Hvilke alternativer som kan brukes for å endre karaktersetting på en test i et emne

Hvis du ved et uhell publiserte en test som trenger og rettes kan du bruke Ny vurdering for testen for å redigere eksisterende spørsmål og gi Canvas beskjed om å omberegne studenters karakterer.

Ny vurdering for testen fungerer bare for bestemte spørsmålstyper i tester og bare for studenter som allerede har tatt testen. Tillegg eller fjerning av et spørsmål utløser ikke Ny vurdering for testen-funksjonen. I tillegg blir ikke Ny vurdering for testen utløst ved endring av poengverdien til en test; den innsendte testen vil vise den oppdaterte poengverdien, men karakteren endres ikke i karakteroversikten. Hvis du har redigert testen din på en av disse tre måtene bør du moderere testen og la studenten ta testen om igjen.

Denne funksjonen gjelder bare for studenter som allerede har tatt testen og bare de eksisterende spørsmålene som er endret.

Når den nye vurderingen av testen fullføres, mottar du en e-postvarsling som gir deg beskjed om at den nye vurderingen er fullført.

Spørsmålstyper for endring av karaktersetting

Spørsmålstyper for endring av karaktersetting

Ny vurdering for testen er foreløpig tilgjengelig som flervalg, sant/usant og flersvar-spørsmålstyper.

Begrensninger for endring av karaktersetting

Ny karaktersetting for testen gjelder ikke for spørsmål koblet til en spørsmålsbank siden spørsmål kan være brukt i mer enn en test.

Tillegg eller sletting av svar fra et spørsmål med innleveringer deaktiverer muligheten til å endre karaktersetting på det spørsmålet.

Alternativer for å endre karaktersetting

Alternativer for å endre karaktersetting

Når du endrer det riktige svaret i en test gir Canvas opptil fire alternativer for Ny vurdering for testen avhengig av spørsmålstypen.

Gi poeng for begge svar

Gi poeng for begge svar

Ved bruk av testanalyse eller studenttilbakemelding kan du få greie på tilfeller der studenter opplever spørsmål forvirrende eller der et spørsmål kunne ha vært oppført med flere svar der bare ett var valgt. I slike tilfeller kan du velge Gi poeng for både korrigerte og tidligere rette svar (Award points for both corrected and previously correct answers) alternativet for å unngå å straffe studenter.

Merknader:

  • Hvis et spørsmål har blitt omklassifisert flere ganger, gir tildelingspoengene for både korrigerte og tidligere korrigerte svar bare poeng for det korrigerte svaret og det siste svaret som er merket som riktig.
  • Dette alternativet er ikke tilgjengelig for flersvarsspørsmål.

Gi poeng for riktig svar

Gi poeng for riktig svar

Noen ganger kan feil svar bli merket som riktig svar for på en test. Bare gi poeng for korrigert svar (Only award points for the corrected answer) alternativet gir deg mulighet til å korrigere og gi kreditt til de som valgte svaret som burde vært riktig.

Gi alle full kreditt

Gi alle full kreditt

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å simpelthen gi alle full kreditt for et spørsmål. Velg alternativet gi alle full kreditt for dette spørsmålet (Give everyone full credit for this question).

Oppdater uten endring av karaktersetting

Oppdater uten endring av karaktersetting

Hvis du vil forbedre spørsmål eller svarene dine på en fremtidig test kan du velge alternativet Oppdater spørsmål uten endring av karaktersetting for å oppdatere et spørsmål uten endring av karaktersetting til studenter som allerede har tatt testen.