmeny

Vis formatmeny

For å åpne Format-menyen, klikk på Format-lenken [1]. Du kan velge flere formatalternativer [2], inkludert fet, kursiv, understreket, gjennomstreket, superscript, subscript og kode.

For å åpne Formater-menyen, klikk på Formater-lenken [3]. Formater-menyen inkluderer alternativer for overskrifter, innebygd tekst, blokker og justering.

For å se og administrere blokker, klikk på Blokker (Blocks)-valget [4].

For å velge en skrifttype, klikk på « Skrifttype » (Fonts)-valget [5].

For å velge en skriftstørrelsen, klikk på « Skriftstørrelser » (Font sizes)-valget [6].

For å administrere tekstjustering, klikk på « Juster » (Align)-valget [7].

For å endre retningen på teksten, klikk på Retning-ikonet [8]. Du kan formatere teksten fra venstre til høyre og fra høyre til venstre.

For å velge en tekstfarge, klikk på «Tekstfarge» (Text Color)-valget [9].

For å velge en bakgrunnsfarge, klikk på « Bakgrunnsfarge » (Background color)-valget [10].

For å fjerne formatering, klikk på Fjern formatering-lenken [11].

Vis verktøymeny

Vis verktøymeny

For å åpne Verktøy-menyen, klikk på Verktøy-lenken [1].

For å vise statistikk over antall ord, klikk på Ordtelling-valget [2].

For å legge inn innhold ved hjelp av et eksternt verktøy, klikk på Apper-ikonet [3].

Vis tabellmeny

Vis tabellmeny

For å vise tabellmenyen, klikk på « Tabell » (Table)-lenken [1].

For å legge til en ny tabell, klikk på « Tabell » (Table)-valget [2].

For å formatere tabellrader, klikk på Rad-valget [3]. For å formatere tabellkolonner, klikk på Kolonne-valget [4]. For å åpne tabellceller, klikk på Celle-valget [5].

For å vise egenskaper, klikk på « Tabellegenskaper » (Table properties)-lenken [6]. For å slette tabellen, klikk på « Slett tabell»-valget [7].