Hvordan bruker jeg Filer som instruktør?

Som instruktør, tillater Filer deg å lagre filer og oppgaver innen Canvas. Du kan laste opp en eller flere filer, vise alle fildetaljer, forhåndsvise filer, publisere og ikke publisere filer, sette opp brukerrettigheter og begrense tilgang til filer. Filer er bygget med responsiv design for å justere for nettleserskalering Mappen navigasjonsvindu, filvisning og til og med filnavn justeres til bredden på nettleservinduet.

Filkvote

Du har tilgang til filer (dokumenter, bilder, media, osv.) på tre forskjellige funksjonsområder:

Vise filer

Grunnleggende funksjonalitet innen Filer er de samme innen hver filplassering, men noen funksjoner kan være forskjellige i følge funksjonsområde.

Venstre panel [1] viser alle mapper for rask navigering. Noen mapper kan plasseres innen andre mapper. Klikk på pilen ved siden av mappenavnet for å utvide alle mappene.

Klikk på navnet på mappen. Alt innhold innen mappen du ser i, vises i høyre panel [2]. Du kan også klikke på mappenavnet i høyre panel for å se mappeinnhold.

Administrere filer

Avhengig av filområde, kan filer inneholde flere valgt for å behandle filer:

Søk etter filer [1]. Filer er fullstendig søkbare på filnavn.

Legg til mappe [2]. Legg til ny mappe fil Filer for å lagre filer. Mapper kan også inneholde andre mapper.

Last opp en fil [3]. Last opp en fil til Filer.

For emner og grupper som bruker bruksrettigheter, « bestemme brukerrettighetene (opphavsrett for en fil » (set the user rights (copyright) for a file) [4]. Du må bestemme en brukerrettighet for en fil før den kan publiseres. Filer som ikke inneholder en brukerrettighet viser som et varselikon.

Endre tilstanden til filen [5]. Filer kan publiseres, avpubliseres eller inneholde en begrenset status.

Administrere utvalgte filer

For å velge en fil, klikk på navnet til filen. Du kan også velge flere filer samtidig ved å holde kommando (Mac) eller Control-tasten (PC).

Når en fil er valgt, viser Filer fil-verktøyet på toppen av vinduet. Avhengig av filområde, kan verktøyet inneholde flere valg for å behandle utvalgte filer:

  • Forhåndsvise filen [1]
  • Administrere filen for å « begrense tilgang » (restrict access) [2].
  • Laste ned filen [3] (når du velger mer enn en fil, ser det ut til å lastes ned som en zip-fil)
  • Flytte filen [4]
  • Administrere brukerrettigheter for filen [5]
  • Slette filen [6]

 Du kan også administrere noen eller alle valg for en utvalgt fil innen filens « Valg » (Options)-meny [7].

Vis Blueprint emne

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen instruktør.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.