Hvordan publiserer eller opphever jeg publisering av en modul som faglærer?

Som faglærer kan du publisere eller oppheve publisering av en modul i et emne. Ikke publiserte moduler er usynlige for studenter.

Moduler kontrollerer hele flyten til emnet sammen med innholdet. Når du legger til elementer i en modul, må du være oppmerksom på at en opphevet publisering av en modul overstyrer tilstanden for enkelte modul-elementer.

For eksempel, hvis du legger en publisert diskusjon til en upublisert modul, kan ikke studenter vise diskusjonen på moduler-siden. De vil fortsatt ha mulighet til å se Diskusjoner i andre områder av Canvas, som Kursoversikt og Kalender, men de vil ikke være i stand til å åpne eller delta i diskusjonen. Vær oppmerksom på disse potensielle scenariene når det gjelder å legge emneinnhold til en modul.

Moduler støtter også publisering eller oppheving av publisering av filer, i tillegg til å angi en fil som begrenset. Begrenset status gjelder bare filer og kan skjule filer fra studenter. Men vær oppmerksom på at begrensede filer kan fremdeles være synlige for studenter når de legges til moduler. Lær mer om begrense filer i Canvas.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vis Status for alle moduler

Vis Status for alle moduler

På indekssiden, kan du vise statusen for hver modul. Grønne ikoner angir at modulen er publisert [1]. Grå ikoner indikerer moduler som ikke er publisert [2]. Du kan endre statusen til en modul ved å bruke modulens rullegardinmeny Publisering.

Publiser en modul

For å publisere en modul, klikk på modulens rullegardinmeny Publisering [1]. For å massepublisere hele modulen og alle elementene, klikk på alternativet Publiser modul og alle elementer (Publish module and all items) [2]. For å kun publisere modulen og ikke modulelementene, klikk på alternativet Publiser kun modul (Publish module only) [3].

Merknad: Massepublisering av filer i en modul er kun tilgjengelig når Filopphavsrett er aktivert og brukerrettigheter er angitt eller deaktivert i et emne.

Opphev publisering av Modul

Opphev publisering av Modul

For å opphev publisering av en modul og alle dens elementer, klikk på modulens rullegardinmeny Publisering [1] og klikk på alternativet Opphev publisering av modul og alle elementer (Unpublish module and all items) [2].

Merknad: Massepublisering er ikke tilgjengelig for noen filer i en modul.

Endre status for modulens innholdselementer

Endre status for modulens innholdselementer

Du kan vise og endre statusen for individuelle modul innholdselementer også. Selv om publisering av en modul også vil publisere alle modul elementer, kan du manuelt oppheve publiseringen av individuelle modul-elementer senere. Studenter kan ikke vise ikke publiserte modul-elementer som del av en publisert modul. Lær mer om administrering av oppgaver, tester, diskusjoner, sider, og filer.

Hvis du legger til en begrenset fil som et modul-innholdselement, vises begrensede filer med et låseikon. Begrensede filer fungere som publiserte filer og kan vises av studenter (avhengig av begrensningsinnstillingen). Lær mer om begrense filer i Canvas.

Merknad: Vær oppmerksom på at en opphevet publisering av en modul overstyrer tilstanden for enkelte modul-elementer. Hvis et element publiseres i en ikke publisert modul, kan studenter ikke vise elementet på moduler-siden, men de kan fortsatt vise de publiserte elementene i andre områder av Canvas. Imidlertid vil de ikke kunne samhandle med elementet før modulen er publisert.

Moduler i Studentvisning

Moduler i Studentvisning

Studenter kan ikke se handlingene involvert med publisert-status, slik som publisert og ikke-publisert -ikoner og innstillings-ikoner. Studenter vil bare se publiserte moduler og tilgjengelig modul innholdselementer, som vises i grå tekst.