Hvordan administrerer jeg rubrikker i et emne?

Som instruktør, kan du opprette, redigere og slette rubrikker i emnet ditt. Rubrikker brukes som vurderingskriterier for studenter og kan legges til oppgaver, tester og vurderte diskusjoner.

Lær mer om Rubrikker (Rubrics).

Merknader:

  • Vurderingsveiledninger kan ikke redigeres når de er lagt til i mer enn en en oppgave.
  • Når du sletter en rubrikk, vil Canvas fjerne rubrikken fra alle assosierte oppgaver i emnet og slette alle eksisterende poeng og oppgaver gitt ved bruk av rubrikken.

Åpne rubrikker

Åpne rubrikker

I Navigering på emner, klikk på lenken « Rubrikker » (Rubrics).

Vis vurderingsveiledninger

Vis vurderingsveiledninger

På siden administrer rubrikker, kan du fortsatt se alle eksisterende rubrikkene i emnet ditt.

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

For å « legge til en rubrikk, » (create a new rubric), klikk på tasten « Legg til rubrikk » (Add Rubric).

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

For å se en individuell rubrikk, klikk på navnet til rubrikken.

Rediger rubrikk

For å redigere rubrikken, klikker du på tasten « Rediger rubrikk » (Edit Rubric).

Vis uredigerbar vurderingsveiledning

Blir en rubrikk brukt i mer enn en oppgave, er ikke tasten Rediger rubrikk tilgjengelig.

Men du kan opprette en rubrikk-kopi og gjøre endringer når du legger til en rubrikk i en oppgave.

Rediger rubrikkdetaljer

Rediger rubrikkdetaljer

For å endre navn i en rubrikk, skriv i feltet tittel (title) [1].

For å endre en kravsbeskrivelse til en rubrikk eller en lang beskrivelse, klikk på kravsikonet rediger (edit) [2]. Du kan også endre kravsrangeringene (criterion ratings) [3], legge til rangeringer (add ratings) [4] og endre poeng (edit points) [5].

For å slette kravene fra rubrikken, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [6].

Du kan også legge til et nytt krav [7] og læringsmål [8].

For å lagre endringene, klikk på tasten « Oppdatere rubrikk » (update rubric) [9].

For å fjerne tilknyttede krav til læringsmå fra en rubrikk, klikk på ikonet Slett (Delete) [10]. Krav til læringsmål kan kun bli redigert fra siden læringsmål.

Slett rubrikk

Opprettet du en rubrikk i emnet ditt, kan du slette rubrikken. For å slette en rubrikk, klikk på tasten Slette Rubrikk (Delete Rubric).

Rubrikker kan ikke slettes selv om de er brukt i mer enn en en oppgave.

Merknad: Om du ikke kan slette en rubrikk, ble rubrikken opprettet på kontonivå og justert med en oppgave i emnet ditt.

Bekreft sletting av rubrikk

Klikk på OK .

Når du sletter en rubrikk, vil Canvas fjerne rubrikken fra alle assosierte oppgaver i emnet og slette alle eksisterende poeng og oppgaver gitt ved bruk av rubrikken.