cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan endrer jeg språkinnstillingene i brukerkontoen min som instruktør?

Hvordan endrer jeg språkinnstillingene i brukerkontoen min som instruktør?

Engelsk er standardspråket til Canvas, men du kan velge å få Canvas-grensesnittet i et annet språket.

Merknader:

  • Du har muligheten til å endre språkinnstillinger for emnet. Hvis emnet er satt til et annet språk (som oftest for fremmedspråkemner), vil emnespråket overstyre språket i dine brukerinnstillinger.
  • Hvis du endrer språket eller lokale preferanser, kan det hende at startdatoen for kalenderuka også endrer seg. Enkelte språk eller lokale endringer endrer startdatoen for kalenderuka til mandag.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Rediger innstillinger

Rediger innstillinger

Klikk på Rediger innstillinger (Edit Settings)-tasten.

Velg språk

Velg språk

I språkmenyen kan du velge det ønskede språket.

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på Oppdater innstillinger (Update Settings)-tasten.

Se valgte språk

Vis Canvas i ditt valgte språk.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback