Hvordan legger jeg til en oppgave ved bruk av en ekstern app?

Når du oppretter en oppgave, kan du velge å legge til en ekstern app (LTI-verktøy) som en type innlevering. Ekstern app må legges til i emnet ditt før de kan legges til i en oppgave.

Merknader:

  • Eksterne verktøyet type innlevering støtter ikke gruppe-oppgaver eller hverandrevurderinger.
  • Tilbakesending av karakter fra eksterne applikasjoner (LTI-verktøy) til Canvas karakteroversikt er ikke begrenset med startdato for emnet. Når studentene har tilgang til et emne før startdatoen for emnet, kan de delta i oppgaver ved å bruke noen eksterne applikasjoner (LTI-verktøy) og karakterer for de oppgavene vil fylle ut karakteroversikten.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten

Velg type innlevering

Velg type innlevering

I nedtrekksmenyen « Type innlevering » (Submission Type) velger du alternativet « Eksterne verktøy » (External Tool).

Finne eksterne verktøy

Finne eksterne verktøy

Klikk på Find-knappen [1] eller skriv inn URL for det eksterne verktøyet i URL-feltet [2].

Konfigurer Eksterne verktøy

Konfigurer Eksterne verktøy

Klikk på navnet LTI verktøy [1]. Avhengig av verktøy-type, vil du sendes til et separat bilde for videre konfigurering.

Ønsker du at oppgaven skal lastes inn i en ny fane, klikker du « Last inn i en ny fane » (Load in a new tab)-boksen [2]. Klikk « Velg » (Select)-tasten [3].

Last inn verktøyet i ny fane

Skrivebord

For å laste inn oppgaven i en ny fane, klikk på Load This Tool In A New Tab-boksen.

Merknad: Hvis du aktiverte Load in a new tab-boksen når du konfigurerte eksternt verktøy vil den allerede være valgt.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere oppgaven, klikk på tasten « Lagre og Publiser » (Save & Publish) [1]. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaven og publisere den senere, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].