Hvordan viser jeg som faglærer Nye analyser (New Analytics) i et emne?

Studentanalyser viser deg hvor godt en bestemt student gjør det i emnet. Du kan vise analyser for både aktive og avsluttede emner. Kun aktive og fullførte studentpåmeldinger er inkludert i dataene for Nye analyser. Slettede eller inaktive brukerpåmeldinger vil ikke generere data.

Tilgjengelige analyser inkluderer emnekarakter, ukentlig nettaktivitet og kommunikasjon. Analysesiden viser som standard et interaktivt diagram over alle data. Du kan imidlertid når som helst vise data i en tabell.

Lær mer om Nye analyser (New Analytics).

Merknader:

 • Hvis du ikke kan se lenken Nye analyser i emnenavigasjonen, kan det hende du må gjøre lenken synlig via fanen Navigasjon i Emneinnstillinger. Hvis lenken Nye analyser ikke er tilgjengelig i navigasjonsfanen, har institusjonen din deaktivert denne funksjonen.
 • Dataene oppdateres i Nye analyser hver 24. time. Bekreft når data sist ble oppdatert i emnet, da innholdet kan være utdatert i forhold til nyere emneaktivitet og studentinnsendinger.
 • For at Nye analyser skal vises i Canvas, kan det hende at tredjeparts informasjonskapsler må aktiveres i nettleserinnstillingene dine.
 • Siden data om mobilsidevisninger er basert på enhetsinnstillinger og nettverkstilkobling, kan de avvike fra tidspunktet da sidevisningene faktisk fant sted. Sidevisningsdata skal ikke brukes til å vurdere akademisk integritet.
 • Ukentlig aktivitet på nett vises i formatet mandag-søndag.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Åpne Nye analyser

Klikk på lenken Nye analyser (New Analytics) i Emnenavigering (Course Navigation) [1]for å åpne Nye analyser eller klikk på knappen Nye analyser (New Analytics) i Startside for emner [2].

Merknad: Hvis du ikke kan se lenken Nye analyser, kan det hende du må gjøre lenken synlig via fanen Navigasjon i Emneinnstillinger.

Vis datastatus

Hvis emnet er avsluttet, vises en Avsluttet-etikett.

Vis ukentlig aktivitetsgraf på nettet

Klikk på fanen Ukentlig nettaktivitet (Weekly Online Activity) [1] for å se studentens ukentlige nettaktivitet.

Dataene vises som et diagram med to rader: gjennomsnittlige sidevisninger [2] og gjennomsnittlig deltakelse [3]. Følgende handlinger vil generere deltakelse:

 • Kunngjøringer: poster en ny kommentar til en kunngjøring
 • Oppgaver: sender inn en oppgave
 • Samarbeid: laster inn et samarbeid for å vise/redigere dokumentet
 • Konferanser: deltar i en nettkonferanse
 • Diskusjoner: poster en ny kommentar i en diskusjon
 • Sider: oppretter en side
 • Tester: sender inn en test
 • Tester: begynner å ta en test

Data for den uken som for øyeblikket pågår, er angitt med en stiplet linje [4].

Klikk på tasten Last ned (Download) [5] for å laste ned en CSV-fil med ukentlig nettaktivitetsdata.

Merknader:

 • Definisjonen på deltakelse er basert på føderale retningslinjer for studentdeltakelse som gjelder for nettbaserte kurs. Vær oppmerksom på at siden kommunikasjonen mellom studenter og lærere ofte foregår utenfor LMS, er den ikke inkludert som et mål på deltakelse. Som en del av Emneanalyser-tilbudet er det imidlertid inkludert en historikk over innboksmeldinger som er sendt mellom studenter og lærere, slik at de kan vises sammen med målinger av deltakelse.
 • Data om studentdeltakelse ved hjelp av eksterne verktøy støttes ikke.

Vis datatabell over ukentlig aktivitetsgraf på nettet

Klikk på ikonet Valg [1] og velg Datatabell (Data Table) [2] for å vise ukentlig nettaktivitet i en tabell. Datatabellen viser ukens startdato [3], antall sidevisninger [4] og antall deltakelser [5].

Åpne Studentanalyser

Klikk på fanen Studenter (Students) [1] for å vise analyser for alle studenter på emnet.

Klikk på navnet på studenten [2] for å se analyser for en student på emnet ditt.

For å finne en student, kan du sortere tabellen etter studentnavn [3], eller etter et hvilket som helst annet kolonnenavn [4].

Analysetabellen er paginert slik at du kan vise flere studenter hvis du fortsetter å rulle ned til bunnen av siden.

Vise studentinformasjon

Vise studentinformasjon

Når du viser analyser for en enkelt student, kan du se studentens navn og sende en melding til studenten [1].

Klikk på lenken Emneanalyser (Course Analytics) [2] for å gå tilbake til emneanalyser.

Vis diagram over emnekarakter

Som standard åpnes studentanalysen i fanen Emnekarakter (Course Grade) [1]. Diagrammet Emnekarakter (Course Grade) viser innsendingsstatus og vurdering for alle oppgavene i emnet. Studentens gjeldende emnekarakter vises over diagrammet [2].

På x-aksen vises et ikon som angir om aktiviteten er en oppgave, quiz eller diskusjon. Y-aksen angir karakterprosent.

En heltrukken prikk i diagrammet representerer en oppgave som er vurdert [3], og en tom prikk representerer en oppgave som ikke er vurdert [4]. Klikk på en prikk for å se mer informasjon om oppgaven.

Klikk på tasten Last ned (Download) [5] for å laste ned en CSV-fil med vurderingsdata for emnet.

Vis datatabell over emnekarakterer

Klikk på ikonet Valg [1] og velg Datatabell (Data Table) [2] for å vise emnekarakter i en datatabell. Datatabellen viser oppgavens navn [3], leveringsfrist [4], dato levert [5] status [6] og vurdering [7]. Tabellen kan sorteres ved å klikke på hvilken som helst kolonneoverskrift.

Vis kommunikasjonsdiagram

Vis kommunikasjonsdiagram

Klikk på fanen Kommunikasjon (Communication) [1] for å vise en oversikt over meldinger. Kommunikasjonsgrafen viser antallet samtaler som har funnet sted mellom studenten og faglærer(e) i Canvas-innboksen. Det totale antallet meldinger sendt av studenter og faglærere vises over grafen [2].

X-aksen viser datointervallet og y-aksen viser antall sendte meldinger. Student- og faglærermeldinger skiller seg fra hverandre ved hjelp av ulike farger. Klikk på ikonet Diagramalternativer [3] og velg Visningsformer (Display Shapes) [4] for å forbedre kontrasten i diagrammet.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Du kan se det totale antallet meldinger som er sendt for datointervallet. Klikk på linjen for å se de spesifikke dagene og antall meldinger som har blitt sendt i området.

Klikk på tasten Last ned (Download) [5] for å laste ned en CSV-fil med kommunikasjonsdata.

 

Vis kommunikasjonsdatatabell

Vis kommunikasjonsdatatabell

Klikk på ikonet Valg [1] og velg Datatabell (Data Table) [2] for å vise kommunikasjonsaktivitet i en tabell. Datatabellen viser ukens startdato [3], antall studentmeldinger [4] og antall faglærermeldinger [5]. Tabellen kan sorteres ved å klikke på hvilken som helst kolonneoverskrift.

Klikk på datoen [6] for å se detaljer om et bestemt datointervall.

Vis nettbasert deltakelsesrapport

Hvis det er aktivert av institusjonen kan du også vise en nettbasert deltakelsesrapport som indikerer om studenter har oppfylt kriteriene for tilstedeværelse på nettet for bestemte undervisningsdager. Kriteriene for deltakelse på nettet administreres av institusjonen.