Hvordan sletter jeg sider i et emne?

Du kan slette en enkel side eller flere sider hvis du ikke lenger trenger dem i emnet ditt.

Merknad: Du vil ikke kunne slette en side hvis den brukes som forside for emnet ditt.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for emnet, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å velge en side fra Sider-indeksen.

Slett sider

Velg avmerkingsboksen for siden eller sidene du ønsker å slette [1]. Klikk deretter på Slett (Delete)-knappen [2].

Merknad: Du vil ikke kunne slette en side hvis den brukes som forside for emnet ditt [3].

Bekreft sletting

Bekreft sletting

For å bekrefte slettingen av valgte sider, klikk på Slett (Delete)-knappen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No