Hvordan tildeler jeg en oppgave til en individuell student?

Når en oppgave blir opprettet eller redigert, kan du tildele en oppgave til individuelle studenter. Du kan også legge til forskjellige forfallsdatoer og tilgjengelige datoer for en student innen en oppgave som er tildelt resten av klassen. Tilgjengelige datoer-funksjonen er fortsatt tilgjengelig for hver oppgave.

Kun den/de studentene som er spesifisert i oppgavedetaljene kan se den oppgaven.

Ved bruk av differensierte oppgaver med Karakteroversikten, vises oppgaven som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er inkludert i oppgaven. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke har vært inkludert i oppgaven, og oppgaver som ikke er tilordnet til en student er ikke priset inn samlede karakterer. 

Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, blir oppgaver også tatt hensyn til mot lukkede vurderingsperioder.

Merknader:

 • For å tillate en student tilgang til en oppgave etter oppgavens opprinnelige Inntil (Until) dato, må du sette en ny Inntil (Until) dato for den individuelle studenten.
 • Bruker emnet ditt Læringsstier, trenger du ikke å manuelt tildele oppgaver til individuelle studenter. Lær hvordan du tildeler en oppgave ved å bruke Læringsstier.
 • Forfallsdatoer tildelt til bestemte studenter overstyrer forfallsdatoer for grupper eller seksjoner.
 • Hvis ikke tildeler en student eller seksjon til en differensiert oppgave du tidligere har karaktersatt, blir karakteren og innleveringen fjerner fra oppgaven. Du kan gjenopprette innleveringen ved å tildele oppgaven til studenten på nytt.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på «Legg til oppgave» (Add Assignment)-tasten.

Legg til Oppgavedetaljer

Legg til Oppgavedetaljer

Tildel til bestemt student

Tildel til bestemt student

For å opprette en oppgave som kun er tildelt en bestemt student, klikk på Fjern-ikonet ved siden av merket Alle (Everyone) [1] begynn deretter å skrive studentens navn i feltet «Tildel til» (Assign to) [2]. Søkefeltet er dynamisk, og du kan søke etter studenter på for- eller etternavn. Når hele navnet kommer frem, klikk på navnet. Lister du ikke kan bla gjennom.

Du kan inkludere mer enn en student i «Til» -feltet, så lenge studentene skal ha samme forfalls- og tilgjengelighetsdatoer.

Tildel student

Tildel student

Som standard vil Canvas tildele oppgave for alle i emnet. For å tildele en annen forfallsdato til en individuell student, klikk på tasten Legg til (Add) [1]. Skriv navnet til studenten i tildel (Assign to)-feltet [2]. Søkefeltet er dynamisk, og du kan søke etter studenter på for- eller etternavn. Når hele navnet kommer frem, klikk på navnet. Lister du ikke kan bla gjennom.

Tildel alle andre

Tildel alle andre

Når en eller flere studenter legges til i en oppgave [1], endres Alle-oppgaven til Alle andre [2].

Alle andre-oppgaven tildeler de resterende emnestudentene til de tilhørende datoene for forfall og tilgjengelighet [3].

For å inkludere gjenværende emnestudenter, forlat Alle andre-oppgaven.

For å slette rubrikken fra emnestudenter for oppgaven, klikk på «Slett»-ikonet [4].

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Legg til foretrukne dato(er) i datofeltene, med følgende alternativer:

 • Forfall (Due) [1]: Sett tid og forfallsdato for oppgaven. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig.
 • Tilgjengelig fra (Available From) [2]: Sett tid og dato for når oppgaven blir tilgjengelig.
 • Til (Until) [3]: Sett tid og dato for når oppgaven ikke er tilgjengelig lenger.

Merknader:

 • For å tillate en student tilgang til en oppgave etter oppgavens opprinnelige Inntil (Until) dato, må du sette en ny Inntil (Until) dato for den individuelle studenten.
 • Under feltene forfallsdato og tilgjengelighetsdato viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer et emne i en annen tidssone og du oppretter eller redigerer forfallsdatoen for en oppgave, vises emnet og lokal tid for din referanse.

Legg til ekstra datoer

Legg til ekstra datoer

For å legge til en annen student med forskjellig forfallsdato og tilgjengelighetsdato, klikk på tasten Legg til (Add).

Fjern Datoer

Fjern Datoer

Du kan også slette ekstra datoer ved å klikke på fjerne-ikonet ved siden av den aktuelle datoen.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere oppgaven, klikk på tasten « Lagre og Publiser » (Save & Publish) [1]. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaven og publisere den senere, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].

Vis forfallsdato-advarsel

Vis forfallsdato-advarsel

Legger du ikke til emneseksjoner til oppgaven, vil du se en advarsel som spør om du ønsker å legge til disse seksjonene.

Klikk på knappen «Fortsett» (Continue) [1] hvis du ikke ønsker å legge til seksjoner til oppgaven, eller klikk på «Gå tilbake» (Go Back)-tasten [2] for å gå tilbake og legge til flere seksjoner.

Merknad: Denne varselmeldingen vil ikke komme frem om alle eller alle emneseksjoner er tildelt oppgaven.

Vis dato avvik

Vis dato avvik

Hvis du sender inn en ugyldig streng med forfallsdatoer og prøver å lagre oppgaven, genererer Canvas en feilmelding. Eksempler på ugyldige oppføringer kan være å ikke låse opp oppgaven før tiden, ikke plassere forfallsdato innenfor rekkevidden av tilgjengelighetsdatoene, eller tildele en dato som er utenfor emnets eller terminens datoer.

Korriger datoen, og oppdater oppgaven igjen.

Merknader:

 • Dersom emnet ikke inneholder spesifiserte emnestart og -sluttdato, validerer Canvas oppgaven mot termindatoen som er satt for emnet.
 • Hvis emnet bruker flere vurderingsperioder, validerer tilordningsfeltet forfallsdatoen mot den lukkede vurderingsperioden og krever at oppgavens forfallsdato skal være etter datoen for den lukkede vurderingsperioden.

Vis oppgavedatoer

Vis oppgavedatoer

Vis datoer og brukere som er tildelt oppgaven.

Vis Oppgaveside

Vis Oppgaveside

På oppgavens innholdside vil oppgaven vise det er flere brukere og datoer tildelt oppgaven. Svev over teksten for å vise tilgjengelige datoer.