cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Hvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Når du har startet en konferanse eller blitt med i en konferanse som moderator, kan du bruke Konferanser-grensesnittet til å moderére eller delta i konferansen. Alle brukere som starter en konferanse eller instruktør som blir med i en konferanse vil bli tildelt moderator-tillatelser. Moderatorer kan degradere andre moderatorer til seere.

Grensesnittet Konferanse vises ved bruke av BigBlueButton HTML 5 konferansesystem. Denne veilederen gir en grunnleggende oversikt av grensesnittet Konferanser. For å lese mer om bestemte verdier, vis BigBlueButton HTML5 brukerdokumentasjon.

Det anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Firefox for å få tilgang til Konferanse-grensesnittet. Skjermdeling støttes ikke på Safari-nettleserne.

Vis grensesnittet for Konferanser

Konferanse-grensesnittet inneholder en rekke verktøy for å hjelpe deg moderere og delta i presentasjonen din. Grensesnittet inneholder følgende områder:

  • Brukermeny [1]
  • Presentasjonsvindu [2]
  • Konferansevindu [3]
  • Brukermeny [4]

Vis brukermeny

Vis brukermeny

Fra brukermenyen kan du vise alle brukerne i konferansen [1]. Hver bruker representeres med et visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med deltakerne i konferansen og bidra med delte notater. For å åpne konferanse-chat, klikk på lenken Offentlig chat (Public Chat) [2]. For å åpne delte notater, klikk på lenken Delte notater (Shared Notes) [3].

Brukermenyen er som standard åpen. For å lukke brukermenyen, klikk på ikonet Bruker (User) [4].

Administrere brukere

Administrere brukere

For å endre innstillingene til en bruker, klikk på ikonet « brukerinnstillinger » (User Settings) [1].

For å tømme brukers statusikon, klikk på lenken Tøm alle status-ikoner (Clear all staus icons) [2].

For å skjule brukere, klikk på lenken Skjul alle brukere (Mute all users) eller Skjul alle brukere unntatt foredragsholderen (Mute all users except presenter) [3].

For å lås bestemte konferansefunksjoner for brukere, klikk på lenken Lås visninger (Lock viewers) [5]. For å opprette utbryter-rom klikk på lenken Opprette utbryter-rom (Create breakout rooms) [5].

For å chatte med en bruker, fjern en bruker fra konferansen eller fremhev brukeren til foredragsholder eller moderator, klikk på navnet til brukeren (name of the user) [6].

Vis presentasjonsvindu

Presentasjonsvinduet viser presentasjonen som er lastet opp av moderator eller foredragsholder (Moderator or presenter) [1]. For å laste opp en ny presentasjonsfil, lage en avstemming eller dele en ekstern video, klikk på knappen Legg til (Add) [2].

For å starte å gjøre video-opptak, klikk på tasten Start Innspilling (Start recording) [3]..

Presentasjonsvinduet inkluderer også flere verktøy som kontrollerer hvordan du kan delta i konferansen. For å skjule eller skru på mikrofonen, klikk på tasten Mikrofon (Microphone) [4]. For å gå ut eller delta med lyd i konferansen, klikk på tasten « Lyd » (Audio) [5].

For å aktivere webkameraet, klikk på tasten « Webkamera » (Webcam) [6]. Er webkameraet aktivert, kan du skjule presentasjonsvinduet og kun vise webkameraer ved å klikke på ikonet Steng (Close) [7].

For å dele dataskjermen, klikk på tasten Skjermdele (Screen share) [8].

Vis Merknadsverktøy

Vis Merknadsverktøy

Konferanse-grensesnittet inkluderer flere verktøy som du kan bruke for å lage merknad i presentasjonsvinduet. For å bruke en blyant for å tegne i presentasjonsvinduet, klikk på ikonet Blyant (Pencil) [1].

For å se alle merknadsverktøy, klikk og hold inne blyant-ikonet. I tillegg til blyant-verktøyet, kan du også opprette tekst-merknader (2), linjemerknader (3) eller form.merknader [4].

For å panorere et dokument som er zoomet inn, klikk på ikonet Panorere (Pan) [5].

For å justere tykkelsen på en merknad, klikk på ikonet Tykkelse (Thickness) [6]. For å justere fargen på merknaden, klikk på ikonet « farge » (Color) [7].

For å angre på de siste merknadene, klikk på ikonet Angre (Undo) [8]. For å slette alle merknader som du har opprettet, klikk på ikonet Slette (Delete) [9].

For å tillate alle brukere å bruke merknadsverktøyet, klikk på ikonet Flerbruker-tavle (Multiuser Whiteboard) [10].

Åpne menyen valg

Åpne menyen valg

For å åpne menyen Valg, klikk på ikonet Valg (Options) [1].

For å vise konferansen i fullskjerm modus, klikk på valget Vis fullskjerm (Make fullscreen) [2].

For å vise grensesnitt-informasjon, klikk på valget Om (About) [3]. For å se opplæringshjelp, klikk på valget Hjelp (Help) [4]. For å vise hurtigtaster, klikk på valget Hurtigtast (Hotkeys) [5].

For å avslutte konferansen, klikk på valget Avslutt møte (End meeting) [6]. For å logge ut av grensesnittet, klikk på valget Logg ut (Logout) [7].

Vis meny innstillinger

Vis meny innstillinger

For å åpne menyen Innstillinger, klikk på linken Innstillinger (Settings [1].

Administrere applikasjons-innstillinger

Administrere applikasjons-innstillinger

For å administrere applikasjons-innstillinger, klikk på lenken « Applikasjon » (Application) [1].

For å aktivere eller deaktivere animasjoner som viser når en bruker snakker, klikk på tasten Animasjon (Animation) [2].

For å aktivere eller deaktivere chatte-varsel, klikk på tasten Lydvarsel for chat (Audio Alert for Chat) eller Pop-opp varsel for chat (Popup Alert for Chat) [3].

For å velge språk for grensesnittet, klikk på nedtrekksmenyen Applikasjons-språk (Application Language) [4] og velg språket. For å justere skriftstørrelsen, klikk på tasten Redusere (Decrease) eller Øke (Increase) [5].

Merknad: Chat-varslet virker kun i samme nettleser som grensesnittet Konferanser er åpen.

Administrere innstillinger datalagring

Administrere innstillinger datalagring

For å administrere innstillingene datalagring, klikk på lenken « Datalagring » (Data savings) [1].

For å aktivere eller deaktivere webkameraer, klikk på tasten « Aktivere Webkameraer » (Enable Webcams) [2]. For å aktivere eller deaktivere deling av skrivebordet, klikk på tasten « Aktivere skrivebord-deling » (Enable desktop sharing) [3].If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback