Hvordan legger jeg til en kunngjøring i et emne?

Du kan opprette en kunngjøring for å dele viktig informasjon med alle brukere i emnet ditt, og brukere i seksjoner av et emne. I varselinnstillingene kan du velge å motta varslinger for kunngjøringer opprettet av deg, samt svare på kunngjøringer du har opprettet.

Merknader:

 • Emnet ditt må publiseres for studentene for å motta kunngjøringsmerknader. Hvis du importerer en kunngjøring fra et annet Canvas-emne, blir det ikke sendt nye kunngjøringer til brukerne i emnet.
 • Hvis en kunngjøring opprettes før emnets startdato og innstillinger Studenter kan bare delta i emnet mellom disse datoene er valgt, vil ikke studenter motta varslinger om kunngjøringen.
 • Det sendes ikke varsler for kunngjøringer som er opprettet før emnet er publisert.
 • Studentapp-brukere kan ikke se kunngjøringer på startsiden. De kan imidlertid se kunngjøringer i emnets Kunngjøringer-navigasjon.

Åpne kunngjøringer

Åpne kunngjøringer

Når du er i navigering på emner, klikker du på « Kunngjøringer » (Announcements)-lenken.

Legg til kunngjøring

Klikk på « Legg til kunngjøring » (Add Announcement)-tasten.

Opprett kunngjøring

Skriv inn en tittel for kunngjøringen i tema tittel-feltet [1] og legg til innhold i Rich innholdsredigering [2].

Merknad: Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Velg seksjoner

Velg seksjoner

Som Standard sender Canvas kunngjøringene til alle seksjonene i emnet. For å velge spesifikke seksjoner for kunngjøringen, klikk på nedtrekksmenyen Post til (Post to) og velg seksjonene i listen.  

Merknad: Om emnet ditt ikke har seksjoner, vil Canvas fortsatt vise alternativet «Alle seksjoner», og alle emnebrukere kan se kunngjøringen.

Lærere og læringsassistenter blir varslet om alle nye Kunngjøringer i emnet, med mindre de er seksjonsbegrenset.

Legg til vedlegg

Legg til vedlegg

For å legge til vedlegg i diskusjonen, klikk « Velg fil » (Choose File)-tasten [1].

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for vedlegget ditt. For å administrer brukerrettigheter, klikk på ikonet Angi brukerrettigheter (Set usage rights) [2].

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [3], velg minst én av fem brukerrettigheter. Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilke brukerrettigheter som gjelder for filen din, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning:

 • Jeg har opphavsretten (originalt innhold opprettet av deg)
 • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen (autorisert tillatelse av forfatteren)
 • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
 • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
 • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [4].

For å lagre innstillingene for brukerrettighet, klikk på « Lagre » (Save)-tasten [5]. Du kan administrer brukerrettigheter ved å klikke på ikonet Angi brukerrettigheter (Set usage rights).

Velg alternativer

Velg kunngjøringsalternativer

I alternativer-seksjonen kan du velge en rekke alternativer for kunngjøringen din. Du kan utsette offentliggjøring av kunngjøringen [1], som lar deg planlegge kunngjøringen for en kommende dato.

I tillegg kan du tillate brukere å kommentere på en kunngjøring [2] og krever at studenter svarer på en post før de ser andre svar [3].

Du kan også aktivere en podcast-feed for kunngjøringer [4] og la studentene like svar på kunngjøringen [5].

Merknader:

 • Som standard tillates ikke kommentarer på kunngjøringer med mindre avkrysningsboksen for La brukere kommentere er valgt.
 • Alternativer «tillatt brukere å kommentere» er vedvarende, som betyr alternativet du velger når du lager og redigerer en kunngjøring vil fortsette når du lager en ny kunngjøring i emnet. Men brukerne må poste før de ser svaralternativer, er ikke vedvarende.
 • Kommentaralternativer er ikke tilgjengelig for deg hvis kunngjøringkommentarer er deaktivert for emnet ditt. Sjekk Emmeinnstillinger hvis du ikke ser disse avkrysningsboksene.

Publiser kunngjøring

Publiser kunngjøring

Klikk på « Publiser » (Publish)-knappen.

Merknad: Hvis du ikke bruker forsinket postering-alternativet i Kunngjøringer, postes kunngjøringen i emnet ditt umiddelbart når du klikker på Publiser.

Vis kunngjøring

Se kunngjøringen på indekssiden for kunngjøringer.