cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en oppgave ved bruk av en ekstern app?

Hvordan legger jeg til en oppgave ved bruk av en ekstern app?

Når du oppretter en oppgave, kan du velge å legge til en ekstern app (LTI-verktøy) som en type innlevering. Ekstern app må legges til i emnet ditt før de kan legges til i en oppgave.

Merknader:

  • Eksterne verktøyet type innlevering støtter ikke gruppe-oppgaver eller hverandrevurderinger.
  • Tilbakesending av karakter fra eksterne applikasjoner (LTI-verktøy) til Canvas karakteroversikt er ikke begrenset med startdato for emnet. Når studentene har tilgang til et emne før startdatoen for emnet, kan de delta i oppgaver ved å bruke noen eksterne applikasjoner (LTI-verktøy) og karakterer for de oppgavene vil fylle ut karakteroversikten.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten

Velg type innlevering

Velg type innlevering

I nedtrekksmenyen « Type innlevering » (Submission Type) velger du alternativet « Eksterne verktøy » (External Tool).

Finne eksterne verktøy

Finne eksterne verktøy

Klikk på Find-knappen [1] eller skriv inn URL for det eksterne verktøyet i URL-feltet [2].

Konfigurer Eksterne verktøy

Konfigurer Eksterne verktøy

Klikk på navnet LTI verktøy [1]. Avhengig av verktøy-type, vil du sendes til et separat bilde for videre konfigurering.

Ønsker du at oppgaven skal lastes inn i en ny fane, klikker du « Last inn i en ny fane » (Load in a new tab)-boksen [2]. Klikk « Velg » (Select)-tasten [3].

Last inn verktøyet i ny fane

Skrivebord

For å laste inn oppgaven i en ny fane, klikk på Load This Tool In A New Tab-boksen.

Merknad: Hvis du aktiverte Load in a new tab-boksen når du konfigurerte eksternt verktøy vil den allerede være valgt.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere oppgaven, klikk på tasten « Lagre og Publiser » (Save & Publish) [1]. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaven og publisere den senere, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.