Forskjellen mellom forfallsdatoer på oppgaver og tilgjengelighetsdatoer?

I tillegg til å angi forfallsdato for en oppgave kan faglærere angi et bestemt datointervall hvor studenter kan sende inn oppgaven. Disse datoene kalles tilgjengelighetsdatoer. Disse er valgfrie og kan bli satt avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven.

I tester, kan tilgjengelighetsdatoer påvirke studentinnleveringer. For mer detaljer, se Test-tilgjengelig dato undervisning.

Merknader:

 • Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer kurs i en annen tidssone enn din lokale tidssone og oppretter eller redigerer en forfallsdato for en oppgave vises lokaltider for egen referanse.
 • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, valideres kun forfallsdatoer mot lukkede vurderingsperioder. tilgjengelighetsdatoene datoer gjelder ikke
 • Avhengig av varslingsinnstillingene, vil studenter motta et varsel hvis du publiserer en oppgave selv om tilgjengelighetsdatoen ikke er overholdt.

Vis forfallsdato

Vis forfallsdato

Denne forfallsdatoen er dato og klokkeslettet når oppgaven forfaller. Oppgaver som leveres etter forfallsdatoen blir merket som forfalne, og noen faglærere kan trekke poeng for sene innleveringer. Forfallsdatoer er ikke nødvendige i Canvas, men de er nyttige ved administrasjon av emnets arbeidsflyt og tidsfrister.

Du kan også sette en bestemt tid som del av forfallsdatoen. Når du endrer forfallstid på en oppgave, settes sekundene som standard til 0 om ikke minuttverdien er satt til 59, for da settes sekundene også til 59. Om du for eksempel setter forfallsdatoen til 19. september kl.16.15 vil alle studentinnleveringer som er levert på klokkeslettet eller senere enn 19. september 16:15:01 bli markert som for sent innlevert.

Dersom datoen ikke inkluderer et tidspunkt, viser den oppførte datoen som standard kursets standard klokkeslett for forfall.

Vis tilgjengelige datoer

Vis tilgjengelige datoer

Hvis du vil opprette et datointervall hvor studenter kan se og sende inn en oppgave, kan du angi tilgjengelighetsdatoer. Tilgjengelighetsdatoer kan også kalles lås datoer.

Tilgjengelig fra (From) [1]: datoen og klokkeslettet da Oppgaver vil bli tilgjengelige for studenter. Dersom forfallsdatoen ikke inkluderer et tidspunkt, viser den oppførte datoen som standard kursets standard klokkeslett for forfall. Studenter kan ikke vise oppgaveinnhold før etter at Tilgjengelig fra-datoen er passert.

Til (Until) [2]: datoen og klokkeslettet når studenter ikke lenger kan sende inn oppgaven. Er det ikke satt noen tid, er forfallstiden satt som standard til 23.59 på emne tidssonen, og oppgaven vil stenges kl.00.00.00 påfølgende dag.

Når oppgave er publisert vil tomme datofelt for tilgjengelighet gjøre at oppgaven kan sendes inn når som helst gjennom hele kurset.

Vis oppgavedetaljer

Vis oppgavedetaljer

Etter du lagrer oppgaven kan du vise detaljene for oppgaven. Er det en forfallsdato på en oppgave, vises datoen under overskriften Forfall [1]. Om det er tilgjengelige datoer, vil disse vises under overskriften Tilgjengelig fra og til [2]

Du kan også finne detaljer for oppgaven på Oppgave indeks-side.

Vis riktige svar i tester

Vis riktige svar i tester

I Tester begrenser ikke til -dato studenttilgangen å vise resultatet av deres test. For eksempel er det mulig du ikke vil at studentene skal kunne vise testresultatene sine etter datoen Til. For å endre dette, må du redigere test-valgene og begrense test-resultatene.

Arbeide med forfalls- og tilgjengelighetsdatoer

Forfallsdatoer og tilgjengelighetsdatoer kan brukes samtidig avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven. Her er noen vanlige scenarioer kan du opprette med datoer. Alle eksempler inkluderer en forfallsdato selv om de ikke er obligatoriske for oppgaver.  

Opprett åpen oppgave

Opprett åpen oppgave

Hvis du vil holde en oppgave åpen gjennom hele emnet setter du ikke noen tilgjengelighetsdatoer. Når ingen tilgjengelighetsdatoer er satt kan oppgaven sendes inn av alle brukere frem til emnet slutter.

Om du for eksempel ønsker å gi studentene mulighet til å vise og levere oppgavene når som helst, men om forfallsdato som for eksempel kan være 19.september kl.23.59, og du ønsker å gi de studentene som leverer på forfall, en premie, stiller du inn kun inn Forfallsdato.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (etter emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt på eller etter 20. september kl. 00:00:00 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Merknad: Forfallstider satt til kl. 12.00 og 24.00 autokorrigeres til kl. 23.59 og 23.59.

Begrens Innlevering tilgjengelig fra-dato

Begrens Innlevering tilgjengelig fra-dato

Hvis du vil hindre at studenter viser og sender inn en oppgave før en bestemt dato angir du en tilgjengelig fra-dato. Oppgaveinnhold er ikke synlig for studenter før etter at Tilgjengelig fra-datoen og -klokkeslettet er passert. Rubrikker er imidlertid tilgjengelige for studenter uavhengig av tilgjengeligshetsdatoer.

Hvis du angir en oppgave som forfaller på 19. september kl. 23:59, men du ønsker ikke at elever sender oppgaven før 9. september kl. 00.00 må du for eksempel angi tilgjengelig fra-datoen som 9 September kl. 00.00.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt på eller etter 20. september kl. 00:00:00 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Begrens innlevering inntil-dato

Begrens innlevering inntil-dato

Hvis du vil tillate studenter å sende inn en oppgave inntil en bestemt dato angir du en til-dato. Datoen du angir avhenger av om du vil godta sene innleveringer. Når Frem til-dato er passert, kan studenter fortsatt vise eller laste ned deres innleveringer og se innleveringskommentarer.

Ingen sene innleveringer—noen faglærere tillater ikke noen sene innleveringer ved å angi inntildato som forfallsdato. For eksempel hvis du vil tillate elevene å vise oppgaven til enhver tid med en forfallsdato 19. september kl. 23:59, men du ikke vil godta noen sene innleveringer så angir du Til-datoen som 19. september kl 11:59.  

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 20. september kl. 00:00 (bestemt av emnets tidssone)

 Merknad: Forfallstider satt til kl. 12.00 og 24.00 autokorrigeres til kl. 23.59 og 23.59.

Tillat sene innleveringer

Tillat sene innleveringer—noen faglærere tillater sene innleveringen innenfor en spesifisert tidsperiode etter forfallsdatoen. Hvis du vil tillate studenter å sende en sen tildeling opp til tre dager etter forfallsdatoen må du for eksempel angi Til-datoen som 22. september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt mellom 20. september kl. 00:00:00 og 22.september kl. 23:59:59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 23. september kl. 00:00:00 (bestemt av emnets tidssone)

Merknad: I Tester er funksjonen for automatisk innlevering knyttet til Til-datoen noe som kan påvirke studentinnleveringer. For mer detaljer, se Test-tilgjengelig dato undervisning.

Begrens datointervall for innlevering

Begrens datointervall for innlevering

Hvis du vil kun tillate elevene å sende inn en oppgave i løpet av en bestemt datoperiode angir du begge tilgjengelighetsdatoene for oppgaven.

For eksempel hvis fristen på en oppgave er 19. september kl. 23:59, men du bare vil at studenter skal kunne sende inn oppgaven mellom 9 september og 22 september og du vil tillate sene oppgaver i 3 dager så angir du Tilgjengelig fra-datoen som 9 september kl. 00.00 og Til-datoen som 22 september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt mellom 20. september kl. 00:00 og 22.september kl. 23:59:59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 23. september kl. 00:00:00 (bestemt av emnets tidssone)

Masseoppdatering av forfalls- og tilgjengelighetsdatoer

Du kan være i stand til å oppdatere forfallsdatoer og tilgjengelighetsdatoer for flere oppgaver samtidig.

Er det ikke satt noen tid, er forfallstiden satt som standard til 23.59.59 på emne tidssonen, og oppgaven er merket som for sen kl.00.00.00. Om du for eksempel setter en forfallsdato til 19. september kl.23.59 vil oppgaven markeres som for sen om den blir levert nøyaktig på forfallstiden eller etter 20.september kl.00.00.00.