Hvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne?

Som standard kan studenter delta i emner innenfor semesterets start- og sluttdato som er angitt for hele institusjonen. Men som instruktør, vil du kanskje måtte endre start- og -sluttdatoene for emnedeltakelse. Datoer kan være kortere enn eller overlappe semesterdatoene. For mer informasjon, se det interaktive flytskjemaet Studentemne synlighet og deltakelse.

Begrens datoer for brukerdeltakelse

Du kan begrense brukerdeltakelsen til visse datoer ved å sette datoer for emnedeltakelse. Deltakelse betyr at studentene kan sende inn oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, eller ta del i andre action-fylte emneoppgaver. Hvis du angir datoer for emnedeltakelse, kan studenter akseptere emneinvitasjonen, få tilgang til emnet og se på innholdet, men de kan ikke delta før emnets første dag. Når emnet avsluttes, settes emnet i visningsmodus.

Instrumentbord-hensyn

Avmerkingsruten Datoer for studentdeltakelse kan også påvirke emner som er markert som favoritter og vises i instrumentbordet. Om et emne inkluderer datoer for emnedeltakelse, kan ikke studentene delta i emnet etter sluttdatoen, og emner vil fjernes fra instrumentbordet.

I tillegg, hvis semesterdatoer brukes som datoer for emnedeltakelse, vil emnet ikke bli fjernet fra instrumentbordet før emnet er avsluttet via semesterdatoer.

Begrens emnetilgang

Om du ikke ønsker at studentene skal se noe innhold i emnet før startdatoen, tillater emneinnstillingene deg å begrense studentene fra å ha mulighet til å ha tilgang til innholdet. Du kan også velge å begrense all emnetilgang etter at emnet er avsluttet.

Merknader:

  • Hvis du ikke kan endre hva som vises i rullegardinmenyen Deltakelse, har institusjonen begrenset instruktører fra å endre tilgjengelighetsdatoer for emnet.
  • Du kan kun endre sluttdato for emnet mens innmeldingen pågår. Emnedato kan ikke endres når emneinnmeldingen er avsluttet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på fanen Emnedetaljer (Course Details).

Se datoer for semesterdeltakelse

Emne kan bli tildelt til standardsemester eller et bestemt semester [1]. Som standard er emnene satt til å følge datoene for semesterstart og sluttdato som er angitt for hele institusjonen.

Hvis semesteralternativet er valgt i rullegardinmenyen Deltakelse, kan du se semesterets start- og sluttdato [3]. Semesterdatoer kan bare endres av en Canvas-administrator. Hvis det ikke er opprettet noen datoer for semesteret (for eksempel når standardsemester brukes), vil start- og sluttfeltene vises som tomme.

Merknader:

  • Hvis emnet er tilordnet standardsemester og deltakelsesdatoer er satt til å følge semesterdatoer, kan studentene delta på kurset på ubestemt tid.
  • Når du angir en start- og sluttdato for et emne, kan instruktører se lokale tidssoner og tidssoner angitt for emnet [4] og lokal tid for brukeren [5].

Angi deltakelsesdatoer for emnet

Angi deltakelsesdatoer for emnet

Klikk på rullegardinmenyen [1] Deltakelse (Participation) for å angi forskjellige start- og sluttdaoer for deltakelse på emnet og velg alternativet [2] Emne (Course).

Hvis du ikke kan endre hva som vises i rullegardinmenyen Deltakelse, har institusjonen begrenset instruktører fra å endre tilgjengelighetsdatoer for emnet [3].

Merknad: Emnedatoer slettes når deltakelsesdatoer er satt til Semesterdatoer.

Angi startdatoen

Angi startdatoen

Klikk på kalenderikonet [1] Start for å velge startdato. Velg så en ny startdato for emnet [2].

Angi sluttdato

Angi sluttdato

Klikk på kalenderikonet [1] Slutt for å velge sluttdato. Velg så en ny sluttdato for emnet [2].

Angi sluttdato

Hvis sluttdatoen din er midnatt, vil et varsel-ikon gi beskjed om at dagen før angitt sluttdato er siste tilgjengelige dag for emnet. Om for eksempel emnet var satt til å slutte 13. januar, vil den siste deltakelsesdatoen for emnet være 12. januar.

Merknader:

  • Studenter kan kun delta i emnet mellom emnedatoene og emnet vil være skrivebeskyttet utover disse emnedatoene.
  • Datoer for emnedeltakelse påvirker bare rollene student og observatør; andre roller er standard til semestertilgangsdatoen.
  • Sluttdatoer skjer akkurat i det minuttet de er satt. For eksempel vil et emne med et sluttidspunkt på 11:59 avsluttes 11:59:00.
  • Studentene vil ikke motta varsler om emnekunngjøringer før startdatoen for emnet.

Begrens emnetilgang

Begrens emnetilgang

Du kan ogsåendre studenttilgangsinnstillingene (change student access settings) for å gi eller begrense studentene fra å vise emnene dine før start eller sluttdato. Er dette valgt, er emnet utilgjengelig utenfor emnedatoene. Hvis emnedatoer er blanke, kan studenter delta ubegrenset på emnet.

Merknad: Hvis du ikke kan administrere innstillingene for å begrense studenter fra å se emneinnhold, har ikke institusjonen aktivert denne funksjonen.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på Oppdater emnedetaljer (Update Course Details) -tasten.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No