Hvordan bygger jeg inn media fra en ekstern kilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn video og lyd fra eksterne ressurser. Det er ditt ansvar å sørge for at innholdet er sikkert før du bygger det inn i Canvas.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, quizer og emneoversikt.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åpne innbyggingsverktøyet fra verktøylinjen

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på Legg inn-ikonet [1].

For å vise Legg inn-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [2].

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Du kan også bygge inn media ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å bygge inn media fra menylinjen, klikk på Sett inn (Insert)-menyen [1] og velg alternativet Legg inn (Embed) [2].

Skriv inn innbyggingskode

Skriv inn innbyggingskode

Lim inn koden i feltet Innbyggingskode (Embed Code) [1]. Klikk på Send inn (Submit)-tasten [2].

Legg inn medier

Legg inn medier

Klikk på Send inn (Submit)-knappen.

Forhåndsvis innebygd media

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis det innebygde mediet ditt i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og quizene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.