Hvordan administrerer jeg innstillingene for en quiz i Nye Quizer?

Du kan justere leveringsinnstillingene for en quiz i Nye Quizer. Disse alternativene justerer hvordan en quiz leveres til studentene.

For å redigere en poengsum, vurderingsgruppe, forfallsdato, tilgjengelighetsdato og de individuelle studentene og emneseksjonene som mottar quizen, redigerer du quizen fra Vurderinger-siden.

Åpne test

For å administrere innstillinger for en quiz, finn quizen du vil åpne [1].

For å åpne Bygg-siden, klikk på Alternativer-ikonet [2] og så på Bygg (Build)-lenken [3].

For å opprette en ny quiz, klikk på « Legg til quiz » (Add Quiz)-tasten [4].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

Klikk på Innstillinger (Settings)-fanen.

Vise varselmelding

Vise varselmelding

Hvis studenter allerede har sendt inn quizene, vises en advarselmelding på Leveringsinnstillinger-siden.

Stokk spørsmål

Stokk spørsmål

For å stokke spørsmålsrekkefølgen som vises til studentene, klikker du på Stokk spørsmål (Shuffle Questions)-knappen. Hvis denne innstillingen er slått av, vises spørsmålene i rekkefølgen du valgte i quizen.

Merknad: Varebankspørsmål som er lagt til i en gruppe vil fortsatt vises i tilfeldig rekkefølge i den gruppen, uavhengig av om denne innstillingen er slått på eller av.

Stokk svar

Stokk svar

For å stokke svarrekkefølgen som vises til studentene for en flervalgsoppgave, flersvarsoppgave og matchende quizspørsmål, klikker du på Stokk svar (Shuffle Answers)-knappen. Hvis denne innstillingen er slått av, vises svarene i rekkefølgen du valgte for quizspørsmålene.

Merknad: Stokking av svar garanterer ikke at rekkefølgen er forskjellig for hver student. Noen studenter vil få de samme svarrekkefølgene, avhengig av antall svar for hvert spørsmål.

Vis ett spørsmål om gangen

Vis ett spørsmål om gangen

For å vise ett spørsmål om gangen til studentene, klikker du på Ett spørsmål om gangen (One Question at A Time)-knappen [1]. For å tillate at studenter går tilbake til tidligere spørsmål i quizen, klikker du på boksen Tillat å gå tilbake (Allow Backtracking) [2]. Tillat å gå tilbake er aktivert som standard.

Krev studenttilgangskode

Krev studenttilgangskode

For å kreve at studenter må ha en tilgangskode for å ta quizen, klikker du på Krev en studenttilgangskode (Require a student access code)-knappen [1]. Deretter skriver du inn en tilgangskode i Passord (Password)-feltet [2]. For å vise en skjult tilgangskode, klikker du på boksen Vis tilgangskode (Show access code) [3].

Sett tidsbegrensning

Sett tidsbegrensning

For å sette en tidsbegrensning for en quiz, klikker du på Tidsbegrensing (Time Limit)-knappen [1]. Deretter skriver du inn tidsbegrensningen ved hjelp av feltene Timer (Hours) og Minutter (Minutes) [2].

Merknad: Quizer som pågår blir automatisk sendt inn når Tilgjengelighetsdatoen og -klokkeslettet passeres, selv om tid gjenstår.

Filtrer IP-adresser

Filtrer IP-adresser

For å filtrere IP-adresser for quizen, klikker du på Filtrer IP-adresser (Filter IP Addresses)-knappen [1]. Deretter skriver du inn tillatt IP-rekkevidde ved hjelp av feltet Tillatt IP-rekkevidde (Allowed IP range) [2]. For å legge til flere IP-rekkevidder, klikker du på lenken Legg til tillatt rekkevidde (Add Allowed range) [3].

Tillat kalkulator på skjerm

Tillat kalkulator på skjerm

For å aktivere kalkulator på skjerm for hele quizen, klikker du på Tillat kalkulator (Allow Calculator)-knappen [1]. Velg enten Standard (Basic) eller Vitenskapelig (Scientific) kalkulator [2]. Standard-kalkulatoren viser kun tall og grunnleggende matematiske funksjoner (legg til, trekk fra, multipliser og del). Den vitenskapelige kalkulatoren viser flere alternativer for avanserte beregninger.

Tillat fjerning av valg for flervalgsoppgaver

Tillat fjerning av valg for flervalgsoppgaver

For å tillate studenter å fjerne et svar på en flervalgsoppgave, klikk på Tillat fjerning av valg (Flervalgsoppgaver)-knappen. Hvis denne innstillingen er slått på, kan studenter fjerne svarene på en flervalgsoppgave etter at de har gjort et valg, og la spørsmålet stå ubesvart.

Tillat flere forsøk

Hvis du vil tillate flere forsøk for en quiz, klikker du på Tillat flere forsøk (Allow multiple attempts)-knappen [1]. For å tilordne hvilket resultat gjelder for karaktervurderingen, velger du alternativet Resultat som gjelder (Score to keep) i rullegardinmenyen [2]. Du kan velge å beholde det høyeste resultatet, gjennomsnittet, det siste eller det første resultatet.

Merknad: Retningslinjene for sen innlevering støttes ikke når du bruker flere forsøk i Nye tester.

Sett begrenset antall forsøk

Som standard får elevene et ubegrenset antall forsøk når alternativet Tillat flere forsøk (Allow multiple attempts) er aktivert. For å sette et begrenset antall forsøk, velger du alternativet Begrenset (Limited) [1]. Deretter velger du antall forsøk du ønsker å tillate [2].

Angi venteperiode

For å angi en venteperiode mellom forsøkene, klikker du på boksen Krev tid mellom forsøk (Require time between attempts) [1]. Deretter velger du dager [2], timer [3] og minutter [4] som studentene må vente før de kan gjøre et nytt forsøk.

Bygg på forrige forsøk

Hvis du vil la studentene bygge videre på det forrige forsøket ved å la dem svare på nytt på spørsmål de har svart feil på, aktiver avkryssingsboksen Aktiver Bygg på forrige forsøk (Enable build on last attempt).

Skjul studentresultater

Skjul studentresultater

For å begrense studenter fra å se quizresultater, klikk på knappen Begrens resultatvisning for studenter (Restrict student result view).

Merknad: Studenter kan fremdeles se quizkarakterene sine i Karakteroversikten når Skjul visning av studentresultater er aktivert. For å skjule karakterene fullstendig fra studentene, må du aktivere en Manuell innleggspolicy i Karakteroversikten.