Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan oppretter jeg en oppgave?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan oppretter jeg en oppgave?

Du kan lage oppgaver på Oppgaver-siden. Du kan lage et oppgaveskall, som er en plassholder for en oppgave innenfor en oppgavegruppe, eller du kan opprette en hel oppgave med alle oppgavedetaljene.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Legg til Oppgaveskall

Legg til Oppgaveskall

Hvis du vil opprette en plassholder for en oppgave med tittel og dato, kan du opprette et oppgaveskall i en oppgavegruppe.

Oppgavegrupper inneholder de forskjellige typene oppgaver du kanskje vil beholde i emnet ditt, som oppgaver, diskusjoner, quizer, spørreundersøkelser, osv. [1]. Hvis du oppretter oppgavegrupper i emnet ditt, kan studenter filtrere oppgavesidene sine etter oppgavetype for å vise de samme gruppene. Lær hvordan du legger til en oppgavegruppe.

For å opprette et oppgaveskall, lokaliser en oppgavegruppe og klikk på Legg til oppgave (Add Assignment)-knappen [2]. Oppgaveskall inkluderer bare felter for oppgavetype, navn, forfallsdato (valgfritt) og poeng. Du kan legge til oppgavedetaljer når som helst ved å redigere oppgaven.

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Hvis du vil opprette en oppgave med alle oppgavedetaljene samtidig, klikk på tasten Legg til oppgave (Add Assignment).

Oppgavedetaljer inkluderer felter for oppgavetype, navn, beskrivelse, poeng, oppgavegruppe (hvis ønskelig), karaktervisning, innleveringstype og forfallsdatoer. Du kan også spesifisere om oppgaven er en gruppeoppgave eller krever hverandrevurdering i leksjonen med oppgavedetaljer.

Når du legger til detaljer i en oppgave, kan du også tilordne oppgaven til alle studenter, emneseksjoner, emnegrupper, eller individuelle studenter som en del av funksjonen Canvas differensierte oppgaver.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.