Hvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Når du har startet en konferanse eller blitt med i en konferanse som moderator, kan du bruke Konferanser-grensesnittet til å moderére eller delta i konferansen. Alle brukere som starter en konferanse eller instruktør som blir med i en konferanse vil bli tildelt moderator-tillatelser. Moderatorer kan degradere andre moderatorer til seere.

Grensesnittet Konferanse vises ved bruke av BigBlueButton HTML 5 konferansesystem. Denne veilederen gir en grunnleggende oversikt av grensesnittet Konferanser. For å lese mer om bestemte verdier, vis BigBlueButton HTML5 brukerdokumentasjon.

Det anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Firefox for å få tilgang til Konferanse-grensesnittet. Skjermdeling støttes ikke på Safari-nettleserne.

Vis grensesnittet for Konferanser

Konferanse-grensesnittet inneholder en rekke verktøy for å hjelpe deg moderere og delta i presentasjonen din. Grensesnittet inneholder følgende områder:

  • Brukermeny [1]
  • Presentasjonsvindu [2]
  • Konferansevindu [3]
  • Brukermeny [4]

Vis brukermeny

Vis brukermeny

Fra brukermenyen kan du vise alle brukerne i konferansen [1]. Hver bruker representeres med et visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med deltakerne i konferansen og bidra med delte notater. For å åpne konferanse-chat, klikk på lenken Offentlig chat (Public Chat) [2]. For å åpne delte notater, klikk på lenken Delte notater (Shared Notes) [3].

Brukermenyen er som standard åpen. For å lukke brukermenyen, klikk på ikonet Bruker (User) [4].

Administrere brukere

Administrere brukere

For å endre innstillingene til en bruker, klikk på ikonet « brukerinnstillinger » (User Settings) [1].

For å tømme brukers statusikon, klikk på lenken Tøm alle status-ikoner (Clear all staus icons) [2].

For å skjule brukere, klikk på lenken Skjul alle brukere (Mute all users) eller Skjul alle brukere unntatt foredragsholderen (Mute all users except presenter) [3].

Klikk på lenken Lagre brukernavn (Save user names) [4] for å lagre brukernavn.

Klikk på lenken Lås visninger (Lock viewers) [5] for å låse bestemte konferansefunksjoner for brukere. For å opprette utbryter-rom klikk på lenken Opprette utbryter-rom (Create breakout rooms) [6].

Klikk på lenken Skriv lukkede undertekster (Write closed captions) [7] for å skrive lukkede undertekster.

For å chatte med en bruker, fjern en bruker fra konferansen eller fremhev brukeren til foredragsholder eller moderator, klikk på navnet til brukeren (name of the user) [8].

Vis presentasjonsvindu

Presentasjonsvinduet viser presentasjonen som er lastet opp av moderator eller foredragsholder (Moderator or presenter) [1]. For å laste opp en ny presentasjonsfil, lage en avstemming eller dele en ekstern video, klikk på knappen Legg til (Add) [2].

For å starte å gjøre video-opptak, klikk på tasten Start Innspilling (Start recording) [3].

Presentasjonsvinduet inkluderer også flere verktøy som kontrollerer hvordan du kan delta i konferansen. For å skjule eller skru på mikrofonen, klikk på tasten Mikrofon (Microphone) [4]. For å gå ut eller delta med lyd i konferansen, klikk på tasten « Lyd » (Audio) [5].

For å aktivere webkameraet, klikk på tasten « Webkamera » (Webcam) [6]. Er webkameraet aktivert, kan du skjule presentasjonsvinduet og kun vise webkameraer ved å klikke på ikonet Skjul presentasjon (Hide Presentation) [7].

For å dele dataskjermen, klikk på tasten Skjermdele (Screen share) [8].

Vis Merknadsverktøy

Vis Merknadsverktøy

Konferanse-grensesnittet inkluderer flere verktøy som du kan bruke for å lage merknad i presentasjonsvinduet. For å panorere et dokument som er zoomet inn, klikk på ikonet Panorere (Pan) [1].

Klikk og hold inne panoreringsikonet for å se alle merknadsverktøyene. I tillegg til panoreringsverktøyet, kan du også opprette tekst-merknader (2), linjemerknader (3) eller form.merknader [4].

For å bruke en blyant for å tegne i presentasjonsvinduet, klikk på ikonet Blyant (Pencil) [5].

Hvis en merknad legges til presentasjonen din, kan du velge merknadens tykkelse og farge i merknadsverktøy.

For å angre på de siste merknadene, klikk på ikonet Angre (Undo) [6]. For å slette alle merknader som du har opprettet, klikk på ikonet Slette (Delete) [7].

Klikk på ikonet Avvisning med håndflate [8] for å aktivere avvisning med håndflaten.  

For å tillate alle brukere å bruke merknadsverktøyet, klikk på ikonet Flerbruker-tavle (Multiuser Whiteboard) [9].

Åpne menyen valg

Åpne menyen valg

Klikk på ikonet Valg [1] for å åpne menyen Valg.

Klikk på lenken Vis fullskjerm (Make fullscreen) [2] for å vise konferansen i fullskjerm modus.

Klikk på valget Om (About) [3] for å vise grensesnitt-informasjon. Klikk på lenken Hjelp (Help) [4] for å se opplæringshjelp. Klikk på lenken Hurtigtast (Keyboard shortcuts) [5] for å vise hurtigtaster.

Klikk på lenken Avslutt møte (End meeting) [6] for å avslutte konferansen. Klikk på lenken Gå ut av møtet (Leave meeting) [7] for å logge ut av grensesnittet.

Klikk på ikonet Tilkoblingsstatus [8] for å se din tilkoblingsstatus.

Vis meny innstillinger

Vis meny innstillinger

For å åpne menyen Innstillinger, klikk på linken Innstillinger (Settings) [1].

Administrere applikasjons-innstillinger

Administrere applikasjons-innstillinger

For å administrere applikasjons-innstillinger, klikk på lenken « Applikasjon » (Application) [1].

Klikk på vippebryteren Animasjon (Animations) [2] for å aktivere eller deaktivere animasjoner som viser når en bruker snakker.

Klikk på vippebryteren Audio-filter for mikrofon (Audio Filters for Microphone) [3] for å administrere audiofilter for mikrofon.

Klikk på nedtrekksmenyen Applikasjons-språk (Application Language) [4] for å velge språk for grensesnittet.

For å justere skriftstørrelsen, klikk på tasten Redusere (Decrease) eller Øke (Increase) [5].

Administrer varslingsinnstillinger

Administrer varslingsinnstillinger

Klikk på lenken varslinger (Notifications) [1] for å administrere applikasjons-innstillinger.

Klikk på vippebryterne Lydvarsler for chat-meldinger (Chat Message Audio Alerts) [2] og Popup-varsler (Popup Alerts) [3] for å administrere chat-varsler.

Klikk på vippebryterne Varsler om brukerpåmelding (User Join Audio Alerts) [4] og Popup-varsler (Popup Alerts) [5] for å administrere varsler om brukerpåmelding.

Klikk på vippebryterne Varsler om håndsopprekninger (Raise hand Audio Alerts) [6] og Popup-varsler (Popup Alerts) [7] for å administrere varsler om håndsopprekninger.

Merknad: Chat-varslet virker kun i samme nettleser som grensesnittet Konferanser er åpen.

Administrere innstillinger datalagring

Administrere innstillinger datalagring

For å administrere innstillingene datalagring, klikk på lenken « Datalagring » (Data savings) [1].

Klikk på vippebryteren Aktivere Webkameraer (Enable Webcams) [2] for å aktivere eller deaktivere webkameraer.

Klikk på vippebryteren Aktivere skrivebord-deling (Enable desktop sharing) [3] for å aktivere eller deaktivere deling av skrivebordet.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No